Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Abril 23, 2001
:7 0r #inanx

>ovg74.31-41

 

            Bi./ ociow martovn p=,gov;ivnu

 

       #ydo3 #isovs Calilya3i Ga’a-naovm ka.aku cnax ovr <apa; 0row sgsav =o.owovrtin ovsovxanyl1 Polorn al gu zarmana3in anor ovsovxman gyrbin wra35 orowhydyv hy.inagov;yamp gu q0ser1

       +o.owaranin me] megu gar5 or bi./ ocie p-nova/ er7 ocin par2ra2a3n co[yx7

       6 #isovs Nazowryxi5 2ce45 i|n[ g4ovzys myzme7 myz o[n[axnylo|v ygar7 Cidynk ;e ow ys5 tovn Asdov/o3 sovrpn ys1

       #isovs sasdyx ocin yv usav7

       6 L-e4 yv to4vrs yl marten1

       Ocin polorin timax zcydnyx martu yv tovrs ylav` a-anx wnasylov anor1 Polorn al ab,ahar` irarov g4usein1

       6 In[ zory. q0sk7 hy.inagov;yamp yv z0rov;yamp gu sasde [ar ocinyru yv anonk tovrs g4yllyn1

       Yv #isovs hampavu gu dara/over cava-in polor go.myru1

      

       #isovs gu p=,ge

 

       +o.owaranen yllylow` #isovs cnax Simoni dovnu1 Simoni zokan[u sasdig dakov;ivn ovner yv gu dan]over1 #isovsi a.a[yxin or p=,ge za3n1 #isovs anor m0d cnax yv sasdyx dakov;ivnu 1Dakov;ivnu anxav yv hivantu anmi]abes odki yllylow` sgsav sbasargyl anonx1

       Aryvnamovdin5 polor anonk oronk zanazan xavyre p-nova/ hivantnyr ovnein5 #isovsi pyrin1 #isovs anonxme ivrakan[ivrin wra3 ir 2y-kyru tnylow` gu p=,ger zanonk1 <adyrov me]en tyvyr al g4yllein oronk par2ra2a3n g4usein7

       6 Tovn Asdov/o3 ortin yn1

       Saga3n #isovs gu sasder zanonk yv [er 2cyr or q0sin5 kani tyvyru cidein or ink Krisdosn e1

Cor/k76.8-7-29

#ag73.13-4.6

            Yrgravor yv yrgna3in imasdov;ivn

       @yr me] imasdovn yv qylaxi mart ga|37 ;o. xo3x da3` ir 0rinagyli gyankow yv hyzov;yan ov imasdov;yan arda3a3dov;ivnu y.o. cor/yrow1 Isg y;e 2yr sirdyrovn me] ta-n naqan2 yv haga-agasirov;ivn ga35 mi4 bar/ynak yv j,mardov;yan tem mi4 my.an[ek1 A3tbisi imasdov;ivnu yrginken [e4 drova/5 hocyvor [e5 a3l` yrgravor e yv tivagan1 Orowhydyv ovr or naqan2 yv haga-agasirov;ivn ga3` hon nayv angarcov;ivn yv amen dysagi [arik ga31 Min[ty- yrgna3in imasdov;ivnu ovnyxo. Martu naq or makovr g4ulla35 aba nayv` qa.a.arar5 azniv5 paryaxagam5 o.orma/ yv pari cor/yrow artivnavor5 ango.mnagal yv angy./1 Isg ir ,ovr] qa.a.ov;ivn syrmano.u` artarov;ivn gu hn2e1

 

       A,qarhi parygam` Asdov/o3 ;,nami

 

       Ovrge| 3a-a] gov can 2yr hagamardov;ivnnyrn ov g-ivnyru5 arty0k 2yr xangov;ivnnren [e|5 oronk 2yr marmnin me] g-iv gu m.yn1 <ad mu panyrov gu xangak5 pa3x [ek grnar ovnynal5 ovsdi gu sbannek1 Gu naqan2ik5 pa3x [ek grnar 2y-k anxnyl yv aha gu ba3karik ov gu g-ovik1 @yr ovza/u [ek ovnynar5 orowhydyv Asdov/me [ek qntryr7 gam` gu qntrek yv Asdova/ [i dar5 orowhydyv ce, nbadagow gu qntrek5 2yr hajo3knyrovn /a-a3ylov hamar1

       Anhavadarim martig5 [e|k cidyr or a,qarhin hyd parygamov;ivn unyl` Asdov/o3 ;,namov;ivn unyl gu n,anage1 Orowhydyv ow or g4ovze a,qarhin parygam ullal` inkzink Asdov/o3 ;,nami gu tar2ne1 Gu gar/ek ;e Sovrp cirku bara|b dy. G4use768Asdova/ naqan2aqntrov;yamp gu bahan]e a3n hocin or myr me] tra/ e95 orovn hamar al avyli my/ ,norhk mu gov da3 myzi5 in[bes Sovrp cirku g4use76

       8Deru haga-ag e ampardavannyrovn5

       min[ty- ,norhk gov da3 qonarhnyrovn91

#owh71.18-28

             Oyve megu yrpyk zAsdova/ [e dysa/5 paxi Mia/inen5 or Asdova/ e yv H0rmen anpa=an7 yv Ortin er or myzi jan[xovx za3n1

       #owhannes Mgrdi[I wga3ov;ivnu

       #owhannes hydyvyal wga3ov;ivnu dovav5 yrp hrya3 .ygawarnyr Yrovsa.emen kahananyr yv >yvdaxinyr .rgyxin iryn` orbeszi harxnyn7

