Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 Abril 12, 2001
Bahk1 Avac Hinc,ap;i1 #i,adag un;ryax Dya-n Myro3 #isovsi Krisdosi yv yrygo3yan garc Odnlova3i1

#owh712.27-43

 

            Pa3x hima hocis q-owa/ e7 yv i|n[ usym1 Usy|m` 8Ha3r5 azade zis a3s =amen91 Pa3x da-abanki a3s =amovn hamar yga/ ym arten1 Ha3r5 ‘a-avore kov anovnt1

       @a3n mu ygav yrginken5 or g4user7

       6 “a-avoryxi yv tar2yal bidi ‘a-avorym1

       +o.owovrtu5 or hon gu cdnover5 lsyx 2a3nu1 Omank usin7

       6 Orodovm y.av1

       Ovri,nyr usin7

       6 Hry,dag mu q0syxav iryn1

       Pa3x #isovs badasqanyx7

       6 In/i hamar [e or a3s 2a3nu ygav5 a3l` 2yzi hamar1 Hima gu sgsi a3s a,qarhi tadasdanu1 Hima a3s a,qarhi i,qanu tovrs bidi nydovi1 Yv yrp yrgren par2ranam` amenkn al in/i bidi ka,ym1

       Asiga usylow` gu hasgxner ;e i4n[ dysag mahow bidi my-ner1 +o.owovrtu badasqanyx7

       6 Myr )renku myzi g4use ;e Krisdos 3avidyan bidi mna35 isg tovn in[be|s g4usyn ;e Martov Ortin bedk e par2rana31 O|w e a3t Martov Ortin1

       #isovs badasqanyx7

       6 Lo3su ki[ mu adyn al 2yzi hyd e7 kalyxe4k kani lo3su ovnik5 orbeszi qavaru 2yzi [dire1 Orowhydyv an or qavarin me] gu kale5 [i cider ;e ovr g4yr;a31 Havadaxek lo3sin` kani dagavin lo3su ovnik5 orbeszi lo3si ortinyr ullak1

       #isovs a3s q0skyru usyle ydk` cnax yv anonxme bahovudyxav1

 

       Hryanyrov anhavadov;ivnu

 

       Haga-ag anor or #isovs pazma;iv hra,knyr cor/a/ er anonx timax5 pa3x anonk [ein havadar iryn5 orbeszi iraganana3 in[ or Asdova/ usa/ er Ysa3i marcarei pyrnow76

       8De4r5 o|w havadax myr dova/ lovrin5

       Diro] z0rov;ivnu oro|vn 3a3dnovyxav91

       Anonk [ein grnar havadal orowhydyv Deru tar2yal g4use Ysa3ii pyrnow76

       8Asdova/ anonx a[kyru govrxovx5

       yv anonx midkyru gar/raxovx5

       orbeszi [ulla3 or a[kyrow dysnyn

yv midkow hasgnan ov tar2i can5

       yv ys p=,gym zanonk91

       Ysa3i a3s q0skyru usav orowhydyv dysav #isovsi ‘a-ku yv q0syxav anor masin1 Amen baraca3i5 no3nisg Hrya3 I,qanavornyren ,adyr havadaxin #isovsi5 pa3x “arisyxinyrovn badja-ow [ein 3a3dnyr5 orbeszi =a.owarannyren tovrs [trovin5 kani naqundryxin martoxne ‘a-avorovil5 kan` Asdov/me1

 

Ysa37 60.20-22

Yzyg736.24-31

Ypr710.19-31

 

            #ortor avyli m0dynalov Asdov/o3

 

       Hydyvapar` y.pa3rnyr5 #isovsi arivnow` a3lyvs azad ynk Srparan mdnylov5 orowhydyv #isovs ink myzi hamar paxav Asdov/o3 hasnylov a3t nor yv gyntani jampan` waraco3ren artin anxnylow` a3sinkn` ir marminu orbes zoh madovxanylow` yv adow isg Asdov/o3 =o.owovrtin Kahana3abydu y.av1 Ovsdi angy./ srdow yv wsdahov;yamp lyxovn havadkow m0dynank Asdov/o35 myr sirdyru makra/` q.jmdankow /anraxno. 3anxanknyren yv myr marminnyru makovr ]ovrow lovaxa/1 Anqaqd bahynk a3n 3o3su or gu tavanink5 wsdah ullalow` or Asdova/ havadarim e ir qosdovmin1 Hoca/ov ullank irarov hanteb5 siro3 yv pari cor/yrov m.ylow irar1 Pnav [tatrink ba,damovnku havako3;nyrovn masnagxyle5 in[bes omank soworov;ivnu uryr yn7 unthaga-agu5 a3t ov..ov;yamp avyli yvs 3ortorynk irar5 kani gu dysnynk ;e Diro. )ru gu m0dyna31

