Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Abril 17, 2001
C7 0r Zadigi

Cor/k72.42-3.21

A-a]in havadaxyalnyrovn gyanku

       Yrovsa.emi me] amen mart waqow lyxova/ er5 orowhydyv a-akyalnyrovn 2y-kow pazma;iv hra,knyr ov n,annyr gu gadarovein1 Isg havadaxylnyru poloru miasin ein mi,d yv in[ or ovnein` irynx mi]yv hasaragax er1 Galova/nyrn ov in[kyru gu /aqein yv ygamovdu gu pa,qein polorin5 na3a/ ;e o4w in[ panu bedk ovner1 Ganonavor gyrbow amen 0r miasnapar dajar g4yr;a3in5 isg irynx dovnyren myrs gu gadarein haxi pygovmu5 orme ydk ovraqov;yamp ov makovr srdow irynx gyragovru g4ovdein yv zAsdova/ g40rhnein1 Irynx a3s gynxa.ow anonk ampo.] =o.owovrtin hamagranku ,aha/ ein1 Isg Deru 0re 0r ygy.yxiin me] ‘rgova/nyrovn ;ivu g4avylxner1

I /ne ga.in p=,gov;ivnu

       )r mu5 Bydros yv #owhannes dajar gu mdnein ges0re ydk =amu yryki a.0;kin hamar1 I /ne ga. mart mu5 or amen 0r ,alga/ gu pyrein yv dajarin Cy.yxig Go[ova/ tarbasin kow gu tnein5 orbeszi dajar mdno.nyren o.ormov;ivn qntre5 yrp dysav Bydrosn ov #owhannesu5 oronk dajar gu mdnein5 a.a[yx or o.ormov;ivn dan1 Bydros yv #owhannes anor na3yxan1 Bydros usav anor7

       6 Myzi4 na3e1

       Aniga a-akyalnyrovn go.mu tar2av5 anonxme pan mu a-nylov agngalov;yamp1 Bydros usav7

       6 Ar/a; gam osgi [ovnim5 pa3x in[ or ovnim` gov dam kyzi1 Nazowryxi #isovs Krisdosi anovnow` y4l yv kale1

       Yv anor a] 2y-ken p-nylow odki hanyx1 Yv aha ga.in srovnknyrovn ov odkyrovn wra3 o3= ygav7 dy.en wyr xadgyx5 sgsav kalyl yv anonx hyd dajar mdav1 Gu kaler5 gu wazwzer yv zAsdova/ g40rhner1 Ampo.] =o.owovrtu dysav anor kalylu yv zAsdova/ 0rhnylu1 Cidein ;e aniga no3n a3n movraxign er5 or dajarin Cy.yxig go[ova/ tarbasin kow gu nsder5 ovsdi zarmankow yv ab,ov;yamp p-novyxan gadarova/ hra,kin hamar1

Bydrosi badcamu So.omoni pagin me]

       Min[ p=,gova/ ga.u Bydrosi yv #owhannesi gu hydyver5 nyrga3 ampo.] =o.owovrtu zarmaxa/` wazyx anonx kow5 a3n sivnacavi;u or So.omoni anovnow gu go[over1 Asiga dysnylow5 Bydros usav =o.owovrtin7

       6 Ow Isra3elaxinyr5 in[o|v y.a/in wra3 zarmaxyr ek5 gam in[o|v a3tbes ab,a/ gu na3ik myzi1 Gu gar/ek ;e mynk myr sy’agan z0rov;ya|mp gam paryba,dov;yamp kaylyl dovink a3s martovn1 O4[1 Aprahami5 Isahagu yv #agopi Asdova/n er5 myr ha3ryrovn Asdova/u5 or a3s hra,ku gadarylow` ir Ortin #isovsu ‘a-avoryx7 a3n #isovsu or tovk Bi.adosi 2y-ku 3an2nyxik5 yv no3nisg yrp Bi.ados gu qorher za3n anbard ar2agyl` myr=yxik1 Sovrpu yv Artaru myr=yxik yv qntryxik or 2yzi ,norhe megu5 or martasban er1 Sbannyxik 2yz tebi gyank a-a]norto.u1 Pa3x Asdova/ za3n my-ylnyren 3arovxanyx5 yv mynk ador wga3 ynk1 #isovs ink p=,gyx a3n martu or gu dysnek yv gu jan[nak5 orowhydyv ir anovnin havadax1 Yv havadkn er or #isovsi 2y-kow a-o.]ov;ivnu dovav a3s martovn5 2yr polorin a[kin a-]yv1 Art5 y.pa3rny4r5 cidym or ;e4 tovk yv ;e4 2yr i,qannyru [antratar2ak 2yr ura/in5 pa3x Asdova/ a3tbisow gadaryx a3n` in[ or ganovqen 3a3dna/ er polor marcarenyrovn pyrnow` ir )/yalin [ar[arovylov masin1 Hydyvapar aba,qaryxek yv Asdov/o3 tar2ek5 orbeszi 2yr my.kyru ]n]e5 a-i; da3 or wyranorocovik5 yv 2yzi .rge #isovsu5 ganovqen 2yzi hamar sahmanova/ Krisdosu5 or yrginki me] bidi mna35 min[yv ca3 =amanagu` yrp amen in[ bidi wyranorocovi5 a3nbes in[bes Asdova/ sgizpen i wyr 3a3dnyx ir sovrp marcarenyrovn pyrnow1