       6 O|w ys tovn7

       Aniga a-anx waranylov qosdowanyxav yv 3a3dararyx7

       6 Ys [ym Krisdosu1

       6 Haba o|w ys tovn56 harxovxin7 Y.ia|n ys1

       6 O4[5 Y.ian [ym56 badsqanyx1

       6 Marcare|n ys tovn56 harxovxin1

       6 O4[56 badasqanyx1

       6 Ovrymn use4 myzi o|w ys tovn5 orbeszi badasqan mu dank myz .rgo.nyrovn1 Tovn kov masit i|n[ g4usys1

       #owhannes badasqanyx7

       6 Ys 8anabadin me] a.a.ago.in 2a3nn ym56 in[bes g4use Ysa3i marcaren56 har;yxe4k Diro] jampan91

       >rgova/ badcamavornyru5 oronk “arisyxinyr ein5 harxovxin #owhannesi7

       6 Haba in[o|v gu mgrdys5 y;e tovn Krisdosu [ys5 o[ al Y.ian gam marcaren1

#owhannes badasqanyx7

       6 Ys 2yz ]ovrow gu mgrdym5 pa3x 2yr me] ga3 megu5 or ;ebed tovk [ek jan[nar5 or in2me ydk ygo.n e1 Ys anor g0,ignyrovn gabyrn ancam kagylov ar=ani [ym1

       A3s q0sagxov;ivnu dy.i ovnyxav Py;apara3i me]5 #ortanan cydin mivs go.mu5 ovr #owhannes gu mnar ov gu mgrder1

 

Mad;74.12-25

 

            #isovs Calilya3in me] a-akylov;yan gu sgsi

       Yrp #isovs lsyx ;e #owhannes pandargovyxav5 mygnyxav cnax Calilya5 yv 2cylow Nazare;u5 ygav pnagyxav lijin yzyrku cdnovo. Ga’a-naovm ka.aku5 Zapov.oni yv Ny’;a.imi sahannyrovn me]1 A3sbisow iraganaxav a3n` in[ or Deru g4use Ysa3i marcarein pyrnow76

       8O4s yrgir Zapov.oni5 o4w yrgir Ny’;a.imi5

       Jampa3` or /owen #ortanan cyd gu dani7

       To4vn Calilyan5 hy;anosnyrov yrgir1

       A3n =o.owovrtu or qavari me] g4abrer5

       My/ lo3s mu dysav7

       Yv mahovan a,qarhi ov ,ovkin me] abro.nyrovn wra3 lo3s /acyxav91

 

       Yv a3t 0ren #isovs sgsav karozyl5 usylow7

       6 Aba,qaryxek5 orowhydyv yrginki arka3ov;ivnu m0dyxa/ e1

       #isovs [ors 2gnorsnyr gu gan[e

       Min[ #isovs Calilya3in lijin yzyrku gu ,r]er5 dysav yrgov y.pa3rnyr oronk 2gnors ein7 Simonu` or Bydros gu go[over yv anor y.pa3ru` Artreasu5 oronk ov-ganu gu nydein 2ovg orsalov hamar1 #isovs usav anonx7

       6 Hydyvyxek in/i yv ys 2yz martov orsort bidi unym1

       Anonk anmi]abes 2cyxin ov-gannyru yv hydyvyxan #isovsi1

       Ki[ mu a-a] yr;alow` #isovs ovri, yrgov y.pa3rnyr al dysav Zypyteosi ortinyru` #agoposu yv anor y.pa3ru` #owhannesu5 oronk irynx h0ru5 Zepy;eosi hyd navagin me] ein yv irynx ov-gannyru garci gu tnein1 Zanonk al gan[yx1 Anonk anmi]abes 2cyxin navagn ov irynx ha3ru yv hydyvaxan #isovsi1

       #isovs g4ovsovxane yv gu p=,ge

       #isovs Calilya3i polor go.myru ,r]ylow` =o.owarannyrovn me] g4ovsovxaner5 Asdov/o3 arka3ov;yan Avydaranu gu karozer yv =o.owovrtu gu p=,ger polor xavyren ov hivantov;ivnnyren1 Ir hampavu ampo.] Sovria3i me] dara/ovyxav1

       Martig iryn polor a3n hivantnyru5 oronk gu da-abein zanazan xavyre yv partov;ivnnyre5 in[bes nayv tivaharnyr5 lovsnodnyr5 antamalo3/nyr5 yv #isovs p=,gyx zanonk1 My/ pazmov;ivnnyr5 oronk yga/ ein Calilya3en5 Tygabolisen5 Yrovsa.emen5 Hreasdanen yv antr #ortananen5 hydyvyxan iryn1

Marg71.14-20

       #isovs [ors 2gnorsnyr gu gan[e

 

       #owhannesi pandargov;ynen ydk5 #isovs Calilya ygav1 Aniga Asdov/o3 Avydaranu gu karozer5 usylow7

       6 “rgov;yan =amanagu hasa/ e yv yga/` Asdov/o3 arka3ov;ivnu7 aba,qaryxek yv havadaxe4k Avydaranin1

       #isovs yrp Calilya3i lijin yzyrken g4anxner5 dysav yrgov 2gnorsnyr` Simonu yv anor y.pa3ru` Artreasu5 oronk ov-ganu ]ovru nyda/` 2ovg g4orsa3in1 #isovs usav anonx7

       6 Hydyvyxek in/i5 yv ys 2yz martov orsort bidi unym1

       Anonk anmi]abes 2cyxin ov-gannyru yv hydyvyxan #isovsi1

       Kiz mu a-a] yr;alow` #isovs dysav Zypyteosi ortinyru` #agopu yv y.pa3ru` #owhannesu5 oronk navagin me] ein yv irynx ov-gannyru garci gu tnein1 Isgo3n zanonk al gan[yx1

 

 

 Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001