Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Abril 16, 2001
P7 0r Zadgi1 #i,adag my-ylox1

Cor/k7 2.22-41

 

Ow isra3elaxinyr5 mdi4g urek in[ or g4usym1 Asdova/ ink 2yzi xo3x dovav ;e undryalu Nazowryxi #Isovsn er5 orovn 2y-kow Asdova/ 2yr me] gadaryx ir skan[yli cor/yru5 hra,knyru yv n,annyru5 in[bes tovk al cidek1 Aniga Asdov/o3 sahmana/ /racrin yv ganqacidov;yan hama2a3n 2yr 2y-ku 3an2novyxav yv tovk an0rennyrov 2y-kow za3n qa[I wra3 camylow` sbannyxik1 Saga3n Asdova/ za3n 3arovxanyx5 mahovan gabanknyru ‘,rylow`5 orow xi3x dovav` ;e mahu [er grnar I,qyl anor wra31 Art5 Tavi; no3ninkn #isovsi masin e or g4use76

       8Sgizpen isg mi,d gu desnei Deru` timaxs gancna/

       aniga im go.kis e5 orbeszi [sasanim1

       Aha ;e in[ov` sids ovraq e5

       Lyzovs xn/ov;yamp g4arda3a3dovi5

       Yv marmins gyanki 3o3sow bidi hancze5

       Orowhydyv cidym ;e im an2s

       My-ylnyrov a,qarhin me] bidi [2cys5

       Yv bidi [;o.ovs or kov sovrpit marminu

       ‘dov;ivn dysne1

       Gyanki jampan xo3x dovir in/I

       Yv zis kov ka.xr nyrga3ov;yant

       Ovraqov;yampu bidi lyxnys19

 

       Y.pa3rny4r5 Tavi; nahabydin hamar wsdah0ren grnank usyl` ;e

my-av yv ;a.ovyxav5 yv ir cyryzmanu min[yv a3s0r al hos e dagavin1 Pa3x marcare ullalow` cider ;e Asdova/ yrtovmow iryn qosdaxav` or ir

,a-avi.en bdi /ni Krisdosu yv Asdova/ za3n ;acavor bidi une ir

a;o-in wra31 Ovsdi ganqacirov;yamp q0syxav Krisdosi 3arov;yan masin5 usylow` ;e 8Anor an2u my-ylnyrov a,qarhin me] [mnax yv anor marminu ‘dov;ivn [dysav1 No3n a3s #isovsn er or Asdova/ 3arovxanyx yv mynk polors ador wga3 ynk1 Asdova/ ir a]ow za3n ir m0d par2raxovx yv #isovs ir H0rmen a-nylow Sovrp Hocin5 or an dal qosdaxyr er5 za3n myr wra3

s’-yx5 in[ or aha tovk an2amp gu dysnyek ov gu lsek1 Orowhydyv Tavi; yrgink [ylav5 pa3x inkn er uso.u76

       8Deru  im Diro]s usav76

       A] go.ms nsde5

       Min[yv or ;,naminyrt odkyrovt dag tnym

       Orbes badovantan91

       Hydyvapar wsdah y.ek polort5 ow Isra3elaxinyr5 Asdova/ Deru yv )/yal garcyx a3n #isovsu5 or tovk qa[yxik1

 

       A-a]in tar2i ygo.nyru

 

       A3s q0skyru lsylow5 nyrganyru q0rabes xnxovyxan yv harxovxin Bydrosi yv mivs a-akyalnyrovn7

       6 I|n[ bedk e unynk5 o4w y.pa3rnyr1

       Bydros badasqanyx7

       6 @yr un;axku ‘oqyxek yv ivrakan[ivrt mgrdovyxek Der #isovs Krisdosi anovnow5 orbsezi 2yr my.kyru nyrovin1 Yv yrp mgrovik5 qosdaxova/ barcyvu` Sovrp Hocin bidi untovnik1 Orowhydyv Asdova/ ir qosdovmu urav ;e4 2yzi ov 2yr zavagnyrovn yv ;e4 polor anonx` oronk irme hy-ov yn7 myr Der Asdova/u zanonk iryn bidi gan[e1

       Yv Bydrosu q0sku ,arovnagylow` pazma;iv wga3ov;ivnnyr gu pyrer yv zanonk gu 3ortorer usylow7

       6 Tovk 2yz ‘rgyxek nyrga3 molora/ syrovntin wra3 calik tadabardov;ynen1

       Omank Bydrosi usa/nyrovn hamozovyxan yv mgrdovyxan1 A3t 0r havadaxyalnyrovn ;ivu ,ovr] yryk hazar hociow avylxav1 #aradyv gyrbow anonk Krisdosi wartabydov;ivnu gu sorwein a-akyalnyren yv gu masnagxein havakagan ja,yrovn5 hax pyganylov araro.ov;yan yv a.0;knyrovn1

 

>ovg724.1-12

 

            #isovsi 3arov;ivnu

 

       Giragi a-av0d ,ad ganovq5 Mariam Macta.ynaxin5 #owhannan yv #agoposi ma3ru` Mariamu5 ovri, ginyrov hyd cyryzman ygan` irynx hyd pyrylow irynx badrada/ qovngyru1 Cyryzmanin movdku ‘ago. karu clorova/ cdnylow nyrs mdan5 pa3x Der #isovsi marminu hon [cdan1 Min[ badaha/in wra3 zarmanken ab,a/ ein5 aha yrgov lovsazcysd martig irynx kow gancnyxan1 Ginyru sarsa’yxan yv waqen irynx temku cydin tar2ovxin1 Martigu usin irynx7

       6 In[o|v o.]u my-ylnyrovn me] gu ‘nd-ek1 Hos [e4 an7 3arov;ivn a-av1 #I,yxek in[ or usav` min[ dagavin 2yzi hyd Calilya gu cdnover5 ;e Martov Ortin bedk er 3an2nover my.avor martox 2y.ku5 bedk er qa[over yv yrrort 0ru 3arov;ivn a-ner1

       Yv 3i,yxin anor q0skyru1 Aba cyryzmanen wyratar2an yv in[ or dysan` badmyxin dasnumeg a-akyalnyrovn yv polor mivs a,agyrdnyrovn1 Asiga a-akyalnyrovn badmo.nyru irynk ein` Mariam Macta.ynaxin5 #owhannan5 #agoposi ma3ru` Mariamu5 yv irynx ungyraxo. mivs ginyru1

A-akyalnyru xntapanov;ivn hamaryxin anonx badma/nyru yv [havadaxin1 Pa3x Bydros ylav cyryzman wazyx5 /-ylow nyrs na3yxav yv cyryzmanin me] mia3n badanku dysav7 ov zarmaxa/ wyratar2av` mda/ylow ;e I|n[ badahyxav arty0k1Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001