Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 Abril 11, 2001
Bahk1 Avac {oryk,ap;i1 #I,adag madnov;yan Dya-n1

Marg714.1-11

 

            Tav #isovsi tem

 

       Yrgov 0ren Zadign er yv Pa.ar]agyrax d0nu bidi sgser1 Avac kahananyrn ov )renki ovsovxi[nyru mi]ox mu gu nd-ein5 ;e in[bes grnan #isovsu nyncov;yamp 2yrpagalyl yv sbannyl1 Pa3x g4usein7

       6 A3s d0nin =amanag ;o. [ulla35 orbeszi =o.owovrtin me]

q-owov;ivn [/aci1

 

       #isovsi 0/ovmu Py;ania3i me]

 

       Min[ #isovs Py;ania3i me] porod Simonin dan me] sy.an pazma/ er5 gin mu ygav5 or azniv yv sov. Nartos iv.i ,I, mu ovner yv ,I,u godryow` iv.u ;ayx #isovsi clqovn1 A,agyrdnyren omank untwzyxan yv usin7

       6 In[o|v a3tbes wadnyl anov,ahodu7 garyli er za3n avyli kan yryk harivr ar/a; tahygani /aqyl yv a.kadnyrovn dal1

       Yv gu 3antimanein ginu1 #isovs usav anonx7

       6 @cyxek5 in[o|v g4anhancsdaxnek zink5 kani lav pan mu urav in/i1 A.kadnyru mi,d 2yzi hyd ovnik yv yrp or ovzek` grnak anonx parik cor/yl5 pa3x zis mi,d [ovnk 2yzi hyd1 A3s ginu i4n[ or granar` urav7 im marmins sgizpen 0/yx ;a.ovmis orbes n,an1 La4v cidxek5 ;e a,qarhi wra3 ov4r or al Avydaranu karozovi5 martig ir ura/in masin bdi q0sin yv 3i,yn zink1

 

       #ovta gu hama2a3ni #isovsu madnyl

 

       Aba dasnyrgov a,agyrdnyren #ovta Isgariodaxin cnax avac kahananyrovn m0d5 orbeszi #isovsu anonx madne1 Anonk asiga lsylow` ,ad ovraqaxan yv qosdaxan tram dal iryn1 Yv #ovta 3armar a-i;i mu gu sbaser` #isovsu madnylov hamar1

 

 

?nnt718.1-19.30

A-ag71.10-19

Zak711.11-14

Mad;726.3-16

 

            A3n adyn avac kahananyru5 )renki ovsovxi[nyru yv o.owovrtin yrexnyru havakovn abaranku Kahana3abydin5 or Ga3iaa gu go[over yv oro,yxin #isovsu nyncov;yamp 2yrpagalyl yv sbannyl1 Pa3x g4usein7

       6 A3s d0ni =amanag ;o. [ulla3 orbeszi q-owov;ivn [/aci1

 

       #isovsi 0/ovmu Py;ania3i me]

 

       Yv yrp #isovs Py;ania gu cdnover5 porod Simoni dan me]5 iryn m0dyxav gin mu or ;angacin iv.i ,I, mu ovner5 yv iv.u ;ayx #isovsi clqovn5 yrp aniga sy.an pazma/ er1 Yrp a,agyrdnyru asiga dysan5 pargaxan yv usin7

       6 In[o|v a3tbes wadnyl anov,ahodu5 garyli er za3n sov. Cinow /aqyl yv tramu a.kadnyrovn dal1

       #isovs cidxav in[ or g4usyn yv usav7

       6 In[o|v g4anhancsdaxnek a3t ginu5 kani lav pan mu urav in/i1 A.kadnyru mi,d 2yzi hyd ovnik pa3x zis mi,d 2yzi hyd [ovnik1 Im marmnis wra3 a3t iv.u ;ayx` im ;a.ovmis orbes n,an1 La4v cidxek5 ;e a,qarhi wra3 o4vr or al Avydaranu karozovi5 martig ir ura/in masin bidi q0sin yv 3i,yn zink1

 

       #ovta gu hama2a3ni #isovsu madnyl

 

       Aba dasnyrgov a,agyrdnyren megu5 or #ovta Isgariodaxi gu go[over5 cnax avac kahananyrovn m0d yv usav7

       6 I|n[ gov dak in/i y;e #isovsu 3an2nym 2yzi1 Anonk yrysovn ar/a; tahygan  ha,ovyxin yv dovin #ovta3i1 Ange ydk5 aniga 3armar a-i;i mu gu sbaser` #isovsu madnylov hamar1

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001