Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 22, 2001

U7 )r Zadig

Nor Givrage or yv asi Grgnazadig

Cor/k (5.34-6.7)

       A3n adyn adyanin me] odki ylav Cama.iel anovnow megu5 or ‘arisyxinyren er yv mapo.] =o.owovrtin go.me 3arcova/ 0renki ovsovxi[ mu5 hrama3yx or naq a-akyalnyru tovrs danin5 yv aba =o.owagannyrovn usav7

       8O~w isra3elaxinyr5 lav mda/yxek yv a4ba oro,ovm a-ek a3s martox masin1 Gu 3i,ek ;e =amanag mu a-a] :yvtas anovnow megu ylav5 or ,ovr] [ors harivr hocinyr iryn miaxan7 pa3x ink sbannovyxav yv polor iryn miapana/nyru ka3ka3ovyxan ov xrovyxan1 Irme ydk Caliliaxi #ovta mu ylav martahamari 0ryrovn yv pazma;iv =o.owovrt abasdampov;yan m.yx iryn hyd7 saga3n an al gorsovyxav5 yv polor anonk or iryn 3ara/ ein` xrovyxan1 Calow asonx5 g\usym 2yzi7 a3t martoxme 2y-k ka,yxek yv 2cyxek zirynk1 Orowhydyv5 y;e anonx qorhovrtn ov cor/u martoxme e` bidi qa’anovi7 isg y;e Asdov/me e` [ek grnar qa’anyl5 yv ;yryvs a3t 2yvow Asdov/o3 tem ba3kara/ ullak91

       +o.owagannyru havanyxan Cama.ieli q0skyrovn5 yv a-akyanyru gan[yl dalow` /y/yl dovin5 aba badovirylow or a4l #isovsi anovnow [q0sin5 ar2agyxin zanonk1 Isg a-akylanyru adyanen hy-axan5 ovraqanalow or Diro] anovnin hamar anarcanki ar=anaxan1 Amen 0r5 ;e4 dajarin yv ;e4 irynx dovnyrovn me]5 antatar gu sorwyxnein` #isovs Krisdosu karozylow1

       +amanag  mu ydk5 yrp #isovsi hydyvortnyru ,adxan 3ovnaq0s hryanyru sgsan drdn]al ypra3q0s hryanyrovn tem5 orowhydyv amyn0rya3 nbasdi pa,qovmin me] irynx a3rinyru g\andysovein1 A3n adyn5 dasnyrgov a-akyalnyru gan[yxin polor havadaxyalnyru yv usin7

       8Mynk [ynk ovzyr Asdov/o3 q0skin karozov;ivnu 2cyl yv ovdylik madagararylow zpa.il1 Hydyvapar5 y.pa3rnyr5 2yr go.me wga3ova/ y0;u hocinyr undryxek5 oronk Sovrp Hociow yv imasdov;yamp lyxovn ullan7 zanonk a3s anhra=y,d cor/in hamar garcynk5 isg mynk a.0;ki yv Asdov/o3 q0skin madagararman novirovink91

       Havadaxyalnyr ov.i. cdan a-a]argu yv hydyvyalnyru undryxin76 Sdy’anos5 or havadkow yv Sovrp Hociow lyxovn mart mun er5 “ilibbosu5 Brokoronu5 Niganoru5 Dimonu5 Barmynasu yv Nigo.a3osu or hreov;yan tar2a/ andiokaxi mun er1 Aba zanonk pyrin a-akyalnyrovn a-]yv5oronk a.0;yxin yv irynx 2y-ku trin anonx wra31

       Aha a3sbes Asdov/ow q0sku gu dara/over yv Yrovsa.emi me] havadaxyalnyrov ;ivu my/abes gu ,adnar1 No3nisg kahananyren ,adyr havadku g\untovnein1

 

#agops A-akyali Unthanragan namagen7 (3.1-12)

            Y.pa3nyrs5 amenkt al ovi,nyru srpacrylov hydamovd mi4 ullak5 cidnalow or mynk` ovsovxano.nyrs avyli qsdov;yamp bidi tadovink5 orowhydyv polors al 3anxanknyr ovnink1

