Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Abril 21, 2001
E7 0r Zadigi

#I,adag clqadman srpo3n #owhannov Mgrd[in

A-ag78.4-11

Ysa3740.3-8

Ma.74.4-6

Cor/k7 13.25-33

Marg76.1-29

Ja,ov cirk yv Avydaran

Cor/k75.12-33

 

            Hra,knyr yv nor havadaxo.nyr

 

       Yrp havadaxyalnyru poloru meg gu qmpovein5 So.omoni sivnacavi;in me]5 ovri, oyve megu [er hamar2agyr irynx m0dynal1 Pa3x yv a3nbes5 ampo.] =o.owovrtu gu 3arcer zirynk yv hydzhyde g4avylnar anonx ;ivu5 orowhydyv pazma;iv a3ryr ov ginyr gu havada3in Diro]1 A-akyalnyrovn 2y-kow pazma;iv n,annyr ov hra,knyr gu gadarovein =o.owovrtin me]7 a3tbes or Bydrosi anxa/ adyn` martig badcaragnyrow ov mahijnyrow hivantnyr gu pyrein yv hrabaragnyrov wra3 gu tnein5 orbeszi cone anor ,ovku i3na3 anonxne megovn wra31 <r]aga3 civ.yren pazma;iv martig Yrovsa.em gu havakovein` irynx hyd pyrylow hivantnyr yv bi./ ocinyre dan]ovo.nyr5 oronk polorn al gu p=,govein1

       Bydros yv #owhannes tar2yal Adyanin a-]yv

        Kahana3abydu yv ir martigu oronk Satovgyxinyrov gr0nagan govsagxov;yan antamnyr ein5 a-akyalnyrovn tem naqan2ow lyxovyxan1 Ovsdi 2yrpagalyxin yv hasaragax pandu tnyl dovin zanonk1 Pa3x Diro] hry,dagu ci,yr adyn pandin t-nyru paxav yv zanonk tovrs hanylow` usav7

       6 Caxek dajar yv a3s nor gyanki badcamu dovek =o.owovrtin1

       Hry,dagin q0skin hnazantylow5 a-akyalnyru a-av0d ganovq dajar mdan yv sgsan ovsovxanyl1 Mivs go.me5 kahana3abydn ov ir martigu irarov kow calow` =o.owi hraviryxin Adyanu yv Isra3eli =o.owovrtin polor /yryru1 Aba mart .rgyxin pand orbeszi a-akyalnyru Adyan pyryn1 Yrp sbasavornyru pand ygan yv zanonk [cdan5 wyratar2an yv =o.owin badmyxin5 usylow7

       6 Yrp caxink5 pandu g.bankow amovr mu ‘agova/ cdank7 bahagnyrn al tran a-]yv gancna/ ein1 Pa3x yrp tov-u paxink5 nyrsu mart [cdank1

       Dajarin bahagabydn ov avac kahananyru a3s zygo3xu imanalow` ab,a/ mnaxin5 orowhydyv [ein cidyn ;e in[be4s paxadryn a-akyalnyrovn anhydaxovmu1 Ji,t a3t bahovn wra3 hasav megu yv anonx badmyx7

       6 A3n martigu or tovk pand trik5 aha dajarin me] gyxyr =o.owovrtin gu karozyn1

       A3n adyn bahagabydu yv ir martigu caxin yv zanonk pyrin a-anx p-nov;yan5 orowhydyv =o.owovrtin go.me kargo/ovyle gu waqna3in1 Zanonk pyrin yv Adyan gancnyxovxin1 Kahana3abydu haxovx7

       6 @yzi qsd0ren [badoviryxi|nk or a3t martovn anovnow [karozek7 isg tovk aha ampo.] Yrovsa.emu 2yr wartabydov;yamp o.o.yxik yv g4ovzek myz anor mahovan badasqanadov p-nyl1

       Bydros yv mivs a-akyalnyru badasqanyxin7

       6 Asdov/o3 bedk e hnazantil5 kan ;e martox1 Myr ha3ryrovn Asdova/u 3arovxanyx #isovsu or tovk sbannyxik` qa[a’a3den gaqylow1 Asdova/ ir a]ow za3n par2raxovx orbeszi myr A-a]nortn ov “rgi[u ulla3 yv Isra3elin aba,qarov;yan a-i; yv my.kyrovn ;o.ov;ivn da31 A3s iro.ov;ivnnyrovn wganyrn ynk mynk5 in[bes nayv Sovrp Hocin5 or Asdova/ dovav iryn hnazanto.nyrovn1

       Yrp anonk a3s q0skyru lsyxin` gada.ov;yamp lyxovyxan yv g4ovzein sbannyl zanonk1

 #ag72.14-26

            A-anx cor/yrov havadku my-a/ e

       Y.pa3rny4r5 I|n[ 0covd a3n martovn` or g4use ;e havadk ovni5 yrp or havadkin arda3a3dov;ivnu y.o. cor/yr [ovni1 Mi;e a3tbisi havadku grna|3 za3n ‘rgyl1 Yn;atrynk5 or gisamyrg yv 0rovan haxin gar0d y.pa3r mu gam ko3r mu 2yzi timyx1 Y;e 2yzme oyve megu anonx use` 8Caxe4k5 Asdova/ 2yzi hyd ulla35 dakxek yv g,daxek95 yv anor marminin hamar bedk y.a/ zcysdu gam ovdyliku [da35 i|n[ 0covd ovni1 No3nbes al havadku a-an2inn` a-anx cor/yrov my-a/ e1

