Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 "ydrovar 2, 2001
Bahk

P7 Dim7 #7 !6&

Wyr]in =amanagnyrov martox ngaraciru

Sa4 yvs cidxir5 ;e wyr]in 0ryrovn t=ovar =amanagnyr bidi can5 orowhydyv martig bidi ta-nan an2naser5 tramaba,d5 ampardavan5 hbard5 ha3ho3i[5 /no.nyrovn anhnazant5 abyraqd5 srpov;ivnnyru odnagoqo.5 dmarti5 ancov;5 [araq0s5 anhantovr=o.5 ta=an5 pariin ;,nami5 madni[5 anbadga-5 co-oz5 yv avyli hy,danku siro.` kan zAsdova/1 Yryvov;abes asdova/aba,d yn anonk5 pa3x qorkin me] [yn havadar asdova/ba,dov;yan z0rov;yan1 Zcov,axir anonxme1 Anonx me] gan nayv a3nbisinyr5 oronk dovne dovn gu mdnyn yv irynxmow gu hrabovryn my.kyrow /anrapy-nova/ yv zanazan xangov;ivnnyre p-nova/ ;y;yvaparo3 ginyru5 oronk mi,d g4ovzyn cidnal5 pa3x yrpyk j,marid cidov;yan [yn hasnir1

#owh7 ^7 ^$6&2

Pa3x 2yzme omank [yn havadar1

8#isovs asiga usav5 kani sgizpen cider5 ;e oro4nk yn anonk or [yn havadar yv o4w e an or bidi madner zink91 Yv avylxovx7

6 Ji,t ador hamar usi 2yzi5 ;e o[ ok grna3 in/i cal5 y;e Ha3rs iryn ,norhku [da31

A3s q0skyrovn badja-ow a,agyrdnyren ,adyru hy-axan yv a3lyvs [ein ,r]yr iryn hyd1 #isovs harxovx dasnyrgov a,agyrdnyrovn7

6 Mi;e to|vk al g4ovzek yr;al1

Simon Bydros badasqanyx7

6De4r5 oro|vn bidi yr;ank7 3avidynagan gyank dovo. q0skyru to4vn ovnis1 Mynk havadaxink ov cidxank ;e to4vn ys Krisdosu5 Asdov/o3 Sovrpu1

#isovs usav anonx7

{e| or ys ei or 2yz` dasnyrgovkt undryxi7 pa3x 2yzme megu sadana3 e1

#isovs g4agnarger Simoni orti #ovta3 Isgariodaxiin5 or bidi madner zink7 yv aniga dasnyrgov a,agyrdnyren megn er1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001