Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 Abril 20, 2001
Z7 0r Zadigi

Cor/k74.32-5.11

Hama3nagan Gyank

       Havadaxyalnyrov ampo.] pazmov;ivnu meg sird meg hoci er1 Oyve megu ir in[kyrovn hamar [er usyr ;e irn yn5 a3l` amen in[ hasaragax er irynx mi]yv1 A-akyalnyru z0ravor gyrbow gu wga3ein Der #isovsi 3arov;yan5 isg havadaxyalnyru polorn al Asdov/me my/ ,norhk gu wa3ylein1 Anonx me] gar0dyal [gar5 orowhydyv ard gam dovn ovnyxo.nyru zanonk gu /aqein yv /aqova/nyrovn tramu gu 3an2nein a-akyalnyrovn oronk pa,qovmu gu gadarein` na3a/ ;e ow i4n[ pani bedk ovner1 A3tbisinyren megn er50rinag5 a3n #owse’u or a-akyalnyrovn go.me go[ovyxav Pa-napas5 or gu n,anage` megu or gu ka]alyre1 Asiga Gibros /na/ >yvdaxi mun er5 or ir ovnyxa/ ardu /aqyx yv tramu pyrav a-akyalnyrovn 3an2nyx1

Anania3i yv Sa’ira3i qapypa3ov;ivnu

       Pa3x Anania anovnow megu5 orovn ginn er Sa’ira5 ir galova/u /aqyx5 yv ir gno] cidov;yamp tramin meg masu me]en wyrxnylow` mnaxyal masu pyrav 3an2nyx a-akyalnyrovn1 Bydros harxovx7

       6 Anania45 in[o|v Sadana3in ‘or2ov;yan dy.i dovir yv 3antcnyxar Sovrp Hocin qapyl` ardin tramin me]en mas mu wyrxnylow1 Orkan adyn or [eir /aqa/` kovgt [e|r7 ?aqylet ydkn al grna3ir za3n kyzi bahyl1 I|n[ bedk ovneir a3s qapypa3ov;ivnu qorhylov7 o4[ ;e martigu5 a3l zAsdova/ ‘or2yxir qapyl1

       Anania a3s q0skyru lsylow` cydin ingav yv ,ovn[u ‘[yx1 My/ waq mu badyx polor anonk` oronk nyrga3 ein ov lsyxin asiga1 Kani mu yridasartnyr ylan badanki me] ‘a;;yxin za3n yv darin ;a.yxin1

       M0d yryk =am ydk5 Anania3i ginu` or badaha/in andy.yag er5 nyrs mdav1 Bydros anor harxovx7

       6 Use4 in/i5 a|3s cinow /aqyxik ardu1

       Sa’ira badasqanyx7

       6 A3o45 a3t cinow1

       A3n adyn Bydros usav7

       6 In[o|v amovsint yv tovn oro,yr ek Diro] Hocin ‘or2yl1Aha anonk oronk amovsint darin ;a.yxin` tran kow gyxyr yn7 kyz al bidi danin1

       Wa3rgyanin Sa’ira anor odkyrovn a-]yv ingav yv ,ovn[u ‘[yx1 Yridasantnyru yrp nyrs ygan5 za3n my-a/ cdnylow` darin yv ir amovsinin kow ;a.yxin1  My/ waq mu badyx ampo.] ygy.yxin yv polor anonk or lsyxin a3n tebku1

 

#ag72.1-13

 

       Ana[a- ullal polorin hanteb

 

       Y.pa3rnyr5 yrpyk martox mi]yv qdrov;ivn mi4 tnek5 tovk` orbes havadaxo.nyr #isovs Krisdosi5 myr Diro]5 or i4nk mia3n cide martigu ‘a-avoryl1 Y;e badahi5 0rinag5 or 2yr meg havako3;in osgi madani tra/ yv ‘a-avor zcysdnyr haca/ mart mu ca35 yv mivs go.me ca3 nayv ma,a/ zcysdnyrow mart mu5 yv tovk ‘a-avor hacovsdnyr ovnyxo.in my/ 3arcankow usek` 8wyru nsde5 qntrym9` min[ a.kadin usek` 8Tovn a3sdy. odki gyxir95 gam` 8Ygovr hos` odkyrovs kow cydinu nsde95 arty0k tovk 2yr mi]yv qdrov;ivnu tra/ [e|k ullar yv sqal sgzpovnkow tada/ [e|k ullar1