       Orowhydyv j,mardov;ivnu jan[nale yv untovnyle ydk` y;e cidagxapar ,arovnagynk 3anxank cor/yl5 a3novhydyv al [I mnar oyve zoh or myr my.kyru kave7 a3s` myzi gu mna3 mia3n ahargov sbasovm mu` Asdov/o3 tadasdanin yv a3n poxawa- gragin5 or bidi la’e Asdov/o3 haga-agortnyru1 Y;e Mowsisagan )renku qaqdo.u 8 yrgov gam yryk hocii wga3ov;yamp mahovan gu tadabardovi9 a-anx c;ov;yan5 orkan avyli /arn badi=I ar=ani bidi hamarek a3n an2u or odnagoq g4une Asdov/o3 Ortin5 g4arhamarhe Nor Ovqdi gnkovmin hamar ;a’ova/ arivnu5 orow Krisdos zink srpyx5 yv g4anarce ,norhknyru barcyvo. Sovrp Hocin1 Orowhydyv mynk gu jan[nank an` or g4use7 8I4ms e tadylov yv bad=ylov iravovnku7 y4s bidi hadovxanym56 g4use Deru95 yv g4avylxne7 8Deru ink bidi tade ir =o.owovrtu91 Irav or sarsa’yli pan e gyntani Asdov/o3 2y-ku i3nalu1

           

 

>ovg77.36-50

 

            #isovs “arisyxi Simoni dan me]

 

       ‘arisyxinyren megu #isovsen gu qntrer or miasin ja,yn1 #isovs cnax anor dovnu yv nsdav ovdylov1 Ka.akin me] bo-nig mu gar or yrp lsyx ;e #isovs ‘aris’xiin dovnne5 anov,ahod azniv iv. ,i, mu a-nyow` ‘arisyxiin dovnu ygav7 ydyvi go.men #isovsi odkyrovn m0d gyxa/` gov lar5 axovnknyrow anor odkyru gu ;r]er mazyrow gu srper5 gu hampovrer odkyru yv iv.ow g40/er zanonk1 ‘arisyxin5 or hravira/ er #isovsu5 asiga dysnylow` inkniryn g4user7

        6Y;e a3s martu marcare ullar5 bedk e cidnar ;e ow e iryn m0dyxo. A3s ginu yv in[bisi my.avor gyank mu g4abri an1

       #isovs ‘arisyxiin usav7

       6 Simo4n kyz usylik mu ovnim1

       6 Use45 wartabyd56 usav an1

       #isovs usav7

       6 Yrgov hocinyr ‘oqadovi mu tram bardagan ein7 megu hinc harivr ar/a; tram5 mivsu` 3isovn1 Yrp anonk [grxan tramu wyratar2nyl5 bardaderu yrgovkin al bardku ]n]yx1 Hima to4vn use5 a3s yrgov bardabannyren o|r megu avyli bidi sire za3n1

       Simon badasqanyx7

       6 In/I a3nbes gu ;ovi ;e an` orovn avyli ,ad ,norhyx1

       6 Ji4,t tadyxir56 Usav #isovs1

       Aba ta-nalow tebi ginu5 ,arovnagyx7

       6 Simo4n5 gu dysny|s a3s ginu1 Dovnt mda35 pa3x odkyrs lovalov hamar ]ovr [dovir5 min[ asiga ir arxovnknyrow odkyrs ;r]yx yv mazyrowu srpyx1 Tovn pari calovsdi hampo3r mu [dovir in/i5 min[ asiga dovnt mdnyles I wyr [tatryxav odkyrs hampovryle1 Tovn clovqs iv.ow [0/yxir5 min[ asiga odkyrs 0/yx anov,ahod iv.ow1 Ovsdi g4usym kyzi5 kani zis ,ad siryx` nyrova/ yn anor pazma;iv my.kyru1 Orowhydyv anor or avyli gu nyrovi` aniga avyli ser xo3x gov da35 isg anor or ki[ gu nyrovi` avyli ki[ gu sire1

