Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Abril 24, 2001
+7 0r #inanx  

#I,adag abrilyan nahadagax  

>ovg74.42-5.11

 

            #isovs Calilya3i me] gu karoze

 

       A-av0dovn #isovs ylav ama3i wa3r mu cnax1 +o.owovrtu sgsav zink ‘nd-yl1 Yrp ygan ir m0d5 [ein 2cyr or hy-ana3 irynxme1 #isovs anonx usav7

       6 Ovri, ka.aknyrov me] al bedk e Asdov/o3 arka3ov;ivnu avydym5 orowhydyv ji,t asor hamar Asdova/ zis .rgyx1

       Yv #isovs Calilya3in =o.owarannyrovn me] gu karozer1

 

       Hra,ali 2gnorsov;ivn yv a-a]in a,agyrdnyr

 

       #isovs Cynnysare;i lijin yzyryku gyxa/ er5 yrp =o.owovrtu sgsav ir ,ovr] q-novil` lsylov hamar Asdov/o3 q0sku1 Aniga yrgov navagnyr dysav lijin yzyrku7 isg 2gnorsnyru navagen tovs yla/` irynx ov-gannyru gu lova3in1 #isovs mdav navagnyren megovn me]5 or Simoni gu badganer5 yv qntryx or xamaken ki[ mu hy-axne navagu1 Yv navagin me] nsda/` sgsav =o.owovrtin ovsovxanyl1

       Yrp ir q0sku wyr]axovx5 Simonin usav7

       6 Ki[ mu avyli qoru dar navagu yv 2ovg orsalov hamar 2yr ov-gannyru nydyxek1

       Simon badasqanyx7

       6 Wartaby4d5 ampo.] ci,yru 3ocnyxank yv o[in[ orsaxink5 pa3x kov q0skit hamar ov-gannyru nydynk1

       Ov-gannyru nydyxin yv my/ kanagov;yamp 2ovg p-nyxin me]u5 a3nkan` or irynx ov-gannyru gu bad-dein1 N,an urin irynx cor/i ungyrnyrovn oronk mivs navagin me] ein5 orbeszi irynx 0cnov;yan can1 Anonk ygan yv yrgov navagnyru a43nkan lyxovyxan5 or a3lyvs bidi ung.mein1 Yrp Simon Bydros dysav asiga5 ingav #isovsi /ovngyrovn a-]yv yv usav7

       6 Hy-axi4r in2me5 Der5 orowyhydyv ys my.avor mart mun ym1

       Kani ink yv iryn hyd y.o.nyru ,ad waqxa/ ein5 dysnylow irynx p-na/ my/ kanagov;yamp 2ovgyru1 No3n wijagin madnova/ ein Zypeteosi ortinyru` #agoposn ov #oshannesu5 oronk Simoni cor/ungyr ein1

       #isovs usav Simoni7

       6 Mi4 waqnar5 asge ydk martig bidi orsas5 gyanki hamar1

       Anonk navagnyru xamak hanyxin yv amen in[ 2cylow` hydyvyxan #isovsi1

 Cor/k77.30-8.2

#ag74.7-17

 

            Hydyvapar hnazantyxe4k Asdov/o3 yv tem trek [araq0sin` Sadana3in yv hy-ov bidi ‘aq[I 2yzme1 M0dyxe4k Asdov/o3 yv Asdova/ ink bidi m0dyna3 2yzi1 @yr 2y-kyren [ar cor/yrov a.du lovaxe4k5 my.avornyr7 yv tovk5 yrgmi4d martig5 2yr midkyru 3sdagaxovae4k1

Da-abyxe4k5 scaxek ov laxek7 a3o45 /i/a.yov dy.` scaxe4k5 ovraqanalov dy.` drdmexe4k1 Tovk 2yz qonarhyxovxe4k Diro] a-]yv5 yv ink 2yz bidi par2raxne1

 

       Mi4 tadek 2yr y.pa3rnyru

 

       Irar mi4 pampasek5 y.pa3rnyr1 Ow or ir y.pa3ru gu pampase gam gu tade za3n` )renku pampasa/ gam )renku tada/ g4ulla31 Isg y;e )renku gu tadys` gu n,anage ;e )renku cor/atro.u [ys5 a3l` anor tadavoru1 Miag )renstirn ov Tadavoru5 or i,qanov;ivn ovni ‘rgylov gam gorovsdi madnylov` Asdova/ e1 Tovn o|w yv or kov ungyrt gu tadys1

 

       #o3s mi4 tnek wa.ovan wra3

 

       In/i mdig urek nayv tovk` or g4usek7 8A3s0r gam wa.u a3sin[ ka.aku bid yr;ank yv dari mu hon mnak5 a-yvdovr bidi unynk yv ,ahink91 Mi;e cire|k wa.u in[ bid ullak1 @yr gyanku m,ov,in bes e5 or garj =amanag mu g4yryvi yv aba g4anyryvov;ana31 “oqanag usylov` 8Y;e Deru gamyna3` g4abrink yv a3sin[ gam a3nin[ panu g4unynk95 ampardavan gyrbow gu 3oqordak1 Pa3x a3tbes 3oqordalu sqal e1 Hydyvapar5 ow or ,idagu cide yv [4unyr my.k e or gu cor/e1

 

#owh71.29-34

            Asdov/o3 ca-novgu

       #a]ort 0ru #owhannes dysav #isovsu5 or iryn gov car yv usav7

       6 Ahavasig Asdov/o3 ca-novgu5 or a,qarhi my.ku gu wyrxne1 Asiga e a3n an2u5 orovn hamar g4usei7 8In2me ydk gov ca3 megu5 or in2me my/ e5 orowhydyv in2me a-a] co3ov;ivn ovner91 Ys inks al [ei jan[nar za3n7 pa3x ys yga3 yv ]ovrow mgrdyxi5 orbeszi aniga Isra3eli =o.owovrtin 3a3dnovi1

