Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Tygdympyr 2, 2001
M0d )ren

 

#ISNAGEN YDK YRGRORT GIRAGI

 

YAS#I MARCAREI CIRKEN (36.22-37.11)

       Kytgia3I orti Y.iagimu5 or arkovni hazarabydn er5 hrowardagnyrov fardov.ar Somnasu yv Asai orti #owaku5 or ar2anacrov;ivn baho. kardov.arn er5 irynx wyrargovnyru bad-a/` ygan Yzygia ;acavorin m0d5 yv Synkyrimi hramanadarin q0skyru oqanxyxin1

       Yzygia yrp lsyx` ir hacovsdnyru bad-yx5 kovr2 hacav yv ylav Diro] dajaru cnax5 yv Y.iagim hazarabydu5 kardov.ar Somnasn ov dajari kahananyren /yryru5 polorn al kovr2yr haca/5 .rgyx Amosi orti Ysa3i marcarein kow5 orbeszi anor usyn7 8 Yzygia a3sbes g\use76 A3s0r sovci5 naqadinki5 g,dampanki yv pargov;yan 0r e1 ?nntagan gno] bes` yrgovnku p-nyr e myz5 pa3x o3= [ovnink /nanylov1 :o. kov Der Asdova/t lse ;e i4n[ g\use Asorsysdani ;acavorin hramanadaru5 or ir go.me .rgovyxav gyntani Asdova/u naqadylov a43n naqadagan q0skyrow5 or kov Der Asdova/t lsyx1 Art5 harxovr kov Der Asdov/o3t5 i|n[ bidi ulla3 mnaxo.nyrovns wijagu91

       Yrp Yzygia ;acavorin /a-anyru Ysa3ii kow ygan5 Ysa3I usav anonx7 8 Hydyvyalu usek 2yr diro]76 A3sbes g\use Deru7 Mi4 waqnar a3n q0skyren or lsyxir yv oroonxmow  Asorysdani ;acavorin badcamavornyru zis naqadyxin1 Ahavasig ys anor hocin bidi q-owym a3nbisi lovrow mu5 or sdanalovn bes ir yrgiru bidi wyrata-na3 yv hon sovrow bidi sbannovi91

       Asorysdani ;acavorin hramanadaru wyratar2av ir diro] m0d5 or Laki,en yla/ yv Lipna ka.aku ba,ara/ er1 A3ndy. Synykyrim lsylow or Y;owbio3 :araga ;acavoru ir wra3 3ar2aga/ e5 anor tem tar2av1 No3n adyn badcamavornyr .rgyx Yzygia3in5 usylow76 8 A3sbes usek Hreasdani ;acavor Yzygia3in76 A3n Asdova/u orovn abavinyr ys` ;o. kyz [qape5 usylow ;e Yrovsa.emu Asorysdani ;acavorin 2y-ku bidi [madnovi1 Mi;e [lsyxi|r ;e i|n[bes Asorysdani ;acavornyru ampo.] a,qarhu gor/anyxin1 Gu gar/yx or tovn bidi azadi|s91

 

 

B)>OS A_AKYALI GO>ME :YSA>ONIGYXINYROVN CROVA? A_A}IN NAMAGEN (4.1-11)

            A3sbes ovrymn5 y.pa3rnyr5 mynk 2yzi sorwyxovxink ;e i4n[bes bedk e abril Asdov/o3 hajyli ullalov hamar1 :ebed a3tbes g\abrik arten5 saga3n gu qntrynk yv Der #isovs Krisdosi anovnow gu ;ylatrynk or ,arovnagek 3a-a]anal nyrga3 2yr un;axkin me]1 Cidek ;e i4n[ badovernyr dovink 2yzi Der #isovsi anovnow5 orowhydyv Asdov/o3 gamkn e or tovk srpovik yv amynyvin hy-ov mnak bo-ngov;yne1 @yzme ivrakan[ivru ;o. srpov;yamp ov badovow amovsnana31 Grkod xangov;ivnnyrov an2nadovr mi4 ullak hy;anosnyrovn bes5 oronk zAsdova/ [yn jan[nar7 gam [ulla3 or megu y.p0r mu tem my.an[e anor ginu 3a,dagylow5 orowhydyv a3t polorin hamar Deru ir tadasdanin me] ano.ok bidi ulla35 in[bes sgizpen usink 2yzi yv aztararyxink1 Mi;e Asdova/ myr b./alix gyanku ,arovnagylov| hraviryx myz5 ;e srpov;yamp abrylov1 An,ov,d ;e srpov;yamp abrylov1 Hydyvapar ow or srpov;yan a3s badoveru g\arhamarhe` mart mu anarca/ [\ullar5 a3l no3ninkn zAsdova/5 or ir Sovrp Hocin gov da3 myzi1

       Calow y.pa3rsirov;yan5 myr crylvon bedk [ovnik5 orowhydyv inknin tovk Asdov/me sorwa/ ek zirar siryl5 in[bes arten cor/nabes xo3x gov dak a3t seru ampo.] Magytonia3i polor y.pa3rnyrovn ngadmamp1 Pa3x tar2yal5 y.pa3rnyr5 gu qntrynk or avyli a-adanak 2yr siro3n me]5 ]anak hatard gyank mu waryl5 mia3n 2yr cor/in na3il yv 2yr a,qadanki wasdagow abril5 in[bes or badoviryxink 2yzi5 orbeszi 2yr bargy,d un;azkow 3arcovik [havadaxo.nyren yv oyve megovn gar0d [mnak1

 

#ISOVS KRISDOSI AVYDARANEN USD >OVGASI (13.1-9)

            Omank ygan #isovsi yv badmyxin a3n caliliaxinyrovn masin5 oronk Bi.adosi go.me sbannovyxan5 yrp Asdov/o3 zoh gu madovxanein1 #isovs anonx usav78 Gu gar/e|k ;e sbannovo. caliliaxinyru mivs polor caliliaxinyren avyli my.avor ein5 or a3tbisi waqjan mu ovnyxan1 O4[1 G\usym 2yzi5 or y;e [aba,qarek` tovk polort al no3nbes bidi my-nik1 Gam i|n[  gu mda/ek a3n dasnuov; martox masin5 oronx wra3 ingav a,daragu Sylowami me] yv sbannyx zanonk1 Anonk avyli| 3anxavor ein kan Yrovsa.emi polor pnagi[nyru1 O4[1 G\usym 2yzi5 or y;e [aba,qarek` polort al no3nbes bidi my-nik91

       Anonx hydyvyal a-agu badmyx78 Mart mu gar or ir a3ciin me] ;zyni mu dnga/ er1 Yrp =amanagu y.av5 ;ovz ka.ylov cnax5 pa3x ;zyniin wra3 bdov. [cdav1 A3cybanin usav7A3s yrrort darin e or gov cam ;ovz ka.ylov5 pa3x [ym cdnyr1 Ovsdi gdre za3n5 in[ov| animasd gyrbow dy. crave1 A3cybanu badasqanyx7 De4r5 ;o. a3s dari al mna35 ys ir ,ovr]I ho.u grgin gu orym yv barardaxovxi[ gu tnym1 A3s 2yvow ;yryvs bdov. da37 aba ;e o[` cal dari gdre za3n91


Tygdympyr 2001
G Y Y { H O <
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001