       Aba gno] ta-nalow` usav7

       6 My.kyrt nyrova/ yn1

       Anonk oronk miasin nsda/ ein5 sgsan irynk irynx usyl7

       6 O|w e a3s martu5 or no3nisg my.kyru gu nyre1

       Isg #isovs gno] usav7

       6 Havadkt kyz ‘rgyx7 qa.a.ov;yamp cna41

 

 

?nnt722.1-8

Ysa3761.1-7

Cor/k71.15-26

 

            Mada;ia gu ‘oqarine #ovtan

 

       Hampar2ovmen kani mu 0ryr ydk5 yrp ,ovr] harivr ksan havadaxyalnyr megdy.ova/ ein5 Bydros odki yllylow usav76

       6 Y.pa3rnyr5 bedk er gadarover Sovrp cirkin me] crova/u5 a3n` in[ or naq0r0k Sovrp Hocin usa/ er Tavi;I pyrnow` #ovta3i masin5 or #isovsu 2yrpagalo.nyrovn a-a]nortu y.av1 #ovta myr qovmpen er5 myzi bes

a-akylagan /a-a3ov;yan hamar undrova/1 Pa3x ir anirav madnov;ynen ydk5 orovn war2kow acarag mu cnyx5 yrysn I wa3r ingav a3ndy. yv ‘oru jy.kovylow` ‘orodiku tovrs ;a’yxav1 Polor Yrovsa.emaxinyru a3s masin imaxan5 yv a3s badja-ow al a3t acaragu irynx parpa-ow Agy.tama5 a3sinkn Aryan Acarag gu go[yn1 Art5 Sa.mosnyrov cirkin me] crova/ e7 8:o. anor dovnu avyrag mna35 yv hon mart [pnagi97 Isg ovri, dy. mu g4use7 8Ir ba,d0nu ovri, megu ;o. a-ne91 A3sdy. Gan martig5 oronk mi,d myr hydu y.a/ yn Der #isovsi yrgravor a-akylov;yan ampo.] dyvo.ov;yan5 #owhannesi 2y-kow anor mgrdov;ynen min[yv yrgink hampar2man 0ru1 Asonxme megu bedk e or dasnumegis miana3` Krisdosi 3arov;yan wga3 ullalov hamar1

       A3n adyn havadaxyalnyru yrgov hoci nyrga3axovxin7 Parsapa go[ova/ #owse’u5 or Artar maganovanovyxav yv Mada;ian1 Aba hydyvyal a.0;ku urin7

       6 Tovn De4r5 or gu jan[nas polor martox sirdyru5 xo3x dovr myzi` ;e a3s yrgovken o4r megu g4undrys a-akylagan a3s ba,d0nin hamar5 orme #ovta ingav` iryn sahmanova/ dy.u yr;alov hamar1

       Aba yrgov anovnnyrovn wra3 wijag 2cyxin1 Wijagu Mada;ia3in ylav5 yv aniga dasnumeg a-akyalnyrovn garcin tasovyxav1

Marg714.1-26

Tav #isovsi tem

 

       Yrgov 0ren Zadign er yv Pa.ar]agyrax d0nu bidi sgser1 Avac kahananyrn ov )renki ovsovxi[nyru mi]ox mu gu ‘nd-ein5 ;e in[bes grnan #isovsu nyncov;yamp 2yrpagalyl yv sbannyl1 Pa3x g4usein7

       6 A3s d0nin =amanag ;o. [ulla35 orbeszi =o.owovrtin me]

q-owov;ivn [/aci1

 

       #isovsi 0/ovmu Py;ania3i me]

 

       Min[ #isovs Py;ania3i me] porod Simonin dan me] sy.an pazma/ er5 gin mu ygav5 or azniv yv sov. Nartos iv.i ,I, mu ovner yv ,I,u godryow` iv.u ;a’yx #isovsi clqovn1 A,agyrdnyren omank untwzyxan yv usin7

