Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 29, 2001

+Y7 )R #INANX

A<QARHAMADRAN GAM GANA{ GIRAGI

>OVGAS (6.12-49)

            #isovs 0r mu ly- par2raxav a.0;ylov hamar yv ampo.] ci,yru Asdov/o3 a.0;ylow  anxovx1 A-av0dovn ir m0d gan[yx ir a,agyrdnyru yv anonxme dasnyrgov hoci undryx5 oronk nayv a-akyal go[yx1 A3t a-akyalnyrn ein` Simonu5 or Bydros al anovanyx5 anor y.pa3ru` Antreasu5 #agoposu5 #owhannesu5 “ilibbosu5 Par;o.omeosu5 Ma;eosu5 :owmasu5 Al’eosi ortin` #agoposu5 Naqan2a3o3z go[ova/ Simonu5 #agopi ortin` #ovtan yv Isgariodaxi #ovtan5 or madni[u y.av1

       Aba anonx hyd da’arag dy. mu i]av1 Hon ein polor a,agyrdnyru5 in[bes nayv =o.owovrti my/ pazmov;ivn mu havakova/ er Hreasdani polor go.myren5 Yrovsa.emen  yv ,r]aga3ken yv Divrosi ov Sitoni /owyzyrya3 ,r]annyren1 Polorn al yga/ ein #isovsi q0skyru mdig unylov yv irynx hivantov;ivnnyren pov=ovylov1 Anonk  oronk [ar ocinyre gu da-abein` gu p=,govein1 Ampo.] =o.owovrtu g\ovzer iryn tb[il5 orowhydyv irme z0rov;ivn tovrs g\yller yv gu p=,ger polorn al1

       #isovs ir a[kyru a,agyrdnyrovn 3a-ylow5 usav7

       6Yrani~ a.kadnyrovt5 orowhydyv 2yrn e asdov/o3 arka3ov;ivnu1

       Yrani~ 2yzi` a3=m ka.xa/nyrovt5 orowhydyv bidi 3acynak1

       Yrani~ 2yzi` a3=m laxo.nyrovt5 orowhydyv bidi qntak`

       Yrani~ 2yzi5 yrp martig 2yz adyn5 myr=yn 2yz untovnil5 naqadyn yv wargapygyn 2yz` Martov Ortiin hydyvylnovt hamar1 A3t 0r ovraqaxek yv xn/axek5 orowhydyv my/ war2adrov;ivn bidi ovnynak yrginki me]1 Anonx naqaha3ryru marcarenyrovn ngadmamp no3n wyrapyrovmu ovnyxan1

       Pa3x wa~3 2yzi` harovsdnyrovt5 orowhydyv 2yr hancisdn ov war2adrov;ivnu arten isg sdaxak1

       Wa~3 2yzi or a3=m 3acyxa/ ek5 orowhydyv bidi an0;ynak1

       Wa~3 2yzi or a3=m gu qntak5 orowhydyv bidi scak ov lak1

       Wa~3 2yzi5 yrp martig cowapanyn 2yz5 orowhydyv anonx ha3ryru no3n wyrapyrovmu ovnyxan sovd marcarenyrovn hanteb1

       Pa3x tovk or in/ mdig g\unek5 2yzi g\usym76 Siryxe4k 2yr ;,naminyru5 parik urek 2yz ado.nyrovn7 0rhnyxe4k 2yz ani/o.nyru yv a.0;yxek anonx hamar` oronk 2yzi ny.ov;ivn gu badja-yn1 Ow or yrysit abdag mu zarne` mivsn al tar2ovr anor7 ow or pajgont wra3et hane` 2ce or aniga ,abigt al a-ne1 Ow or kyzme pan mu qntre` dovr5 yv ow or kyzme pan mu a-ne` yd mi4 bahan]yr1 In[ or g\ovzek or martig 2yzi unyn` tovk al no3nu urek anonx1 I|n[ ar=anik g\ovnynak` y;e sirek mia3n 2yz siro.nyru7 my.avornyrn al gu siryn irynx sirylinyru1 I|n[ ar=anik g\ovnynak` y;e parik cor/ek mia3n anonx5 oronk 2yzi parik g\unyn7 my.avornyrn al no3nu g\unyn1 Tar2yal5 I|n[ ar=anik g\ovnynak` y;e ‘oq dak mia3n anonx5 oronxme g\agngalek 2yr dova/u yd a-nyl5 [e| or my.avornyrn al my.avornyrovn ‘oq gov dan yv irynx dova/u ampo.]ov;yamp yd g\a-nyn1

