Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Abril 19, 2001
Y 0r Zadigi

Cor/k74.13-31

       Adyani antamnyru Bydrosi yv #owhannesi hamar2agov;ivnu dysnylow5 yv hasgnalow` ;e barz yv anovs martig yn5 gu zarmana3in1 Yv hamozovyxan ;e #isovsi ungyragixnyren ein1 Mia=amanag gu dysnein p=,gova/ martu5 or anonx go.kin gancna/ er5 yv [ein grnar pan mu usyl1 Ovsdi hrama3yxin or a-akyalnyrn ov p=,gova/ martu Adyanen tovrs yllyn5 isg irynk irarov mi]yv qorhrtagxyxan5 usylow7

       6 I|n[ unynk a3s martox7 paxa3a3d hra,k mun e or gadarovyxav anonx 2y-kow yv Yrovsa.emi polor pnagi[nyru cidyn a3t masin7 adiga [ynk grnar ovranal1 Pa3x orbeszi asiga [dara/ovi =o.owovrtin me]5 sba-nank irynx` or a3lyvs oyve megovn [q0sin #isovsi masin1

       Aba nyrs gan[yxin zanonk yv aztararyxin5 or pnav #isovsi masin [q0sin ov [karozyn1

       Isg Bydros yv #owhannes badasqanyxin7

       6 To4vk tadyxek5 ;e Asdov/o3 a[kin o4rn e ov.i.u7 2yzi| hnazantil ;e` Asdov/o31 Orowhydyv mynk [ynk grnar myr dysa/in ov lsa/in masin [q0sil1

       +o.owagannyru sba-nalik urin yv ar2agyxin zanonk5 ;e4 anor hamar or bad=ylov badrovag [cdan yv ;e4 =o.owovrten zcov,analow5 kani amen mart zAsdova/ gu a-avorer gadarova/in hamar1 Orowhydyv a3n martu orovn wra3 p=,gov;yan hra,ku gadarovyxav5 ka-asovn daryganen wyr er1

Ygy.yxin g4a.0;e z0ranalov hamar

       Ar2agovyle ydk5 Bydros yv #owhannes ygan miaxan havadaxyalnyrov qovmpin yv badmyxin a3n` in[ or kahana3abydnyrn ov yrexnyru irynx usin1 Isg anonk poloru miasin a.0;yxin Asdov/o35 usylow7

       6 De4r Asdova/5 tovn or yrginku5 yrgirn ov /owu yv asonx me] pnago. polor arara/nyru sdy./yxir5 tovn inkt Sovrp Hociin mi]oxav yv myr h0ru` kov /a-at y.o. Tavi;I pyrnow usir7

       8 In[o|v Hy;anosnyru za3raxyr yn5

       In[o|v =o.owovrtnyru zovr dy. nyncov;ivn qorhyxan1

       A,qarhi ;acavornyrn ov i,qannyru

       Badrasdovyxan yv miapanyxan5

       Diro] yv anor )/yalin tem ba3karylov hamar91

       Artaryv5 a3s ka.akin me] er or Hyrowtes yv Bondaxi Bi.ados5 hy;anosnyr yv Isra3eli =o.owovrtu miasin` miapanyxan kov Sovrp Ortiin #isovsi tem or tovn 0/yxir5 gadarylov hamar a3n` in[ or tovn kov z0rov;yampt yv gamkowt sgizpen isg sahmana/ eir1 Art5 De4r5 dy4s anonxu ura/ sba-analiknyru yv ka]ov;ivnu dovr kovr /a-anyrovt orbeszi azad hamar2ag karozyn kov  q0skt1 Z0rov;ivn dovr myzi5 orbeszi p=,gov;ivnnyr5 n,annyr ov hra,knyr gadarovin kovr Sovrp Ortiit #isovsi anovnow1

       Yrp anonk a.0;yxin5 havakady.in ,ar=yxav7 poloru Sovrp Hociow lyxovyxan yv sgsan hamar2ag gyrbow Asdov/o3 q0sku karozyl1

#ag71.13-27

            Pa3x or2ov;yan me] y.o. oyve meu ;o. [use4 ;e Asdova/ e or  gu or2e5 orowhydyv Asdova/ masnagix [e or2ov;ivnyrovn oronk [aren gov can5 o4[ al an martig or2ov;yan g4yn;arge1 ivrakan[ivr mart gu or2ovi ir isg xangov;ivnyren darovylow ov qapovylow1 Aba xangov;ivnu 3.analow` my.kin /novnt gov da35 isg my.ku yrp lrovmin hasni5mahovan badja- g4ulla31