       6 In[o|v a3tbes wadnyl anov,ahodu7 garyli er za3n avyli kan yryk harivr ar/a; tahygani /aqyl yv a.kadnyrovn dal1

       Yv gu 3antimanein ginu1 #isovs usav anonx7

       6 @cyxek5 in[o|v g4anhancsdaxnek zink5 kani lav pan mu urav in/i1 A.kadnyru mi,d 2yzi hyd ovnik yv yrp or ovzek` grnak anonx parik cor/yl5 pa3x zis mi,d [ovnk 2yzi hyd1 A3s ginu i4n[ or granar` urav7 im marmins sgizpen 0/yx ;a.ovmis orbes n,an1 La4v cidxek5 ;e a,qarhi wra3 ov4r or al Avydaranu karozovi5 martig ir ura/in masin bdi q0sin yv 3i,yn zink1

 

       #ovta gu hama2a3ni #isovsu madnyl

 

       Aba dasnyrgov a,agyrdnyren #ovta Isgariodaxin cnax avac kahananyrovn m0d5 orbeszi #isovsu anonx madne1 Anonk asiga lsylow` ,ad ovraqaxan yv qosdaxan tram dal iryn1 Yv #ovta 3armar a-i;i mu gu sbaser` #isovsu madnylov hamar1

 

 

?nnt718.1-19.30

A-ag71.10-19

Zak711.11-14

Mad;726.3-16

 

            A3n adyn avac kahananyru5 )renki ovsovxi[nyru yv o.owovrtin yrexnyru havakovn abaranku Kahana3abydin5 or Ga3ia’a gu go[over yv oro,yxin #isovsu nyncov;yamp 2yrpagalyl yv sbannyl1 Pa3x g4usein7

       6 A3s d0ni =amanag ;o. [ulla3 orbeszi q-owov;ivn [/aci1

 

       #isovsi 0/ovmu Py;ania3i me]

 

       Yv yrp #isovs Py;ania gu cdnover5 porod Simoni dan me]5 iryn m0dyxav gin mu or ;angacin iv.i ,I, mu ovner5 yv iv.u ;a’yx #isovsi clqovn5 yrp aniga sy.an pazma/ er1 Yrp a,agyrdnyru asiga dysan5 pargaxan yv usin7

       6 In[o|v a3tbes wadnyl anov,ahodu5 garyli er za3n sov. Cinow /aqyl yv tramu a.kadnyrovn dal1

       #isovs cidxav in[ or g4usyn yv usav7

       6 In[o|v g4anhancsdaxnek a3t ginu5 kani lav pan mu urav in/i1 A.kadnyru mi,d 2yzi hyd ovnik pa3x zis mi,d 2yzi hyd [ovnik1 Im marmnis wra3 a3t iv.u ;a’yx` im ;a.ovmis orbes n,an1 La4v cidxek5 ;e a,qarhi wra3 o4vr or al Avydaranu karozovi5 martig ir ura/in masin bidi q0sin yv 3i,yn zink1

 

       #ovta gu hama2a3ni #isovsu madnyl

 

       Aba dasnyrgov a,agyrdnyren megu5 or #ovta Isgariodaxi gu go[over5 cnax avac kahananyrovn m0d yv usav7

       6 I|n[ gov dak in/i y;e #isovsu 3an2nym 2yzi1 Anonk yrysovn ar/a; tahygan  ha,ovyxin yv dovin #ovta3i1 Ange ydk5 aniga 3armar a-i;i mu gu sbaser` #isovsu madnylov hamar1

 

       Wyr]in un;riku

 

       Pa.ar]agyrax d0nin a-a]in 0ru5 yrp Zadigin hamar ca-novgu gu mor;ein5 a,agyrdnyru harxovxin #isovsi7

       6 O|vr g4ovzys or yr;ank yv zadgagan un;riku badrasdynk1

       #isovs ir a,agyrdnyren yrgovku .rgyx5 anonx badovirylow7

       6 Ka.ak g4yr;ak yv haziv mda/` martov mu bidi hantibik or ovsin ]ovri sa’or mu ovni1 Ano4r hydyvyxek yv mdek anor caxa/ dovnu yv danrido] usek78 Wartabydu gu harxne` ;e ovr e synyagu5 ovr a,agyrdnyrovs hyd zadgagan un;riku bidi ovdym91 Aniga wyrna3argu my/ yv gahavorova/ synyag mu xo3x bidi da3 2yzi1 Hon badrasdyxek un;riku myzi hamar1

       A,agyrdnyru caxin5 mdan ka.ak yv amen in[ cdan #isovsi usa/in bes yv badrasdyxin zadgagan un;riku1

