Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 15, 2001

S7 ZADIG

#I<ADAG #AROV:YAN DYA_N MYROX #ISOVSI KRISDOSI


Cor/k 1.15-26

       Hampa2ovmen kani mu 0ryr ydk5 yrp ,ovr] harivr ksan havadaxyalnyr megdy.ova/ ein5 Bydros odki yllylow usav7

       8Y.pa3rnyr5 bedk er gadarover Sovrp Cirkin me] crova/u5 a3n in[ or naq0rok Sovrp Hocin usa/ er Tavi;i pyrnow` #ovta3i masin5 or #isovsu 2yrpagalo.nyrovn a-a]norto.u y.av1 #ovta myr qovmpen er5 myzi bes a-akylagan /a-a3ov;yan hamar undrova/1 Pa3x ir anirav madnov;yan hamar undrova/1 Pa3x ir anirav madnov;ynen ydk5 orovn war2kow acarag mu cnyx5 yrysniwa3r ingav a3ndy. yv ‘oru jy.kovylow` ‘orodiku tovrs ;a’yxav1 Polor yrovsatemaxinyru a3s masin imaxan5 yv a3s badja-ow al a3t acaragu irynx parpa-ow Agy.tama5 a3sinkn` Aryan acaraggu go[yn1 Art5 Sa.mosnyrov cirkin me] crova/ e7 :o. anor dovnu avyrag mna35 yv mart hon [pnagi7 isg ovri, dy. mu g\use7 Ir ba,d0nu ovri, mu ;o. a-ne1 A3sdy. gan martig oronk mi,d myr hydu y.a/ yn Der #isovsi yrgravor a-akylov;yan ampo.] dyvo.ov;yan5 #owhannesi 2y-kow anor mgrdov;ynen min[yv yrgink hampar2man 0ru1 Asonxme megu bedk e or dasnumegis miana3` Krisdosi 3arov;yan wga3 ullalov hamar91

        A3n adyn havadaxyalnyru yrgov hoci nyrga3axovxin7 Parsapa- go[ova/ #owse’u5 or Artar maganovanovyxav5 yv Mada;ian1 Aba hydyvyal a.0;ku urin7 8 Tovn5 De4r5 or gu jan[nas polor martox sirdyru5 xo43x dovr myzi ;e a3s yrgovken o|r megu g\undrys a-akylagan a3s ba,d0nin hamar5 orme #ovta ingav` inkn ir jampan yr;alov hamar91

       Aba yrgov anovnnyrovn wra3 wijag 2cyxin1 Wijagu Mada;ia3in ylav5 yv aniga dasnumeg a-akyalnyrov garcin tasovyxav1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Margosi 16.2-8

<apa; 0ru yrp anxav5 Mariam Macta.ynaxin5 Mariam` #agopi ma3ru yv So.omen caxin qovngyr cnyxin yv badrasdyxin5 orbeszi yr;an yv 0/yn #isovsi marminu1 Giragi a-av0d ganovq5 aryva/acin5 cyryzman ygan1 8 O|w bidi clore cyrzmani movdkin trova/ karu95 gu harxnein irarov5 orowhydyv karu ,ad my/ er1 Saga3n yrp na3yxan5 dysan or karu arten isg clorova/ er1 Cyryzmanen nyrs mdan yv jyrmag zcysd haca/ yridasart mu dysan5 or a] go.mu nsda/ er1 Sarsa’yxan1 Yridasartu usav anonx1 8Mi4 waqnak5 cidym or qa[ova/ Nazowryxi #isovsu gu ‘und-ek7 pa3x hos [e5 3arov;ivn a-av1 Dyse4k5 zink hos tra/ ein1 A3=m caxek5 usek ir a,agyrdnyrovn yv Bydrosi5 or aha #isovs 2yzme a-a] g\yr;a3 Calilia7 hon bidi dysnek zink5 in[bes or usa/ er 2yzi91

Yrp asiga lsyxin5 tovrs ‘aqan cyryzmanen5 zarhovra/ yv ab,ahar5 ov o[ megovn pan mu usin5 orowhydyv gu waqna3in1


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001