       Unthaga-agu5 siryxe4k 2yr ;,naminyru yv parik urek anonx5 ‘oq dovek anonx` oronxme 3o3s [ovnik 2yr dova/u yd a-nylov1 Yv a3n adyn` par2ryal Asdov/o3 ortinyru bidi ullak5 orowhydyv aniga c;asird e [aryrovn yv abyraqdnyrovn hanteb1 C;asird y.ek5 in[bes or 2yr yrgnavor Ha3rn al c;asird e1

       6 Mi4 tadek5 orbeszi Asdova/ al 2yz [tade7 mi4 tadabardek5 orbeszi Asdova/ al 2yz [tadabarde1Nyryxe4k ovri,nyrovn yv Asdova/ al 2yzi bidi nyre1 Dovek yv Asdova/ al 2yzi bidi da37 bidi da3 lav [a’ow5 pyrne pyran5 zy.ovn a-adov;yamp1 In[ [a’ow or ovri,nyru [a’ek5 no3n [a’ow Asdova/ 2yz bidi [a’e1

       )rinag mun al dovav anonx7

       Mi;e go3ru grna|3 ovri, go3r mu a-a]nortyl7 [e| or yrgovkn al ‘osu g\i3nan1 A,agyrdu ovsovxi[en cyriwyr [e5 pa3x gadaryal badrasdov;ivn ovnyxo. a,agyrdu ir ovsovxi[in nman bidi ulla31

       In[ov| y.port a[kin me] cdnovo. ,iv.u gu dysnys5 pa3x kov a[kit cyranu [ys nmmaryr1 Gam5 I|n[bes grnas y.port usyl7 8Y.pa3r5 2ce4 or a[kit me]en ,iv.u hanym95 min[ tovn kov a[kit cyranu [ys dysnyr1 Gy./avo4r5 naq kov a[kit me]en cyranu hane5 orbeszi 3sdag dysnylow` garynas y.port a[ken ,iv.u hanyl1

       6Lav /a-u ce, bdov. [i dar5 o[ al ce, /a-u` lav bdov.1 Ivrakan[ivr /a- ir bdov.en bidi jana[xovi1 Oyve megu ‘ov,en ;ovz [i ka.yr yv o[ al morynien` qa.o.1 Pari martu ir sirdi pari can2en parik gu  p.qyxne5 isg [ar martu` [arik5 kani pyranu sirdin me] y.a/n e or gu q0si1

       In[ov| zis 8De4r5 De4r9 gu go[ek5 yv saga3n im usa/nyrs [ek gadaryr1 Ow or in/i gov ca3 yv q0skyrs lsylow gu cor/atre zanonk45 usym 2yzi ;e oro4v gu nmani1 Gu nmani a3n martovn5 or dovn ,inylov hamar ho.u qorovng gu ‘ore yv himu =a3-i wra3 gu  hasdade1 Yrp cydu hy.y.nyren 3ortylow gu zarne dan5 [i grnar za3n qaqdyl5 orowhydyv dan himu =a3-i wra3 hasdadova/ e1 Isg ow or gu lse q0skyrs yv saga3n [i cor/atryr5 gu nmani a3n martovn5 or ho.i wra3 a-anx himi dovn gu ,ine5 orovn yrp cydu zarnovi` anmi]abes gu kantovi1 Yv i~n[ ahavor g\ulla3 a3t dan gor/anovmu1

Cor/k A-akylox Cirken (9.23-31)

            +amanag mu wyr]5 Tamasgosi hryanyru oro,yxin S0.osu sbannyl1 Saga3n S0.os imaxav anonx nyncov;ivnu5 ;e` ci,yr xyryg gu hsgein ka.akin t-nyrovn a-]yv5 orbeszi zink sbannyn1 Ovsdi havadaxyalnyru zink ci,yr mu zampiv.i mu me] tnylow barisben war i]yxovxin1

