Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Abril 28, 2001
+T 0r #inanx

>ovg76.1-11

Cor/k79.1-22

A7 Byd71.13-25

Srpov;yamp abrylov go[

 

       Hydyvapar midkow badrasd yv ar;ovn y.ek5 2yr ampo.] 3o3su gabyxek ‘rgov;yan barcyvin or 2yzi bidi drovi` yrp #isovs Krisdos 3a3dnovi1 Asdov/o3 hnazant zavagnyr y.ek yv mi4 a-a]nortovik anxyali xangov;ivnnyrow5 oronxmow g4abreik` yrp dagavin Krisdosu [eik jan[nar1 A3l5 in[bes or 2yz gan[o.u` Asdova/ sovrp e5 tovk al sovrp y.ek 2yr ampo.] gyankow5 orowyhydv crova/ e7 8Sovrp y.ek5 orowhydyv sovrp ym ys91

 

       Y;e 8Ha3r9 gu go[ek an` or ana[a- gyrbow gu tade ivrakan[ivru ir cor/yrovn hama2a3n5 asdova/awaqov;yamp abryxek 2yr bantqdov;yan darinyru5 cidnalow or gorsdagan ar/a;ow gam osgiow [er or ‘rgovyxak 2yr ha3ryren =a-anca/ 2yr ovna3n gynxa.en5 a3l` anpi/ yv anarad

Ca-novgin` Krisdosi ;angacin arivnowu1 Aniga a,qarhi sdy./ovmen isg a-a] undrova/ er5 pa3x =amanagnyrovn wyr]avorov;yan yryvxav myzi hamar1 Irmow e or tovk gu havadak Asdov/o37 anor` or my-ylnyren 3arovxanyx yv ‘a-avoryx za3n5 orbeszi tovk 2yr havadkn ov 3o3su Asdov/o3 gabek1 Art5 tovk or j,mardov;yan hnazantylow srpyxik 2yr an2yru5orbeszi angy./ y.pa3rasirov;yamp abrik5 srdanx siryxe4k irar5 makovr srdow1 Orowhydyv Asdov/o3 gyntani yv m,dn]ynagan q0skow wyrsdin /nak5 tovk ipryv zavagnyru o[ ;e mahganaxov /no.ku mu5 a3l` anmahin1 orowhydyv

       8Polor martig qodi bes yn5

       irynx ampo.] ‘a-kn al` wa3ri /a.igin bes1

       qodu gu [orna3 yv /a.igu gu ;a’i5

       pa3x Diro] q0sku 3avidyan gu mna319

 

#owh72.12-22

Mad;77.1-8.17

Marg72.23-3.5

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001