Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Abril 30, 2001
+Z 0r #inanx

>ovg77.1-10

Cor/k79.32-43

A7Byd72.11-17

 

Hy;anosnyrovn me] abril ipryv Asdov/o3 /a-a3

 

       G4a.a[ym5 siryliny4r5 ipryv a,qarhi me] bantovqdnyr yv 0daragannyr` hy-ov mnaxek marmnagan xangov;ivnnyren5oronk hociin tem gu badyrazmin1 Na3yxek or bargy,d gynxa. ovnynak hy;anosnyrovn me]5 orbeszi irynk5 or 2yz gu pampasyn ipryv [aracor/5 2yr pari cor/yru dysnylow` Ďa-avoryn zAsdova/ ir Calsdyan )ru1

 

Krisdonya3in bardaganov;ivnu I,qanov;yanx hanteb

 

       Diro] siro3n` hnazantyxek polor martga3in I,qanov;ivnnyrovn7 ulla3 ;acavorin5 or wyraco3nn e5 ulla43 ga-awari[nyrovn5 oronk ir go.me n,anagova/ yn` [aracor/nyrovu bad=ylov yv parycor/nyru cowylov hamar1 Orowhydyv Asdov/o3 gamkn e` or pari cor/yrow baban2yxnek anqylk martox dced lyzovnyru1

       Azad martox bes y.ek5 pa3x` ipryv Asdov/o3 /a-anyr1 @yr azadov;ivnu [arik cor/ylov badrovag ;o. [ta-na31 #arcyxe4k poloru7 2yr havadagix y.pa3rnyru siryxe4k1 Asdov/me waqxek7 ;acavoru badovyxek1

 

#owh73.13-21

Mad;79.9-17

Marg73.13-19


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001