       Yrygo3yan #isovs dasnyrgov a,agyrdnyrovn hyd ygav1 Min[ sy.an pazma/ ein yv dagavin g4un;rein5 #isovs usav7

       6 g4usym 2yzi ;e 2yzme megu or hima in/I hyd g4ovde bidi madne zis1

       Anonk drdmyxan yv meg a- meg gu harxnein anor7

       6 Mi;e y|s ym5 mi;e y|s ym1

       #isovs usav anonx7

       6 Dasnyrgovket megn e5 an` or bada-u in/I hyd bnagin yrgaryx1 Martov Ortin bidi my-ni` in[bes or a3t masin crova/ e marcareagan cirkyrovn me]7 pa3x wa3 a3n martovn5 or za3n gu madne1 Yrani A3t martu /na/ isg [ullar1

       Min[ g4ovdein5 #isovs hax a-av5 0rhnyx5 gdryx a,agyrdnyrovn dovav5 usylow7

       6 A-ek5 asiga marmins e1

       Aba cinii pa=agu a-av ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Asdov/o3 yv a,agyrdnyrovn dovav yv polorn al qmyxin pa=agen1 #isovs usav anonx7

       6 Asiga nor ovqdi arivns e5 or ,adyrovn hamar gu hosi1 G4usym 2yzi5 ;e asge ydk cini bidi [qmym` min[yv a3n 0ru yrp nor cinin qmym Asdov/o3 arka3ov;yan me]1

       Aba cohapanagan sa.mosnyr yrcyle ydk` ylan @I;ynyan Ly-1

 

                  

A7 Gorn711.23-32

 

            Ys Diro]me a-I in[ or 2yzi avantyxi5 ;e Der #isovs ir madnov;yan ci,yru hax a-av5 Asdov/o3 cohov;ivn 3a3dnyx5gdryx za3n yv usav7 8Asiga im marmins e5 or 2yzi hamar gu pa,qovi1 Asiga gadaryxek zis 3i,ylov hamar91 Un;riken ydk no3n 2yvow pa=agu a-av yv usav7 8A3s pa=agu Asdov/o3 Nor Ovqdn e5 or im arivnows gu gnkovi1 Asiga gadaryxek mi,d yv amen ancam or ange qmek` zis 3i,yxek91 Hydyvapar5 amen amcam or a3s haxu g4ovdek yv pa=agen gu qmek5 Diro] mahu gu badmek5 min[yv ir yrgrort calovsdu1 A3sovhydyv` o4w or anar=anov;yamp ovde a3s haxu gam qme Diro] pa=agen5 Diro] marminin yv aryan tem my.an[a/ g4ulla31 Ovsdi amen mart naq inkzinku ;o. knne yv aba mia3n a3s haxen ovde yv pa=agen qme5 orowhydyv ow or anar=anov;yamp g4ovde yv gu qme` a3t ovdylown ov qmylowu inkzink tadabardov;yan g4yr;arge5 kani or zanazanov;ivnu [I tnyr soworagan haxin yv Diro] marminin mi]yv1 A3s e aha badja-u5 or 2yr me] pazma;iv hivantnyr ov xavacarnyr gan yv pazma;iv yn nayv anonk` or no3n badja-ow my-an1 Y;e yrpyk mynk myz knneink5 [eink bad=ovyr1 Isg y;e gu bad=ovink5 Deru a3t 2yvow gu qrade myz5 orbeszi [ulla3 or a,qarhi hyd miasin tadabardovink1

 

Mad;726.17-30

 

                   Wyr]in un;riku

 

       Pa.ar]agyrax d0nin a-a]in 0ru5 a,agyrdnyru m0dynalow #isovsi usin7

       6 O|vr g4ovzys or kyzi hamar zadgagan un;riku badrasdynk1

       Aniga badasqanyx7

       6 Ka.ak caxek a3sin[ martovn m0d yv usek anor78 Wartabydu g4use =amanags m0dyxa/ e7 kov dovnt bidi ovdym zadgagan un;riku a,agyrdnyrovs hyd 91

       A,agyrdnyru gadaryxin #isovsi hrahancu yv badrasdyxin zadgagan un;riku1 Yrygo3yan #isovs ir dasnyrgov a,agyrdnyrovn hyd un;riki nsdyxav1 Min[ anonk g4ovdein5 #isovs usav7