       Lsyxek5 siryli4 y.pa3rnyrs5 Asdova/ ink [undry|x a,qarhin a.kadnyru5 oronk havadkow harovsd yn yv bidi =a-ancyn arka3ov;ivnu5 or Asdova/ zink siro.nyrovn qosdaxav1 Min[ty- tovk g4arhamarhek a.kadnyru1 Isg harovsdnyru [y|n or 2yz gu harsdaharyn7 anonk [y|n or 2yz tadarane tadaran gu ka,g-dyn1 Anonk [y|n or gu wargapygyn Krisdosi pari anovnu or tovk 2yr wra3 gu grek1

       Pa3x tovk lav g4unek` y;e irabes gadarek Sovrp cirkin ;acavoragan 0renku5 or g4use7 8Sire4 ungyrt kov an2it bes91 Isg y;e martox me]yv qdrov;ivn tnek` my.k gu cor/ek5 yv )renkin go.me ipryv 0rinazanx gu tadabardovik1 Orowhydyv mart no3nisg y;e ampo.] )renku cor/atre5 pa3x meg badovirani gadarman me] ;yrana35 ampo.] )renkin timax 3anxavor g4ulla31 Kani or 8Mi4 sbannyr9 badoviranu dovo.n e or nayv badoviryx` 8Mi4 ,nar91 Tovn y;e sbanov;ivn [unys5 pa3x ,nov;ivn unys5 )renkin timax 3anxavor ys1

       Art5 q0syxek ov cor/yxek orbes martig` oronk azadov;yan 0renkow bidi tadovin1 Orowhydyv Asdova/ ir tadasdanin me] ano.orm bidi ulla3 a3n martovn ngadmamp` or ovri,nyrovn hamteb o.orma/ [e y.a/1 Min[ty- o.orma/ martovn baraca3in` Asdov/o3 o.ormov;ivnu bidi 3a.;anage tadasdani adyn1

#owh721.1-14

#isovs Calilya3i me]

       Ange ydk #isovs tar2yal yryvxav ir a,agyrdnyrovn5 Dipyria3i lijin yzyrku1 Aha4 ;e in[bes yryvxav76

       Simon Bydros5 :owmas` Yrgovoryag go[ova/u5 Na;ana3el5 or Calilya3in Gana ka.aken er5 Zypyteosi ortinyru yv #isovsi a,agyrdnyren yrgov ovri,nyr miasin ein1 Simon Bydros usav anonx7

       6 @ovg orsalov g4yr;am1

       6 Mynk al kyzi hyd gov cank56 usin mivsnyru1

       Ovsdi caxin yv navag mdan5 pa3x a3t ci,yr pan mun al [p-nyxin1 A-av0d ganovq` #isovs gancna/ er ]ovrin yzyrku7 saga3n a,agyrdnyru [cidxan ;e #isovsn e1 #isovs usav anonx7

       6 D.a4k5 ovdylik pan mu ovni|k1

       6 O4[56 badasqanyxin anonk1

       #isovs usav anonx7

       6 Ov-ganu navagin a] go.mu 2cyxek yv bidi cdnek1

       Anonk ov-ganu 2cyxin5 yv yrp ovzyxin yd ka,yl` 2ovgyrov ,adov;ynen [ein grnar1 A3n a,agyrdu5 zor #isovsi gu sirer5 usav Bydrosi7

       6 Dern e1

       Simon Bydros yrp lsyx ;e Dern e5 hacovsdu wran a-av kani myrg er5 yv ]ovru nydovyxav1 Mivs a,agyrdnyru navagow yzyrk ygan` irynx hyd ka,ylow 2ovgyrow lyxovn ov-ganu1 Anonk xamaken ,ad hy-ov [ein5 m0davorabes harivr my;r1 Yrp xamak ylan5 wa-a/ grag dysan yv wran trova/ 2ovg yv hax1 #isovs usav anonx7

       6 Pyre4k a3t 2ovgyren5 or hima p-nyxik1

       Simon Bydros navag ylav yv ov-ganu xamak ka,yx` harivr 3isovn yryk my/ 2ovgyrow lyxovn1 Haga-ag a3t[a’ 2ovgin5 ov-ganu [bad-yxav1 #isovs usav anonx7

       6 Ygek gyre4k1

       A,agyrdnyren o[ ok gu hamar2ager harxnyl iryn` ;e o4w ys tovn5 kani cidein or Dern e1 #isovs m0dyxav5 a-av haxu yv dovav anonx7 no3nbes al 2ovgu1

       Asiga yrrort ancamn er or #isovs a,agyrdnyrovn yryvxav` my-ylnyren 3arov;ivn a-nyle ydk1 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001