Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 "ydrovar 1, 2001
Srpoxn So'ia3 yv yrix tsdyraxn` Bisdisi5 Elbisi5 Acabya3i1

A-ag7 !!7#)6!27$

Ows7 !$7 ^6(

P7 Gorn7 $7 ^6!$

Orowhydyv Asdova/ ink5 or usav` 8Qavarin me] lo3s ;o. /aci95 ink myr sirdyrovn me] /acyxav5 orbeszi lovsavorovink yv Asdov/o3 'a-ku jan[nank #isovs Krisdosi an2in me]1

Art5 a3s can2u myr me] gu grynk` gave an0;nyrov bes5 orbeszi 3sdag0ren yryvi` ;e a3s ansahman z0rov;ivnu Asdov/me e or gov ca35 yv o4[ ;e myzme1 Amen dysag ny.ov;ivn ovnink5 pa3x ungjova/ [ynk7 dacnabi madnova/ ynk5 pa3x 3ovsahad [ynk7 hala/anknyr anbagas yn5 pa3x lkova/ [ynk7 3ajaq qo,dancova/` pa3x qordagova/ [ynk1 <arovnag #isovsi mahu myr marminnyrovn me] gu grynk5 orbeszi #isovsi gyankn al myr marminnyrovn me] 3a3dnovi1 Orkan adyn or g\abrink` mi,d mahovan gu madnovink #isovsi siro3n5 orbeszi nayv #isovsi gyanku 3a3dnovi myr mahganaxov marminnyrovn me]1 A3sbisow5 mahu gu nyrcor/e myr me]5 orbeszi gyanku nyrcor/e 2yr me]1

Sa.mosin me] crova/ e7 8Havadaxi7 aha ;e in[o4v q0syxa391 Havadki no3n ocin ovnink mynk1 Mynk al gu havadank ovsdi nayv gu q0sink1 Cidynk ;e Asova/` or Der #isovsu 3arovxanyx5 #isovsi hyd myz yvs bidi 3arovxane yv 2yzmow miasin ir nyrga3ov;yan gancnyxne1

>ovg7!2 26!)

{ga3 /a/ovg pan or [3a3dnovi yv o[ al ca.dni pan` or [cidxovi1 Orowhydyv in[ or mov;in me] g4usek` 0r xyrygow bidi lsovi yv in[ or a-an2in synyagi me] irarov agan]in gu 's'sak` daniknyren par2ra2a3n bidi karozovi1

Orme| waqnal

6 Sirylinyr5 2yzi g4usym76 Mi4 waqnak anonxme oronk marminu gu sbannyn yv aba ovri, pan [yn grnar unyl1 Usym ;e orme4 waqnak1 Waqxek Asdov/me5 or 2yz sbannyle ydk i,qanov;ivn ovni t=oqk nydylov1 A3o45 g4usym 2yzi5 ange waqxek1 Hinc jnj.ovgu dasu tahygan [4a|r=yr5 yv saga3n anonxme megn isg Asdov/o3 go.me mo-xova/ [e1 Calow 2yzi5 2yr clqovn ivrakan[ivr mazn isg hamrova/ e1 Hydyvapar mi4 waqnak5 orowhydyv tovk polor jnj.ovgnyren avyli ar=ek ovnik Asdov/o3 a[kin1

#isovsu tavanil gam ovranal

6 Yv g4usym 2yzi76 Ow or martox a-]yv tavani ;e in/i gu hydyvi5 Martov Ortin al zink iryn hydyvort bidi tavani Asdov/o3 hry,dagnyrovn timax1 Isg ow or zis ovrana3 martox a-]yv5 no3nbes al Martov Ortin bidi ovrana3 zink Asdov/o3 hry,dagnyrovn ti max1 Asdova/ gu nyre anor` or Martov Ortiin tem gu q0si pa3x pnav bidi [nyre anor` or Sovrp Hocin gu naqade5 orowhydyv ura/u ha3ho3ov;ivn e1

Yrp 2yz =o.owaran danin gam ga-awari[nyrov iv i,qannyrov timax hanyn tadylov hamar5 mi4 mdahocovik ;e i4n[bes bidi ba,dbanek tovk 2yz yv gam i4n[ bidi usek5 orowhydyv Sovrp Hocin 2yzi bidi sorwyxne a3t =amovn 2yr usyliku1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001