       Hydyvapar` tovk 2yz mi4 qapek5 siryli4 y.pa3rnyrs1 Unthaga-agu5 mia3n pari xangov;ivnnyrn ov gadaryal barcyvnyrn yn or gov can yrginken5 H0r Asdov/me or lo3si arari[n e5 orovn gamku anooq e5 anta-nali yv ansdovyr1 Asdova/ gamyxav myz wyrsdin /nil` orbeszi ir j,marid nbadagu 3a3dnovi5orowhyyv g4ovze or mynk ir nor sdy./acor/ov;yan a-a]in bdov.nyru ullank1

Asdov/o3 q0sku lsyl ov gadaryl

       #i,yxek5 siryli y.pa3rnyrs5 or avyli badrasdagam bedk e ullak lsylov5 kan` q0sylov1 Tivrav mi4 porpokik1 Cidxek ;e myr parganalowu [ynk grnar Asdov/o3 artar /raciru iraganaxnyl1 Hydyvapar 2yzme ;0;ayxek amen a.dod soworov;ivn ov [ar xangov;ivn5 yv hyzov;yamp untovnyxek 2yr me] syrmanova/ Asdov/o3 q0sku5 or grna3 2yr hocinyru rgyl1

       A3t badovirannyru lsylow mi4 cohanak` a3l` gadaryxek zanonk7 a3labes tovk 2yz qapa/ g4ullak1 Orowhydyv ow or barzabes gu lse badoviranu pa3x [i gadaryr5 gu nmani anor` or ov,atrov;yamp inkzinku gu tide ha3yliin me]7 haziv ha3ylien hy-axa/` al [i dysnyr inkzink yv gu mo-na3 ir in[bes ullalu1 Min[ty- an or ir a[kyru gu 3a-e Asdov/o3 azadarar ov gadaryal 0renkin yv anor me] gu 3aradyve5 a3nbisin lsyle ydk [i mo-nar5 a3l gu cor/atre za3n7 aniga yranyli bidi ulla3 gadarylovn hamar1

       Ow or inkzink paryba,d gu sybe yv saga3n ir lyzovin san2 [i tnyr5 aniga inkzink gu qape5 orowhydyv an0covd e ir paryba,dov;ivnu1 H0r Asdov/o3 hamar angy./ yv isgagan paryba,dov;ivnu` gar0dov;yan me] y.o. orpyrovn yv a3rinyrovn a3xylov yv 0cnagan ullaln e5 yv a,qarhi me] abrylow hantyr2` inkzink anarad bahylu1

Mad;75.1-12

Lyran karozu

#isovs pazmov;ivnu dysnylow ly- ylav yv hon nsdav1 Ir a,agyrdnyru havakovyxan ir ,ovr]5 yv ink sgsav anonx sorwyxnyl5 usylow7

Yranov;ivnnyr

Yrani hociow a.kadnyrovn5 orowhydyv anonx e yrginki arka3ov;ivnu1

Yrani scavornyrovn5 orowhydyv anonk Asdov/me mqi;arov;ivn bidi cdnyn1

Yrani hyzyrovn5 orowhydyv anonk bidi =a-ancyn yrgiru1

Yrani anonx oronk artarov;yan ka.xn ov /aravu ovnin5 orowhydyv anonk bidi 3acynan1

Yrani o.orma/nyrovn5 orowhydyv anonk Asdov/me o.ormov;ivn bidi cdnyn1

Yrani anonx oronk sirdow makovr yn5 orowhydyv anonk zAsdova/ bidi dysnyn1

Yrani anonx5 oronk qa.a.ov;yan hasdadovmin hamar g4a,qadin5 orowhydyv anonk Asdov/o3 ortinyr bidi go[ovin1

Yrani anonx5 oronk gu hala/ovin artarov;yan hamar5 orowhydyv anonx e yrginki arka3ov;ivnu1

Yrani 2yzi5 yrp martig naqadyn yv hala/yn 2yz5 gam sdylow` 2yr masin amen dysagi zrbardov;ivn unyn im hydyvortnyrs ullalnovt hamar1 Xn/axek yv ovraqaxe4k orowhydyv 2yr war2adrov;ivnu my/ e yrginki me]1 #i,yxek or no3n 2yvow hala/anki yn;argovyxan 2yzme

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001