       6 g4usym 2yzi ;e 2yzme megu bidi madne zis1

       A,agyrdnyru q-owki madnovyxan yv ivrakan[ivru sgsav harxnyl iryn7

       6 Der5 mi;e y|s ym1

       #isovs badasqanyx7

       6 An or ir 2y-ku in/i hyd bnagin yrgnxovx` an e madni[u1 Martov Ortin bidi my-ni` in[bes or crova/ e Sovrp cirkyrovn me]7 pa3x wa3 a3n martovn5 orovn 2y-kow Martov ortin bidi madnovi1 Yrani aniga /na/ [ullar1

       #ovtan or bidi madner zink5 harxovx #isovsi7

       6 Wartaby4d5 mi;e y|s ym1

       #Isovs badasqanyx7

       6 Aha to4vn usir1

       Yv min[ anonk g4ovdein5 #isovs hax a-av5 0rhnyx5 gdryx yv pa=nyx a,agyrdnyrovn5 usylow7

       6 A-ek5 gyrek5 asiga im marmins e1

       Aba a-av pa=agu5 cohov;ivn 3a3dnyx Asdov/o3 yv a,agyrdnyrovn dovav usylow7

       6 Polort qmyxek asge7 asiga im arivns e orow Asdov/o3 hyd nor ovdqd gu gnkovi yv or ,adyrov hamar gu ;a’ovi` irynx my.kyrov ;o.ov;yan hamar1 Pa3x mayv g4usym 2yzi76 A3lysv a3s cinien bidi [qmym min[yv a3n 0ru5 yvp 2yzi hyd bidi qmym nor cinin` H0rs arka3ov;yan me]1

       Aba cohapanagan sa.mosnyr yrcyle ydk` ylan @I;ynyan Ly-1

 

 

Garc Odnlova3i76

Ylix730.17-21

C7 :ac77.40-51

P7 mnax7.4.2-6

Ysa3744.2-6

A7 Gorn710.1-4

 

            G-aba,dov;yne hy-ov

 

       Y.pa3rnyr5 mi4 mo-nak or Ycibdosen yllo. myr ha3ryru polorn al ambin a-a]nortov;yamp yv bahbanov;yan dag ein yv polorn al Garmir /owen anxan5 yv Mowsesi hydyvylow` polon al mgrdovyxan ambi yv /owovn me]1 Polorn al no3n hocyvor ovdyliku gyran yv polorn al no3n hocyvor umbyliku qmyxin5 orowhydyv qmyxin hocyvor =a3-e mu` or irynx hyd g4yr;ar7 yv a3t =a3-u Krisdos inkn er1

 

A7 #owh74.7-21

 

            Asdova/ ser e

 

       Sirylinyr5 sirynk irar5

       Orowhydyv seru Asdov/o3 barcyvn e7

       Ovsdi ow or gu sire` Asdov/me /na/ e

       Yv zAsdova/ gu jan[na31

       Isg or or [I siryr` zAsdova/ [I jan[nar5

       Orowhydyv Asdova/ ser e1

       Asdov/o3 seru hydyvyal 2yvow

       Myzi 3a3dnovyxav76

       Asdova/ ir mia/in Ortin .rgyx a,qarh5

       Orbeszi anow gyank ovnynank1

       A3s e aha j,marid seru7

       O[ ;e mynk siryxink zAsdova/5

       A3l Asdova/ ink siryx myz

Yv ir Ortin .rgyx

Myr my.kyru kavo. Ipryv Zoh1

 

Sirylinyr5 y;e Asdova/ a3sbes siryx myz5 aba ovrymn mynk yvs bedk e irar sirynk1

       Oyve megu pnav zAsdova/ [e dysa/1 Y;e irar sirynk` gu n,anage ;e Asdov/o3 hanteb seru myr me] gadaryal e yv Asdova/ myzi miaxa/ gu mna31 Abaxo3xu ;e mynk Asdov/o3 miaxa/ gu mnank yv Asdova/` myzi5 no3ninkn ir Hocin e or Asdova/ myzi dovav1 Yv mynk dysank ov gu wga3ynk5 ;e Ha3ru ir Ortin .rgyx5 orbeszi aniga a,qarhi “rgi[u ulla31 Ow or gu tavani ;e #isovs Asdov/o3 Ortin e` Asdov/o3 miaxa/ gu mna3 yv Asdova/ al` anor1 Yv mynk havadaxink ov jan[xank a3n seru or Asdova/ ovni myzi hanteb1