       #owhannes dovav a3s wga3ov;ivnn al7

       6 Dysa3 Hocin5 or a.avnii bes g4i]ner yrginken yv gu hanc[er anor wra31 A3o45 yv [ei jan[nar zink5 pa3x an` or zis .rgyx ]ovrow mgrdylov5 usav in/i7 8Orovn wra3 or dysnys ;e g4i]ne ov gu hanc[I Hocin5 aniga e or Sovrp Hociow bidi mgrde91 Ys dysa3 adiga yv gu wga3ym ;e i4nkn e Asdov/o3 Ortin1

  Mad;75.1-16

 

#isovs pazmov;ivnu dysnylow ly- ylav yv hon nsdav1 Ir a,agyrdnyru havakovyxan ir ,ovr]5 yv ink sgsav anonx sorwyxnyl5 usylow7

 

Yranov;ivnnyr

 

Yrani hociow a.kadnyrovn5 orowhydyv anonx e yrginki arka3ov;ivnu1

Yrani scavornyrovn5 orowhydyv anonk Asdov/me mqi;arov;ivn bidi cdnyn1

Yrani hyzyrovn5 orowhydyv anonk bidi =a-ancyn yrgiru1

Yrani anonx oronk artarov;yan ka.xn ov /aravu ovnin5 orowhydyv anonk bidi 3acynan1

Yrani o.orma/nyrovn5 orowhydyv anonk Asdov/me o.ormov;ivn bidi cdnyn1

Yrani anonx oronk sirdow makovr yn5 orowhydyv anonk zAsdova/ bidi dysnyn1

Yrani anonx5 oronk qa.a.ov;yan hasdadovmin hamar g4a,qadin5 orowhydyv anonk Asdov/o3 ortinyr bidi go[ovin1

Yrani anonx5 oronk gu hala/ovin artarov;yan hamar5 orowhydyv anonx e yrginki arka3ov;ivnu1

Yrani 2yzi5 yrp martig naqadyn yv hala/yn 2yz5 gam sdylow` 2yr masin amen dysagi zrbardov;ivn unyn im hydyvortnyrs ullalnovt hamar1 Xn/axek yv ovraqaxe4k orowhydyv 2yr war2adrov;ivnu my/ e yrginki me]1 #i,yxek or no3n 2yvow hala/anki yn;argovyxan 2yzme a-a] abro. marcarenyrn al1

 

       Yrgri a.u yv a,qarhi lo3su

 

       6 Tovk ek yrgri a.u1 Pa3x y;e a.u ir hamu gorsnxne5 in[o|w bidi a.yn za3n1 A3lyvs o4[ meg pani gu /a-a3e5 haba za3n gu ;a’yn yv martox odki goqan gu ta-na31

       Tovk ek a,qarhi lo3su1 Lyran wra3 ,inova/ ka.ak mu [i grnar bahovudil1 O[ ok jracu gu wa-e yv gu bahe ga;sa3i dag7 unthaga-agu5 za3n a,danagu wra3 gu tne5 orbeszi dovnin me] cdnovo.nyrovn lo3s da31 No3nbes al52yr lo3su ;o. a3nbes ,o.a3 martox a-]yv5 or anonk 2yr pari cor/yru dysnyn yv ‘a-avoryn 2yr Ha3ru5 or yrginki me] e1

  Marg71.21-34

 

Bi./ ociow martovn p=,gov;ivnu

 

       Mdan Ga’a-naovm1 <apa; 0ru5 #isovs =o.owaran cnax yv sgsav ovsovxanyl1 Polorn al gu zarmana3in anor ovsovxman gyrbin wra35 orowhydyv hy.inagov;yamp g4ovsovxaner yv o[ ;e )renki ovsovxi[nyrovn bes1

       +o.owaranin me] megu gar5 bi./ ocie p-nova/5 or a.a.agyx7       6 #isovs Nazowryxi5 2ce45 I|n[ g4ovzys myzme7 myz o[n[axnylo|v ygar7 Cidynk ;e ow ys5 tovn Asdov/o3 sovrpn ys1

       #isovs sasdyx ocin yv usav7

       6 L-e4 yv to4vrs yl marten1

       Bi./ ocin zcydnyx martu5 par2ra2a3n a.a.gyx yv tovrs ylav ange1 Polorn al ab,ahar` irarov g4usein1

       6 A3s in[ nor ovsovxovm e5 orowhydyv hy.inagov;yamp gu sasde [ar ocinyru yv asonk tovrs g4yllyn1

       Yv ,ovdow #isovsi hampavu gu dara/ovyxav Calilya nahancin polor go.myru1

 

       #isovs gu p=,ge

 

       +o.owaranen yllyle anmi]abes ydk #isovs #agoposi yv #owhannesi hyd cnax Simoni yv Antreasi dovnu1 Simoni zokan[u dakov;ivn ovner yv a3s masin #isovsi usin1 #isovs m0dyxav anor yv 2y-ken p-nylow` odki hanyx1 Dakov;ivnu anxav yv aniga sgsav sbasargyl irynx1

       Yrp yrygo3 y.av5 aryvnamovdin5 #isovsi pyrin polor hivantnyrn ov tivaharnyru1 Ka.akin ampo.] =o.owovrtu dan tran a-]yv havakova/ er1 #isovs pazma;iv hivantnyr p=,gyx5 oronk zanazan xavyre p-nova/ ein yv ,ad mu [ar ocinyr hanyx1 Yv [er 2cyr or ocinyru q0sin5 orowhydyv anonk cidein ;e ink Krisdosn e1

      

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001