Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Abril 14, 2001
Avac <apa;1 Jracalo3x S7 Zadgi

A7 Gorn 15.1-11

 

Krisdosi 3arov;ivnu

      

       Y.pa3rnyr5 g4ovzym 2yzi 3i,yxnyl a3n Avydaranu or im karozov;yamps untovnyxik yv orovn havadarim gu mnak1 A3t Avydaranow al gu ‘rgovik5 y;e za3n bahek a3nbes` in[bes ys 2yzi karozyxi7 a3labes zovr dy. havadaxa/ g4ullak1

       Ys 2yzi ‘oqanxyxi a3n havadku or naq y4s untovnyxi7 a3n` or Krisdos myr my.kyrovn hamar my-av5 in[bes Sovrp cirkyru g4usein5 ;a.ovyxav yv yrrort 0ru 3arov;ivn a-av5 tar2yal Sovrp cirkyrovn hama2a3n5 ovr yryvxav Bydrosin yv aba dasnumeg a-akyalnyrovn1 #ydo3 yryvxav miady. Qmpova/ hinc harivre avyli hydyvortnyrov7 ;ebedyv anonxme omank my-a/ yn5 pa3x ,adyru o.] yn dagavin1 A3novhydyv yryvxav #agoposin yv aba polor a-akyalnyrovn1

       I wyr]o35 poloren 3ydo3 yryvxav nayv in/I5 wi=a/is1 Artaryv5 a-akyalnyrovn me] 3ydinn ym ys yv ar=ani isg [ym a-akyal go[ovylov5 kani Asdov/o3 ygy.yxiin hala/yxi1 Pa3x hima in[ or ym` Asdov/o3 ,norhkin gu bardim7 yv grnam usyl` ;e Asdov/o3 in/I dova/ ,norhku abartivn [y.av5 orowhydyv polor a-akyalnyren avyli y4s a,qadyxa35 ;ebed in[ or uri` ys [uri5 a3l im me]s cor/o. Asdov/o3 ,norhku1

       Saga3n5 garyvor [e` y|s karozyxi ;e mivs a-akyalnyru5 orowhydyv polors al karoza/u no3n Avydarann e5 or tovk havadaxik1

 

Mad;728.1-20

 

       #isovsi 3arov;ivnu

 

       <apa; yrygo3en ydk5 yrp Giragin gu paxover5 Mariam Macta.ynaxin yv mivs Mariamu cyryzmanu dysnylov ygan1 #angar/ z0ravor yrgra,ar= mu y.av yv Asdov/o3 hyry,dagu yrginken I]nylow` cloryx cyryzmani movdkin trova/ karu yv nsdav anor wra31 Anor dysku ‘a3lagi gu nmaner yv hacovsdnyru 2ivni bes jyrmag ein1 Bahabannyru yrp asiga dysan5 sarsa’yxan yv my-yli bes y.an1 Hry,dagu usav ginyrovn7

       6 Tovk mi4 waqnak7 cidym or qa[ova/ #isovsu gu ‘nd-ek1 Hos [e5 orowhydyv 3arov;ivn a-av in[bes usa/ er1 Ygek yv dysek a3n dy.u ovr trova/ er1 Anmi]abes caxek yv use4k ir a,agyrdnyrovn` ;e 3arov;ivn a-av1 Aniga 2yzme a-a] Calilya gu hasni yv hon bidi dysnek zink7 aha usi 2yzi1

       Ginyru waqow5 pa3x miyvno3n adyn my/ ovraqov;yamp tovrs ygan cyryzmanen yv wazyxin` badmylov hamar a,agyrdnyrovn1

       #angar/ #isovs hantibyxav anonx yv usav7

       6 O.]o3n 2yzi1

       Ginyru m0dynalow` ‘aryxan anor odkyrovn yv yrgrbacyxin anor1 #isovs usav7

       6 Mi4 waqnak5 caxek yv use4k im y.pa3rnyrovs or Calilya yr;an7 hon bidi dysnyn zis1

       Yrp ginyru caxin5 bahabannyren omank ka.ak ygan yv in[ or badaha/ er badmyxin avac kahananyrovn1 Avac kahananyru yv yrexnyru havakovylow` qorhrtagxyxan yv a-ad tram dovin bahabannyrovn yv usin7

       6 Usek` or 8ir a,agyrdnyru ci,yrow ygan yv co.xan marminu5 yrp mynk knaxa/ eink91 Yv y;e ga-awari[in agan]u hasni asiga5 mynk za3n gu cohaxnynk7 anho4c y.ek tovk1

       Bahabannyru tramu a-in yv urin in[ or badovirova/ er irynx1 Yv a3sbisow a3s lovru dara/ovyxav Hryanyrovn me] min[yv a3s0r1

 

#isovs g4yryvi dasnumeg a,agyrdnyrovn

 

       Isg dasnumeg a,agyrdnyru caxin Calilya5 a3n ly-u ovr #isovs =amatrova/ er irynx hyd1 Yrp dysan zink5 yrgrbacyxin iryn7 pa3x omank daragovsyxan1 #isovs m0dynalow q0syxav anonx hyd1 Aba usav7

       6 Amen I,qanov;ivn drovyxav in/I yrginki me] yv yrgri wra31 In[bes or Ha3ru zis .rgyx5 a3nbes al yv 2yz gu .rgym1 Hydyvapar5 caxek yv polor =o.owovrtnyru in/I a,agyrd tar2ovxek1 Zanonk mgrdyxek` H0r5 Ortiin yv Sovrp Hociin anovnow1 Anonx sorwyxovxek a3n polor badovirannyru or ys 2yzi dovi7 yv aha mi,d 2yzi hyd bidi ullam5 min[yv a,qarhin waqjanu1

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001