       S0.os Yrovsa.em ygav yv gu ]anar havadaxyalnyrovn hyd ,’man me] mdnyl7 pa3x polorn  al gu waqna3in irme5 [havadalow ;e krisdosi a,agyrd tar2a/ e1 Saga3n Pa-napas a-av S0.osu5 a-akyalnyrovn darav yv anonx badmyx ;e i4n[bes S0.os jampovn wra3 Deru dysa/ yv anor hyd q0sa/ e5 yv ;e i4n[bes #isovsi  anovnow hamar2ag0ren karoza/ e Tamasgosi me]1 Ange ydk S0.os a-akyalnyrovn hyd gu mnar ov gu ,r]er Yrovsa.emi me]5 yv hamar2ag0ren gu karozer Der #isovsi anovnow1 Gu q0ser ov gu wijer 3adgabes 3ovnaq0s hryanyrovn hyd5 oronk zink sbannylov 2yv mu gu  qorhein1 Havadaxyal yrpa3rnyr yrp imaxan5 Gysaria ‘aqxovxin S0.osu5 yv honge al Darson .rgyxin1

       Ygy.yxin ampo.] Hreasdani5 Cailia3i ov Samaria3i me] qa.a.ov;ivn gu wa3yler yv gu z0ranar1 Sovrp hocii 0cnov;yamp havadaxyalnyru gu pazmana3in yv Diro] yrgiv.owu g\abrein1

Bydros A-akyali Unthanragan A-a]in Namagen (2.1-10)

            Hydyvapar megti4 2cyxek amen dysagi [ar mda/ovm ov nyncov;ivn5 gy./avorov;ivn ov naqan2 yv amen dysagi [araq0sov;ivn1 Orbes havadki nora/in manovgnyr` Asdov/o3 q0ski anqartaq  ga;in ‘a’akyxek5 orbeszi anow ajik yv ‘rgov;yan hasnik1 Ancam mu or Diro] q0skin hamu a-nek5 bidi dysnek ;e ka.xr e an1 M0dyxe4k anor5 Krisdosi5 orowhydyv inkn e a3n gyntani wemu5 or ;ebed martoxme myr=ova/5 pa3x Asdov/me undrova/ badovagan wemn e1 A3tbisow tovk al orbes gyntani karyr` Krisdosi wemin wra3 gu ga-ovxovik ipryv hocyvor dajar7 ivrakan[ivrt gu ta-nak anarad kahananyr yv #isovs Krisdosi mi]oxav hocyvor untovnyli badarac gu madovxanek Asdov/o31 Orowhydyv marcaeov;yan me] crova/ e7

8Aha ys Sioni me] gu tnym undrova/ wem mu5 badovagan angivnakar mu7 anor havadaxo.u 3ovsaqap bidi [ulla391

Kani tovk havadaxik Krisdosi5 aniga 2yzi hamar badovagan wemu y.av7 min[ty- [havadaxo.nyrovn hamar aniga A3n karn e5 zor ;ebed ,ino.nyru myr=yxin cor/a/yl5 pa3x 3ydo3 angivnakar y.av5 gam` A3n karn e` or clorovmi yv ca3;ag.ov;yan a-i; bidi ulla3 anonx hamar oronk Asdov/o3 q0sku anhamozi[ cdnylow gu ca3;ag.in5 in[bes or Asdova/ naqadysa/ er1

Calow 2yzi5 tovk undrova/ syrovnt mun ek5 ;acavorylov go[ova/ kahannayr5 srpova/ nor azc mu5 Asdov/o3 sy’agam =o.owovrtu7 yv 2yr bardaganov;ivnn e karozyl z0rov;ivnu anor` or 2yz qavaren ir skan[yli lo3sin gan[yx1 Orowhydyv hima Asdov/o3 =o.owovrtn ek5 min[ naqabes [eik7 hima ir o.ormov;ivnu gu wa3ylek5 min[ naqabes zrgova/ eik ange1