>ovg724.13-35

Ymmaovsi jampovn wra3

       No3n 0ru a,agyrdnyren yrgovku Ymmaovs anovnow civ. Mu g4yr;a3in5 or Yrovsa.emen ,ovr] dasnumegu kilom;r hy-ov e1 Anonk irarov hyd gu q0sein badaha/ polor anxovtar2yrovn masin1 Min[ irarov hyd gu q0sagxein ov gu wijein5 #isovs an2amp m0dyxav anonx yv sgsav miasin yr;al1 Anonx a[kyru a3nbes mu /a/gova/ ein5 or [ein jan[nar za3n1 #isovs harxovx anonx7

       6 I|n[ pani masin gu q0sik ov gu wijik kala/ adyn7 yv drdma/ ek1

       Anonxme megu5 or G.eobas gu go[over5 usav7

       6 Yrovsa.emi me] mia3n to|vn gas5 or [ys cidyr ;e a3s 0ryrovn in[ badahyxav1

       #isovs harxovx7

       6 I|n[ pan1

       Anonk usin7

       6 A3n in[ or badahyxav #isovs Nazowryxiin1 Aniga ir q0skow ov cor/yrow z0ravor marcare mun er` Asdov/o3 yv ampo.] =o.owovrtin hamar1 Myr avac kahananyrn ov i,qannyru za3n i,qanov;yan 3an2nyxin5 orbeszi mahovan tadabardovi5 yv za3n qa[yxin1 Mynk gu 3ovsa3ink or Isra3elu azado.u ink bidi ullar1 A3sovhantyr25 aha a3s0r yrrort 0re e or a3t panyru badahyxan1 Saga3n myr me]en garc mu ginyr5 oronk a3s a-av0d ganovq cyryzman caxa/ ein5 zarmaxovxin myz5 usylow` ;e anor marminu [ein cda/ yv ;e hry,dagnyr dysa/ ein5 oronk irynx 3a3dna/ ein ;e aniga o.] e1 Myzme omank cyryzman caxin yv amen in[ cdan a3nbes in[bes ginyru usa/ ein1 Saga3n za3n [dysan1

       #isovs usav anonx7

       6 O4w anmidnyr5 or gu t=ovaranak marcarenyrovn polor usa/nyrovn havadalov1 Bedk [e|r or Krisdosu [ar[arover` ‘a-avorylov hamar1

       Aba sgsav paxadryl Sovrp cirkyrovn me] ir masin crova/ polor crov;ivnnyru5 sgsyal Mowsesi cirkyren min[yv polor marcareov;ivnnyru1

       M0dyxa/ ein irynx yr;alik civ.in7 saga3n #isovs a3nbes 2yvaxovx ;e ink avyli hy-ov dy. mu bidi yr;ar1 Anonk sdibyxin za3n5 usylow7

       6 Myr kow ci,yre5 orowhydyv arten isg yrygo3 e yv aha gu m;nna31

       #isovs anonx hyd dovn mdav ci,yrylov hamar1 Yrp anonx hyd sy.an pazmyxav5 a-av haxu5 0rhnyx5 gdryx yv anonx dovav1 Anmi]abes anonx a[kyru paxovyxan yv jan[xan zink5 pa3x ink anonx a[kyren an3a3daxav1 Anonk irarov usin7

       6 Myr sirdyru [ei|n jmlovyr5 yrp aniga jampov un;axkin myzi hyd gu q0ser yv Sovrp cirkyru gu paxadrer1

       Anonk anmi]abes ylan yv wyratar2an Yrovsa.em5 ovr havakova/ cdan dasnumeg a,agyrdnyru yv ovri, hydyvortnyr5 oronk usin7

       6 Irabe4s or deru 3arov;ivn a-av yv yryvxav Simoni1

       Isg anonk badmyxin` in[ or irynx badaha/ er jampov un;axkin yv ;e i4n[bes #isovs inkzink irynx jan[xovx` haxu gdra/ adyn1

        


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001