Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 Abril 27, 2001
+C 0r #inanx

>ovg75.27-39

 

#isovs gu gan[e >yvin

       A3s hra,ken ydk5 yrp #isovs ylav honge5 dysav >yvi anovnow maksavor mu5 or maks car2ylov nsda/ er5 yv usav anor7

       6 In/i4 hydyve1

       >yvi 2cyx amen in[ yv ylav ov anor hydyvaxav1

       Aba >yvi #isovsi hamar my/ ja,gyro3; mu sarkyx ir dan me]1 Hraviryalnyrovn me] ,ad mr maksavoryr al ga3in5 oronk miasin nsda/ ein1 “arisyxinyrn ov )renku ovsovxi[nyru sgsan #isovsi masin drdn]al ir a,agyrdnyrovn usylow7

       6 In[o|v maksavornyrov yv my.avornyrovn hyd g4ovdek ov gu qmek7

       #isovs anonx badasqanyx7

       6 A-o.]nyru [yn or ==I,gu bedk ovnin5 a3s` hivantnyru1 {yga3 artarnyru aba,qarov;yan hravirylov5 a3l` my.avornyru1

 

       ?omabahov;yan harxu

 

       Anonxme omank harxovxin #isovsi7

       6 In[o|v #owhannesi a,agyrdnyru 3ajaq /om gu bahyn yv g4a.0;yn5 no3nu g4unyn “arisyxinyrov a,agyrdnyrn al5 min[ kovginnyrt g4ovdyn ov gu qmyn1

       #isovs badasqanyx anonx7

       6 Grna|k harsaniki hravirylanyrov usyl` or /om bahyn yrp dagavin ‘ysan irynx hyd e1 )r bidi ca35 yrp ‘ysan bidi wyrxovi irynxme yv a3n adyn anonk al /om bidi bahyn1 Aba 0rinag mun al dovav anonx7

       6 I[ ok nor hacovsde mu gdoe mu a-nylow` hinin hamar gargdan g4une7 a3sbisow gu ‘jana3 yv ;e4 gargdanu hinin [I 3armarin1  No3nbes` o[ ow nor cinin hin digyrov me] gu yxne7 a3labes  nor cinin gu ba3;yxne hin digyru yv badja g4ulla3 or ;e4 cini ;a’I yv ;e4 digyru ‘janan1 Unthaga-agu5 nor cinin nor digyrov me] trovylov e5 orbeszi yrgovkn al [‘jvanan1 O[ ok hin cinin qmyle odk anmi]abes noru g4ovze5 kani g4use7 8Hin cinin avyli ka.xraham e91

 Cor/k78.26-40

A7 Byd71.1-12

 

Ys` Bydros5 #isovs Krisdosi a-akylu5 gu crym Asdov/o3 undryalnyrovt5 or bantovqdnyrov bes g4abrik Bondos5 Ca.adia5 Gabatowgia5 Asia yv Piv;ania nahancnyrov dara/kin1 Ha3rn Asdova/ ir ganqacidov;yampu 2yz undryx5 orbeszi Sovrp Hociow srpova/` hnazantik #isovs Krisdosi5 yv ir arivnowu makrovik1

       <norhk yv qa.a.ov;ivn 2yzi5 a-ad0ren1

 

Cohov;ivn ‘rgov;yan 3o3sin hamar

 

)rhnyal e Asdova/5 myr Diro] #isovs Krisdosi Ha3ru5 or ir a-ad o.ormov;yamp myz wyrsdin /nav5 orbeszi #isovs Krisdosi my-ylnyren 3arov;ivn a-nylowu ovnynank a3n gyntani 3o3su` ;e bidi =a-ancynk angy./5 anarad yv an;a-am gyanku5 or yrginki me] bahova/ e 2yzi hamar1 Yv Asdova/ ir z0rov;yamp gu bahe 2yz5 orbeszi 2yr havadkow hasnik ir badrasda/ ‘rgov;yan5 or =amanagi waqjanin bidi 3a3dnovi1 ovraqaxe4k a3t ‘rgov;yamp5 no3nisg y;e hargatrapar ki[ mu drdma/ ek hima5 2yr gra/ bes6bes ‘or2ov;ivnnyrovn hamar1 A3tbisow ‘or2ova/ 2yr havadku ,a4d avyli ;angacin e5 kan gorsdagan osgin` or gragin me] gu ‘or2ovi5 orovn hamar al yrp #isovs Krisdos 3a3dnovi` bidi cowe 2yz yv ‘a-ki ov badivi ar=anaxne1 Orowhydyv zink [dysak` pa3x siryxik yv a-anx zink dysnylov gu havadak5 ovraqanalow a3n anbadmyli yv ‘a-avor qntov;yamp` or 2yru bidi ulla35 yrp untovnik 2yr havadkin bsagovmu` hocinyrov ‘rgov;ivnu1

 

       Marcarenyrov 3a3dnova/ ‘rgov;ivnu` Krisdosow

 