#owh (2.23-3.12)

            Zadigi d0nin5 min[ #isovs Yrovsa.em gu cdnover5 ,adyr havadaxin iryn5 yrp dysan anor cor/a/ hra,knyru1 Saga3n #isovs inkzink [er wsdahyr anonx5 orowhydyv polorn al gu jan[nar yv bedk [ovner oyve megovn masin ovri,in wga3ov;yan5 kani ink cider ;e i4n[ ga3 a3t martovn sirdin me]1

       Nigotymos anovnow ‘arisyxi mart mu gar5 hrya3 I,qan mu5 or ci,yrow #isovsi m0d ygav yv usav anor7 8 Wartaby4d5 cidynk or tovn Asdov/o3 go.me .rgova/ ovsovxi[ mun ys5 orowhydyv o4[ ok grna3 cor/yl kov gadara/ hra,knyrt5 y;e Asdova/ anor hyd [ulla391 #isovs badasqanyx anor7 8 Hasdad cidxir5 or y;e megu wyrsdin [/ni` [i grnar dysnyl Asdov/o3 arka3ov;ivnu91 Nigotymos harxovx anor7 8 ?yr mart mu in[be|s grna3 noren /nil1 Garyli| pan e or an grgin mdne ir m0r orowa3nu yv /ni91 #isovs badasqanyx7 8Wsdah y.ir5 or y;e megu ]ovren yv hocien [/ni` [i grnar yrginki arka3ov;yan mdnyl5 orowhydyv marminen /nanu marmin e5 isg hocien /na/u hoci1 Tovn mi4 zarmanar5 or kyzi usi` ;e bedk e grgin /nik1 Howu ovr or ovze gu ‘[e7 tovn anor 2a3nu gu lsys5 pa3x [ys kidyr ;e ovrge gov ca3 ov g\yr;a31 No3nbes yn polor anonk5 oronk hocien gu /nin91

       Nigotymos harxovx 7 8In[be|s gu badahi adiga91 #isovs badasqanyx78Tovn or Isra3eli =o.owovrtin wra3 ovsovxi[ garcova/ ys5 adiga [y|s cidyr1 Wsdah y.ir5 ;e in[ or cidynk` gu q0sink yv in[ or dysnak` anor masin gu wga3ynk5 pa3x myr wga3ov;ivnu [ek untovnir1 Y;e yrgravor panyrov masin q0syxa3 2yzi yv [havadaxik5 in[be|s bidi havadak in/i y;e yrgnavor panyrov masin q0sim91

Mad;eos (8.18-9.8)

            Yrp #isovs my/ pazmov;ivn mu dysav ir ,ovr]5 hrama3yx ir a,agyrdnyrovn5 or lijin mivs go.mu yr;an1 )renki ovsovxi[ mu m0dynalow` usav iryn7

       6Wartaby4d5 ovr or yr;as` ydyvet bidi cam1

       #isovs badasqanyx7

       6A.ovesnyru or] ovnin5 yrginki ;-[ovnnyru` po3n5 saga3n Martov Ortin clovqu hanc[yxnylik dy. mu [ovni1

       Ovri, mu5 or ir a,agyrdnyren megn er5 usav iryn7

       6De4r5 ;o3l dovr or naq yr;am yv ;a.ym ha3rs1

       #isovs badasqanyx7

       6Tovn hydyve4 in/i5 yv 2ce or my-ylnyru ;a.yn irynx my-yalnyru1

 

       Aba #isvos navag mdav5 yv ir a,agyrdnyru hydyvyxan iryn1 #angar/ z0ravor ‘o;orig mu ylav lijin wra35 a3nkan` or aliknyru cry;e navagu gu /a/gein1 Pa3x #isovs gu knanar1 A,agyrdnyr m0dyxan5 ar;nxovxin zink ov usin7

       6De~r5 azade4 myz5 aha gu gorsovink1

       #isovs usav anonx7

       6In[o|v a3tkan gu waqnak5 ;yrahavadny4r1

       #ydo3 odki ylav5 sasdyx howyru yv liju5 yv gadaryal hantardov;ivn diryx1 Amenkn al hiaxa/ g\usein7