       :yryvs megu a-arge5 usylow7 8Mart ga3` or havadk ovni5 mart ga3 or cor/yru ovni91 A3nbisiin gu badasqanym7 8Y;e grnas` xo3x dovr havadkt5 a-anx cor/yrov1 Saga3n ys grnam cor/yrovs untme]en kyzi xo3x dal im havadks91 Tovn gu havadas ;e meg Asdova/ ga35 [e|5 ,ad lav g4unys1 Pa3x tyvyrn al no3n panin gu havadan5 yv gu sarsa’in1 Hydyvapar hasgxi4r5 anmi4d mart5 or a-anx cor/yrov` havadku an0covd e1

       Apraham5 myr naqaha3ru5 ir cor/yrow [e|r or artaraxav5 yrp ir zavagu5 Isahagu zohasy.an par2raxovx zoh madovxanylov hamar1 Gu dysny|s ;e havadku anor cor/yrovn ungyraxav5 yv cor/yrovn untme]en al havadku ir gadarylov;yan hasav1

       A3sbes gadarovyxav a3n` in[ or ?nntox cirku g4user5 ;e 8Apraham Asdov/o3 havadax yv a3t havadkin hamar al Asdova/ zink artar hamaryx91 Yv Apraham Asdov/o3 parygam go[ovyxav1 Gu dysne|k ;e mart ir cor/yrow g4artarana35 yv o4[ ;e mia3n havadkow1

       No3nu [e| Raqap bo-nigin baracan7 a4n al ir cor/yrow artaraxav5 yrp Isra3elaxi lrdysnyru ir dovnu hivrungalyx yv 0cnyx` or ovri, jampow ‘aq[in1 Hydyvapar5 in[be|s marminu a-anx hocii my-ax e5 a3nbes al havaku a-anx cor/yrov my-a/ e1

 

#owh721.15-25

 

            Bydros gu wyragancnovi ir ba,d0nin me]

 

       Ovdyle ydk5 #isovs usav Simon Bydrosi7

       6 Simo4n5 #ownani4 orti5 gu siry|s zis asonxme avyli1

       6 A3o4 Der56 badasqanyx an56 tovn cidys or gu sirym kyz1

       6 Ara/e4 im ca-novgnyrs56 usav #isovs anor1

       Yv tar2yal harxovx7

       6 Simo4n5 #ownani4 Orti5 gu siry|s zis1

       6 A3o der5 badasqanyx an56 tovn cidys or gu sirym kyz1

       6 Ara/e im o[qarnyru56 usav #isovs anor1 Yv yrrort ancam harxovx7

       6 Simon5 #ownani orti5 gu siry|s zis1

       Bydros drdmyxav or yryk ancam harxovx iryn 8gu siry|s zis95 yv usav anor7

       6 De4r tovn amen in[ cidys yv cidys ;e gu sirym kyz1

       #isovs usav anor7

       6 Lav cidxir5 or yrp yridasart eir` kov 2y-kowt gu gabeir c0dit yv g4yr;a3ir o4vr or g4ovzeir1 Pa3x yrp /yranas5 2y-kt wyr bidi par2raxnys yv ovri,nyr bidi gabyn c0dit ov danin hon` ovr tovn [ys ovzyr yr;al1

       #isovs asiga usav` xo3x dalov hamar5 ;e i4n[bisi mahow Bydros bid ‘a-avore zAsdova/1 #ydo3 #isovs usav anor7

       6 Hydyve4 in/i1

      

       #isovs yv siryli a,agyrdu

 

       Bydros ydyv tar2av yv dysav or iryn gu hydyver a3n a,agyrdu zor #isovs gu sirer5 a3n` or un;riki adyn #isovsi go.mu ta-nalow harxovxa/ er` 8Der o|w e kyz madno.u91 Bydros za3n dysnylow` harxovx #isovsi7

       6 De4r5 isg asiga i|n[ bidi ulla31

        #isovs badasqanyx7

       6 Y;e ys g4ovzym or asiga abri` min[yv ys cam5 kov i|n[ hoct e7 tovn hydyve4 in/i1

       A3s q0sken #isovsi hydyvortnyrovn me] a3n gar/iku dara/ovyxav` ;e a3t a,agyrdu bidi [my-ni1 Pa3x #isovs [usa4v ;e 8Bidi [my-ni95 a3l` 8Y;e g4ovzym or asiga abri min[yv ys cam5 kov i|n[ hoct e91

 

       Wyr]apan

 

       Asiga no3n a,agyrdn e5 or gu wga3e a3s panyrovn masin yv or cri a-av asonk7 yv cidynk ;e anor wga3ov;ivnu wavyragan e1 Pa3x dagavin #isovs ,ad panyr al gadaryx5 oronk y;e meg a- meg crovein` gu gar/ym ;e ampo.] a,qarhn al pavagan bidi [ulla3 bar’agylov crova/ a3t cirkyru1

  


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001