Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 Abril 25, 2001
+A 0r #Inanx

>ovg75.12-16

            #isovs porod mu gu p=,ge

 

       #isovs 0r mu yrp ka.ak mu hasav5 aha porodov;yamp /a/gova/ mart mu dysav zink yv yrysin wra3 cydin ‘-ovyow` a.a[yx yv usav7

       6 De4r5 y;e ovzys` grnas zin makryl1

       #isovs 2y-ku yrgaryx5 tbav anor ov usav7

       6 G4ovzym5 makrove41

       Anmi]abes porodov;ivnu cnax ange1 Aba #isovs anor badovirynx7

       6 Oyve megov pan mi4 usyr5 a3n cna yv tovn kyz kahana3in xo3x dovr7 aba =o.owovrtin ipryv wga3ov;ivn` ;e porodov;ynet makrova/ ys` zoht madovxane5 in[bes or Mowses hrama3a/ e1

       Yv #isovsi hampavu avyli gu dara/over1 qov-n pazmov;ivnnyr gu havakovein lsylov hamar zink yv p=,govylov irynx hivantov;ivnnyren1 isg ink tebi ama3i wa3ryr qo3s gov dar yv g4a.0;er1

 

Cor/k78.3-13

 

            So.os g4a,qader o[n[axnyl ygy.yxin1 Dovne dovn gu mdner yv havadaxyal a3ryrn ov ginyru tovrs ka,g-dylow` pand tnyl gov dar1 Asor wra3` havadaxyalnyru xrovyxan yv yrgrin zanazan go.myru ,r]ylow Avydarani badcamu gu karozein1

       A3sbes5 “ilibos Samaria ka.aku cnax yv qosdaxova/ “rgi[u karozyx anonx1 My/ pazmov;ivnnyr agan] gov da3in anor karozov;yan orowhydyv ;e4 gu lsein yv ;e4 gu dysnein anor gadara/ hra,knyru1 Artaryv5 bi./ ocinyr my/ a.a.agow tovrs gov ca3in pazma;iv martoxne5 yv my/ ;ivow artamalo3/nyr ov ga.yr gu p=,govein1 A3nbes or ovraqov;ivnu my/ er a3t ka.akin me]1

       No3n ka.akin me] gar Simon anovnow megu5 or yrgar adyne i wyr a3ndy. Er yv gaqartov;ivn unylow g4ab,yxner Samaraxinyr7 bzdigen my/ polorn al anor wra3 hiaxa/5 g4usein7

       6 A3s martu inku` Asdov/o3 z0rov;ivnn e5 or My/ Z0rov;ivn gu go[ovi1

       Isgabes al hiaxa/ ein anow5 orowhydyv yrgar =amanage i wyr ir gaqartov;yamp g4ab,yxner zanonk5 inkzink ipryv garyvor megu nyrga3axnylow1 Pa3x yrp havadaxin “ilibbosi5 or Asdov/o3 arka3ov;yan yv #isovs Krisdosi masin gu karozer5 a3r ;e gin polorn al mgrdovyxan1 Simon inkn al havadax yv mgrdovyle ydk` “ilibbosi kowen [er hy-anar7 yv dysnylow a3n n,annyrov ov my/amy/ hra,knyru or “ilibbos gu gadarer5 gu zarmanar1

#ag75.1-11

Zcov,axovm harovsdnyrovn

 