       6I~n[ dysag mart e asiga5 orowhydyv no3nisg howyrn ov /owu iryn gu hanazantin1

      

       #isovs yrp lijin mivs go.mu` Cyrcysaxinyrov yrgiru ygav5 temu yllan yrgov tivaharnyr5 oronk =a3-a’or cyryzmannyeren yga/ ein1 Asonk a3nkan gada.i ein5 or oyve megu a3t jampa3en [er hamar2agyr anxnil1 Anonk a.a.agyxin` usylow7

       6I|n[ g\ovzys mezme5 #iso4vs5 Asdov/o43 Orti5 ygar or =amanagen a6 -a] dan]y|s myz1

       Ki[ mu hy-ovn qozyrov my/ yramag mu g\ara/er1 {ar ocinyru #isovsi g\a.a.agein usylow7

       6Y;e myz tovrs bidi hanys5 ;o3l dovr or qozyrov yramagin yr;ank1

       #isovs usav7

       6Caxe4k1

       Yv [ar ocinyru tivaharnyren yllylow` caxin qozyrovn7 yv aha qozyrov ampo.] yramagu za-i;a’en war tebi lij qov=yx yv hon qy.tovyxav1

       Qozara/nyru ‘aqan yv ka.ak yr;alow badmyxin y.a/u5 nayv in[ or badaha/ er tivaharnyrovn1 Ka.aki ampo.] pnagi[nyru unta-a] ylan #isovsi yv yrp za3n dysan5 a.a[yxin or hy-ana3 irynx sahmannyren1

 

       #isovs navag mdav yv lijin mivs go.mu anxnylow ygav ir ka.aku1 Yv aha martig iryn pyrin antamalo3/ mu5 mahijin me] ba-ga/1 #isovs anonx havadku dysnylow5 usav antamalo3/in7

       6Ka]alyrove45 o4rtyag5 my.kyrt nyrova/ yn kyzi1

       )renki ovsovxi[nyren omank irynx mdken usin7

       6A3s martovn ura/u ha3ho3ov;ivn e1

       #isovs cidxav anonx mda/ovmu yv usav7

       6In[o|v tovk 2yzi [ar panyr gu mda/ek1 O|r megu avyli tivrin e7 antamalo3/in` 8My.kyrt nyrova/ yn kyzi9 usy|lu5 ;e` 8Yl yv kale49 usylu1

       Pa3x bedk e cidnak ;e Martov Ortin yrgri wra3 I,qanov;ivn ovni my.kyru nyrlov1

       Aba antamalo3/in ta-nalow usav7

       6Y4l5 mahijt a4- yv dovnt cna1

       Antamalo3/u odki ylav yv dovn cnax1 +o.owovrtu yrp asiga dysav` zarmaxav ov gu ‘a-avorer zAsdova/5 or martox a3sbisi garo.ov;ivn gov da31

Marg (3.6-12)

            Asor wra3 “arisyxinyru yv Hyrowtesi go.mnagixnyru anmi]abes tovrt ylan yv gu qorhrtagxein ;e I4n[bes sbannyn za3n1

 

       #isovs ir a,agyrdnyrovn hyd cnax Calilya3I lijin yzyrku1 Calilya3en5 Yrovsa.emen5 Ytomen5 Antr6#ortananen5 Divrosen yv Sitonen pazma;iv =o.owovrt lsylow #isovsi ura/nyrovn masin5 iryn gov ca3in1 +o.owovrtu a43nkan ,ad er5 or #isovs ir a,agyrdnyrovn usav or navag mu badrasdyn5 orbeszi =o.owovrtu zink [hrm,dge1 Orowhydyv ,adyr p=,ga/ ullalovn` polor hivantnyru ir ,ovr] gu q-novein5 orbeszi iryn tb[in1 Isg [ar ocinyru yrp zink gu dysnein5 g\i3na3in ir a-]yv yv g\a.a.agein7 8Tovn Asdov/o3 Ortin ys91 #isovs qsdiv gu sasder zanonk5 or ir inknov;ivnu [3a3dnyn1


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001