       A3s ‘rgov;ivnn er or ‘nd-yxin yv ‘or2yxin hasgnal marcarenyru5 oronk 2yzi drovylik ,norhkin masin marcareanalow` gu ‘or2ein hasgnal` ;e i4n[ =amanag yv in[ baracanyr gu /anovxaner irynx me] cor/o. Krisdosi Hocin or ganovqen gu wga3er Krisdosi [ar[aranknyrovn yv anonx 3a]ortylik ‘a-kin masin1

 

#owh72.1-11

Gana3i Harsaniku  

#isovs Calilya hasnylovn yrrort 0ru harsanik mu gar Gana ka.akin me]5 yv #isovsi ma3ru hon er1  #isovs yv ir a,agyrdnyrn al hravirova/ ein harsanikin1  Yrp cinin bagsyxav5 #isovsi ma3ru iryn usav76 Cini [ovnin1  

Ma~3r5 myzi i4n[56 badasqanyx #isovs56 im =amanags dagavin [e4 hasa/1  
Saga3n ir ma3ru usav sbasavornyrovn76 in[ or use 2yzi` gadaryxe4k1  
Hryanyrov /isagan makrov;yan soworov;yan hama2a3n5 hon kare wyx garasnyr ga3in5 oronxme ivrakan[ivru ov;sovnen harivr li;r g\a-ner1  

#isovs usav sbasavornyrovn76 Garasnyru ]ovrow lyxovxek1 Yv sbasavornyru lyxovxin min[yv pyran1  

#ido3 usav anonx7 6Hima a-ek yv sy.anabydin darek1 Anonk al darin1  

Sy.anabydu hamdysyx cinii *oqova/ ]ovru5 pa3x [cidxav ;e ovrge er7 ;eyv sbasavornyru5 oronk ]ovru lyxovxa/ ein5 cidein1 A3n adyn sy.anabydu *ysa3in usav7  

6 Amen mart naq undir cinin gu hramxne5 isg yrp cinownan` a3n adyn hasaragu5 min[ tovn undir cinin bahyr ys min[yv hima1  

#isovs ir a3s a-a]in hra,ku gadaryx Calilya3I Gana ka.akin me]1 Hon an ir *a-ku 3a3dnyx5 yv a,agyrdnyru havadaxin iryn1 

Mad;76.22-34

 

       Havadkin jracu

 

       6 A[kn e marmnin jracu7 yrp a[kt a-o.] e` ampo.] marmint lovsavor g4ulla35 isg yrp a[kt wara-o.] e` ampo.] marmint lavar g4ulla31 Art5 y;e me]t y.o. lo3su qavar e5 orkan avyli m;in e a3t qavaru1

Asdova/ yv a,qarhig mdahocov;ivnnyr

 

       6 Oyve mart [I grnar yrgov deryrov /a-a3yl7 orowhydyv gam megu bidi sire yv mivsu ade5 gam megu bidi my/are yv mivsu arhamarhe1 No3nbes al tovk5 [ek grnar Asdov/o3 /a-a3yl5 orkan and or gu .a-a3ek tramin1 Hydyvapar5 mi4 mdahocovik 2yr gaynkinhamar5 ;e in[ bidi ovdek gam qmek5 o[ la mdahocovyxek 2yr marmnin hamar5 ;e in[ bidi hacnik1 {e| or gyanku ayvli garyvor e kan gyragovru yv marminu avyli garyvor e kan hacovsdu1

       Tidyxe4k yrginku ;-[ovnnyru7 o[ gu syrmanyn5 o[ gu hn2yn yv o[ al ,dymarannyrov me] g4amparyn yv saga3n 2yr yrgnavor Ha3ru gu gyragre zanonk1 {e| or tovk Asdov/o3 a[kin ;-[ovnnyren cyrazanx ek1 Mdahocovilu garcovnow mu g4yrgare| 2yr hasagu1 Gam in[o|v gu mdahocovik hacovsdi hamar1 )rinag a-ek wa3ri ,ov,annyren yv dysek ;e in[bes g4ajin7 o[ g4a,qadin5 o[ gu hivsyn1 Havadaxek or no3nisg So.omon ir ampo.] ‘a-kin me] anonxme megovn bes cy.yxig [grxav hacnil1 Y;e ovrymn5 Asdova/ a3tbes a.ov.r gu hacxne ta,di qodu5 or a3s0r ga3 yv wa.u grag gu nydovi5 ,ad avyli lav bidi [hacxne| 2yz5 ;yrahavadny4r1 Hydyvapar5 mi4 mdahocovik yv usek7 8I|n[ bidi ovdynk7 In[ bidi qmynk gam I|n[ bidi hacnink81 A3t mdahocov;ivnnyru hy;anosnyrovn 3adovg yn1 Orowhydyv 2yr yrgnavor Ha3ru cide arten ;e a3t polorin bedk ovnik1 Tovk naq qntryxek or Asdov/o3 arka3ov;ivnu ca3 yv a,qadyxek ir ,amku gadaryl yv Asdova/ a3t poloru avyliow bidi da3 wyzi1

       In[o|v ovrymn mdahocovik wa.ovan masin1 Wa.ovan mdahocov;ivnu wa.ovan 2cyxek1 Ivrakan[ivr 0rovan ny.ov;ivnu inknin pavarar e1

 

Marg72.1 3-22Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001