       Tovk al in/I mdig urek5 harovsdny4r1 Laxek ov xavacin gyrbow o.paxe4k a3n t=paqdov;ivnnyrovn hamar or 2yr clqovn bidi can1 Orowhydyv 2yr harsdov;ivnu ‘dov;ivn e5 yv 2yr hacovsdnyru xyxyrovn gyr yn1 @yr ar/a;n ov osgin =ancod yn5 yv anonx =ancu 2yzi tem wga3ov;ivn bidi ulla3 yv gragi bes la’e 2yr marminnnyru5 kani ,ovdow ir waqjanin m0dyxo. a3s a,qarhin me] tovk mia3n a43s can2yru tizyxik1 Ahavasig5 2yr ardyrovn me] a,qado. Panovornyrovn war2ku or 2yr m0d bahyxik` zrgylow zanonk5 par2ra2a3n g4a.a.age5 yv hn2ovornyrovn po.oku Amynagal Diro] agan]u havav1 Yrgri wra3 2yr gyanku hajo3knyrow ov zovarjov;yamp anxovxik yv barardaxak5 mor;ovylov 0rovan badrasdovo. anasovnnyrovn bes1 A3o45 irawazrgyxin yv sbannyxik artaru` or [unttimaxav 2yzi1

      Ny.ov;ivnnyrov me] hampyrov;ivn

       Hydyvapar hampyro. y.ek y.pa3ny4r5 min[yv Diro] calovsdu1 Dysek ;e i4n[bes m,agu hanpyrov;yamp gu sbase5 min[yv or a,nan ov carnan an2ryvnyru i]nyn yv ho.u ir ;angacin pyrku da31 Tovk al hampyryxek yv amovr bahyxek 2yr sirdyru5 orowhydyv Diro] calovsdu m0d e1

       Irarov tem mi4 drdn]ak5 y.pa3rnyr5 orbeszi Asdov/o3 tadasdanin [yr;argovk5 orowhydyv aha Tadavoru calov wra3 e1 Ny.ov;ivnnyrovn me] hampyrylov 0rinag a-ek marcarenen5 oronk Diro] anovnow q0syxan1 {e| or mynk yrani gov dank anonx` oronk marcarenyrovn bes cidxan hampyryl1 Hargav lsyr ek #opi hampyrov;yan masin5 yv cidek ;e i4n[bes Deru war2adryx za3n wyr]avorov;yan5 orowhydyv Deru c;a-ad e yv o.orma/1

Mad;75.17-48

Marg71.35-45

 

            #isovs Calilya3in me] gu karoze

 

       #a]ort a-av0d ganovq #isovs ylav ama3in wa3r mu cnax yv hon sgsav a.0;yl1 Simon yv iryn hyd y.o.nyru ylan zink ‘nd-ylov1 Yrp cdan5 usin anor7

       6 Amen mart kyz gu ‘nd-e1

       #isovs usav7

       6 Ygek m0daga3 ovri, civ.aka.aknyr al yr;ank5 orbeszi hon yvs karozym5 orowhydyv ji,t ador hamar Asdova/ zis .rgyx1

       Yv Calilya3in polor ,r]annyrov =o.owarannyrovn me] gu karozer yv tyvyr tovrs gu haner1

 

       #isovs porod mu gu p=,ge

 

       Porod mu ygav #isovsi m0d yv /ovngi I]a/` g4a.a[er5 usylow7

       6 De4r5 y;e ovzys` grnas zis makryl1

       #isovs c;ax yv 2y-ku yrgarylow tbav anor yv usav7

       6G4ovzym5 makrove41

       Haziv asiga usa/5 isgo3n porodov;ivnu cnax ange yv makrovyxav1 #isovs za3n anmi]abes tovrs hanyx yv qsdiv badoviryx5 usylow7

       6 Na3e45 oyve megovn pan [usys7 a3l cna45 yv tovn kyz kahana3in xo3x dovr7 aba orbes =o.owovrtin wga3ov;ivn` ;e porodov;ynet makrova/ ys` zoht madovxane5 in[bes Mowses hrama3a/ e1

       Pa3x aniga cnax yv sgsav amen dy. badmyl ov dara/yl baraha/u1 A3s badja-ow #isovs a3lyvs [er grnar paxe I pax ka.ak mu mdnyl5 a3l tovsu ama3i dy.yr gu mnar1 Yv =o.owovrtu amen go.me gov car iryn1

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001