Asdova/ ser e1 Ow or siro3 me] gu mna3` aniga Asdov/o3 miaxa/ gu mna3 yv Asdova/ al` iryn miaxa/1 Y;e Asdov/o3 hanteb seru a3sbes gadaryal e myr me]5 tadasdanin 0ru hamar2ag gyrbow gu gancnink Asdov/o3 timax5 orowhydyv a3s a,qarhi me] g4abrink ji,t a3nbes` in[bes Krisdos ink abryxav1 Ser ovnyxo.u waq [ovni5 orowhydyv gadaryal seru amen waq gu ‘arade1 Artaryv waqu badi=I hyd gab ovni5 yv ow or gu waqna3` siro3 me] gadaryal [e1

       Hydyvapar` mynk sirynk zAsdova/5 orowhydyv naq ink myz siryx1 A3n martu or g4use` 8Ys gu sirym zAsdova/95 pa3x ir y.pa3ru g4ade5 sdaq0s mun e1 Ow or [I siryr ir y.pa3ru` or gu dysne5 in[be|s grna3 siryl zAsdova/` or [I dysnyr1 Min[ty- Krisdosi myzi dova/ badoveru sa e76 Ow or zAsdova/ gu sire5 bedk e ir y.pa3rn al sire1

 

 

#owh713.1-11

 

            #isovs ir a,agyrdnyrovn odkyru gu lova3

 

       Zadigi d0nin naq0ryagin #isovs cindalow ;e hasa/ e =amu5 yrp a3s a,qarhen ir H0ru kow bidi yr;a35 siryx anonk oronk a3s a,qarhi me] iryn hydyvortnyr ein yv /a3r asdijan siryx zanonk1

       Yrp #isovs yv ir a,agyrdnyru un;rik g4unein5 Sadanan arten isg Isgariodaxi Somini ortiin` #ovta3i mdkin me] tra/ er #isovsu madnylov qorhovrtu1 #isovs cidnalow hantyr2 or Ha3ru amen I,qanov;ivn dova/ e iryn yv ;e ink Asdov/me yga/ e yv Asodv/o3 g4yr;a35 ylav sy.anen5 meg go.m trav ir wra3i hacovsdu yv .yn]ag mu a-nyow` me]kin gabyx1 Aba ]ovr a-nylow` lyxovx  gonkin me] yv sgsav a,agyrdnyrovn odkyru loval yv me]kin gaba/ .yn]agow srpyl1 Yrp ygav Simon Bydrosin m0d5 aniga usav7

       6 De4r5 to|vn im odkyrs bidi lovas1

       #isovs badasqanyx7

       6 In[ or g4unym` tovn hima [ys hasgnar5 pa3x 3ydo3 bidi hasgnas1

       Bydros usav7

       6 Yrpy4k tovn im odkyrs bidi [lovas1

       #isovs badasqanyx7

       6 Y;e odkyrt [lovam` in/I hyd pa=In bidi [ovnynas1

       6 De4r56 usav Simon Bydros5 ovrymn o4[ mia3n odkyrs lova5 a3l nayv 2y-kyrs yv clovqs1

       #isovs badasqanyx7

       6 An or lovaxova/ e` makovr g4ulla35 hydyvapar mia3n odkyru loval bedk e1 Tovk makovr ek5 pa3x o4[ polort1

       Kani #isovs cider ;e o4w bidi madner zink5 aha ;e in[ov usav` 8Tovk makovr ek5 pa3x o4[ polort91

 

Zgni lovaxman76

#owh713.12-15

 

            #isovs ir a,agyrdnyrov odkyru lovale ydk` hacav ir hacovsdnyru yv grgin sy.an pazmyxav1 Aba harxovx7

       6 Cide|k in[ uri 2yzi1 Tovk zis 8Wartabyd9 yv 8Der9 gu go[ek yv ji,t g4usek5 orowhydyv irabes al ym1 Art5 y;e yv` or Der yv Wartabyd ym` lovaxi 2yr odkyru5 tovk al badavor ek irarov odkyru loval1 Ys 2yzi 0rinkg mu dovi5 orbeszi tovk al irarov unek a3n` in[ or ys 2yzi uri1

 

        


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001