Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 Abril 18, 2001
T 0r Zadigi

Cor/k7 3.2 2-4.12

       Artaryv5 Mowses myr ha3ryrovn usav7 8Asdova/ 2yr Deru5 2yr azcagixnyrovn me]en in/i bes marcare mu bidi .rge 2yzi1 Mdi4g urek ir polor usa/nyrovn5 orowhydyv ow or a3n marcarein [hmazanti` Asdov/o3 =o.owovrten tovrs bidi 2covi yv my-xovi19 No3nbes5 Samovelen sgsyal polor marcarenyru q0syxan yv badmyxin a3n 0ryrovn badahyliknyrovn masin1 Artaryv5 tovk marcarenyrovn ortinyrn ek yv =a-anco.nyru a3n ovqdin5 or Asdova/ myr ha3ryrovn hyd gnkyx5 yrp Aprahami usav7 8Kov syrovntit untme]en bid 0rhnym a,qarhi polor =o.owovrtnyru91 Asdova/ ir Ortin 3arovxanyle ydk naq .rgyx 2yzi5 orbeszi anow 0rhne 2yz5 yrp 2yzme ivrakan[ivru ta-na3 ir cor/a/ [ariknyren1

Bydros yv #owhannes Hryanyrov Adyanin a-]yv

       Min[ anonk =o.owovrtin gu q0sein5 kahananyr5 dajarin z0rabydu yv Satovgyxinyr wra3 hasan1 Anonk za3raxa/ ein or a-akyalnyru =o.owovrtin gu karozein5 3a3dararylow` ;e #isovsi 0rinagow my-ylnyru 3arov;ivn bidi a-nyn1 Ovsdi 2yrpagalyxin zanonk yv pand trin` 3a]ort 0ru tadylov hamar5 orowhydyv arten irigovn er1 Pa3x a-akyalnyrov karozov;ivnu lso.nyren ,adyr havadaxin orow havadaxyalnyrov ;ivu ,ovr] hinc hazari hasav1

       #a]ort 0ru5 Hryanyrov I,qannyru5 yrexnyrun ov )renki ovsovxi[nyru Yrovsa.em havakovyxan1 Ygan hayv Hanna yv Ga3ia’a kahana3abydnyru5 #owhannesn ov A.yksantrosu yv kahana3abydagan undaniki mivs antamnyru1 Aba a-akyalnyru Adyanin timax gancnyxovxin yv sgsan harxnyl7

       6 I|n[ z0rov;yamp gam oro|v anovnow urik a3s p=,gov;ivnu1

        A3n adyn5 Bydros Sovrp Hociow lyxovyxav yv badasqanyx7

       6 Tovk or a3s =o.owovrtin i,qannyrn ek yv Isra3eli yrexnyru5 usek` ;e in[ov gu tadek myz a3s0r7 orowhydyv hivant martov mu parik urink yv zink p=,gyxi|nk1 Aha gu 3a3dararynk 2yr polorin yv Isra3eli ampo.] =o.owovrtin 5 ;e a3s martu or ahavasig 2yr polorin timax gancna/ e5 a-o.]axav Nazowryxi #isovs Krisdosi anovnow5 or tovk qa[yxik7 pa3x Asdova/ za3n my-ylnyren 3arovxanyx1 Aniga4 e Sa.mosin me] agnargova/ a3n karu5 or tovk` ,ino.nyrt arhamarhylow andysyxik5 pa3x or angivnakar y.av1 Mia3n ano4w grnak ‘rgovil1 A,qarhi me] miagn e aniga5 or Asdova/ martox dovav5 orbeszi anor anovnow garynank ‘rgovil1

#ag7 1.1-12

O.]o3n

       Ys5 #agopos5 Asdov/o3 yv Der #isovs Krisdosi /a-an5 g4o.]ovnym 2yz5 Asdov/o3 =o.owovrtin antamnyrt5 or hama3n a,qarhi me] xrova/ ek1