       An or cide ir q0skyru g,-yl` gadaryal mart e5 inkzinkin i,qylov garo.1 Dy4s ;e in[bes 2iyrovn pyranu san2 gu tnynk orbeszi myzi yn;argovin5 yv anow 2iovn polor ,ar=ovmnyru gu ga-awarynk1 Gam tide navyru7 o4rkan al my/ ullan yv i4n[bisi z0ravor howyre al k,ovin5 ‘okrig .yg mu zirynk g\ov..e tebi hon ovr navawaru gu ‘a’aki danil1 No3nbes al lyzovn7 ;eyv ‘okr antam mun e5 pa3x my/amy/  panyrow gu bar/yna31 Cidek ;e bzdig ga3/u hsga3 anda- mu grna3 hrtyhyl1Lyzovn al grag e1 Aniravov;yan a,qarh mun e aniga1 :eyv barz meg antamn e marmnin5pa3x ampo.] martu g\abagane5 yv cyhyni gragow p-nga/` myr amop.] gyanku gragow gu wa-e1 Polor dysagi cazannyru5 ;-[ovnnyru5 so.ovnnyru yv /owa3in gyntaninyru novajaova/ yn martovn go,me yv gu hnazantin anor1 Pa3x o4[ ok grna3 hnazantyxnyl martga3in lyzovn or [ar e5 anzsbyli yv mahaxov ;o3now lyxovn1 Anow g\0rhnynk myr Deru yv Ha3rn Asdova/5 yv tar2yal anow g\ani/ynk martigu oronk Asdov/o3 nmanov;yampu sdy./ova/ yn1 A3sinkn` no3n pyranen g\yllyn ;e4  0rhnov;ivnu yv ;e4 ane/ku1 Asiga ji,t [e saga3n5 y.pa3rnyrs1 Mi;e a.pivr mu miyvno3n agen ka.xr yv ta-n ]ovr gu p.qe|1 Garyli| pan e5 y.pa3rnyrs5 or ;zynin 2i;abdov. Da3 gam a.ovd ho.en ka.xr ]ovr p.qi1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd #owh nnesi7 (1.1-17)

       A,qarhi sdy./acor/ov;ynen a-a] co3ov;ivn ovner Panu5a3sinkn Ortin1 Panu Asdov/o3 hyd er yv Panu Asdova/ er1 Aniga sgizpen Asdov/o3 hyd er1 Anow er or Asdova/ amen in[ sdy./yx7 a-anx Anor o[ meg pan sdy./yx1 Gyanku Anow sgizp a-av7 yv gyanku martox hamar lo3sn e` or qavarin me] gu ‘a3li5 yv qavaru [grxav Anor 3a.;yl1

       #owhannes5 or Asdov/o3 go.me .rgova/ mart mun er5 ygav Lo3sin hamar wga3ov;ivn dalov5 orbeszi amen mart Anor anovnin havada31 Ink Lo3su [er5 a3l` Lo3sin hamar wga3 mu1 Pa4nn er j,marid Lo3su5 or a,qarh calow gu lovsavore ampo.] martgov;ivnu1 A,qarhi me] er Aniga5 a,qarhu irmow sdy./ovyxav5 saga3n a,qarhu zA3n [jan[xav1 Ir isg sdy./a/ a,qarhu ygav5 pa3x martig zink [untovnyxin1 Isg zink untovno.nyrovn yv iryn havadaxo.nyrovn` i,qanov;ivn dovav Asdov/o3 ortinyr ullalov7 o4[ aryan jampow yv o4[ marmni gam martga3in gamkow5 a3l Asdov/me /nylow1

       Yv Panu marmin y.av yv myr mi]yv pnagyxav` ,norhkow yv j,mardov;yamp lyxovn1 Mynk dysank Anor ‘a-ku5 ‘a-ku Asdov/o3 mia/in Ortiin1

       #owhannes Anor masin wga3yx5 3a3dararylow7 8Asiga e An5 orovn masin g\usei7 An or in2me ydk bidi ca3` in2me my/ e5 orowhydyv in2me a-a] co3ov;ivn ovner91Ir lia-ad ,norhken mynk ,arovnag ,norhk sdaxank5 orowhydyv )renku Mowsesi mi]oxav drovyxav5 min[ ,norhkn ov j,mardov;ivnu` #isovs Krisdosi mi]oxav1Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001