Hampyrov;ivn5 havadk yv imasdov;ivn

      Y.pa3rny4r5 tovk 2yz ,ad yr]anig hamaryxek` yrp zanazan ‘or2ov;ivnnyrov me] g4i3nak1 Cidxek or ‘or2ov;ivnu hampyrov;ivn gu /ni5 y;e 2yr havadku ‘or2in timana31 Isg hampyrov;ivn bedk e ovnynal min[yv wyr]5 orbeszi ampo.]agan yv gadaryal ullak5 yv 2yzi oyve pan [bagsi1

       Y;e 2yzme megu gu zca3 ;e anhra=y,d imasdov;ivnu [ovni5 ho. Qntre Asdov/me or polorin govda3 a-ad0ren yv sira30=ar gyrbow5 yv Asdova/ bidi da3 iryn1 Pa3x ;o. qntre havadko4w5 a-anx yrgmdylov5 orowhydyv yrgmid martu gu nmani /owov aliknyrovn5 oronk howyren gu ,ar=in ov gu darovpyrin1 A3nbisin ;o. [agngale or Deru gov da3 ir qntra/u5 orowhydyv yrgmid martu ir polor ka3lyrovn me] anhasdad e1

A.kadn ov harovsdu

       A.kad y.pa3ru ;o. ovraq ulla35 yrp Asdova/ zink par2raxne1 Harovsd y.o.n al ;o. ovraq ulla35 yrp Asdova/ zink qonarhyxne5 orowhydyv harsdov;ivnu gu nmani wa.anxovg wa3ri /a.igin1 In[bes yrp aryv /aci` ir a3ro. dakov;yamp qodu gu [orxne yv /a.igu gu ;a’i5 anor cy.yxgov;ivnn al gu gorsovi5 ji,t a3nbes al my/aharovsdu ir cor/yrow miasin bidi ;a-ami1

“or2ov;ivnnyru mi]ox` gyankin diranalov

       Yrani a3n martovn or gu doga3 ‘or2ov;yan5 orowhydyv ‘or2ov;ynen 3a.;agan tovrs ygo.u orbes mrxanag bidi sdana3 a3n gyanku5 or Deru qosdaxav dal zink siro.nyrovn1

>ovg724.36-46

#isovs g4yryvi dasnumeg a,agyrdnyrovn

       Min[ a3s masin gu q0sein5 aha no3nikn #isovs gyxav anonx me]dy. Yv usav anonx7

       6 Qa.a.ov;ivn 2yzi1 Ys ym5 mi4 waqnak1

       Anonk waqxa/ ov sarsa’a/` gar/yxin ;e oci mu gu dysnyn1 Pa3x usav anonx7

       6 I|n[ irar anxyr ek yv in[o|v gasga/nyr g4ovnynak 2yr midkyrovn me]1 Na3yxek 2y-kyrovs yv odkyrovs1 no3nikn y4s ym1 <0,a’yxek zis yv bidi dysnek or mis ov osgor ovnim5 pan mu` or ocin [4ovnynar1

       Asiga usa/ adyn anonx xo3x dovav 2y-kyrn ov odkyru1 Yv min[ irynx ovaqov;ynen [ein havadar yv dagavin zarmaxa/ ein5 #isovs usav anonx7

       6 Ovdylik pan mu ovni|k hos1

       Anonk iryn dovin qorowa/ 2ovgi gdor mu yv my.ri qorisq yv ink anonx timax gyrav ov mnaxyalu anonx dovav1

       Aba usav7

       6 A3s poloru 2yzi usa/ ei arten5 yrp 2yzi hyd ei5 ;e bedk er or iraganana3in Mowsesi )renki cirkin5 marcareagan cirkyrovn yv Sa.mosnyrovn me] im masis crova/nyru1

       #ydo3 anonx midkyru paxav5 orbeszi hasgnan Sovrp cirkyru yv usav anonx7

        6 Crova/ e5 or Krisdos a3sbes bedk er [ar[arover yv yryk 0r edk 3arov;ivn a-ner7

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001