Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 Abril 10, 2001
Bahk1 Avac Yryk,ap;i1 #i,adag dasn Govsanax1 

Marg712.13-44

 

            Dovrk wjarylov harxu

 

       Aba anonk #isovsi .rgyxin kani mu “arisyxinyr yv Hyrowtesi go.mnagixnyr5 orbeszi irynx harxovmnyrow za3n /ov.agu 2cyn1 Anonk nyncamdapar harxovxin #isovsi7

       6 Wartaby4d5 cidynk or j,mardaq0s megn ys yv pnav hoc [ys unyr ;e ovri,nyr i4n[ g4usyn5 orowyhyv a[a-ov;ivn [ys unyr5 a3l j,mardov;yamp Asdov/o3 gamku g4ovsovxanys1 Art5 use4 myzi5 myr )renkin hama2a3n be|dk e ga3srin dovrk dank5 ;e o[1 Da|nk ;e [dank1

       #isovs hasgxav anonx gy./avorov;ivnu yv usav7

       6 Gy./avorny4r5 in[o|v gu ‘or2ek zis1 Pyrek in/I ar/a; tram mu5 or dysnym1

       Anonk al pyrin1 Aba harxovx7

       6 Asiga oro|vn ngarn ov ar2anacrov;ivnn e1

Anonk badasqanyxin7

       6 Ga3srin1

       #isovs usav anonx7

       6 Caxek yv in[ or ga3srin gu badgani` ga3srin dovek yv in[ or Asdov/o3` Asdov/o3 dovek1

       Yv polorn al hiaxan ir wra31

 

       #arov;yan harxu

 

       Satovgyxinyren omank ygan #isovsi m0d1Satovgyxinyru g4usyn` ;e

my-ylnyrov 3arov;ivn [ga31 Anonk #isovsi usin7

       6 Wartaby4d5 Mowses hydyvyal 0renku cryx myzi7 8Y;e amovsnaxa/ megu my-ni a-anx zavag 2cylov5 ;o. martovn y.pa3ru amovsnana3 a3riin hyd5 orbeszi ir y.p0ru zavag da391 +amanagin myr m0d y0;u y.pa3rnyr ga3in1 A-a]inu amovsnaxav yv my-av a-anx zavag 2cylov1 Yrgrort y.pa3ru amovsnaxav anor gno] hyd yv my-av` a-anx zavag 2cylov1 Yrrortn al5 yv min[yv y0;nyrort y.pa3ru no3nbes amovsnaxan a3t gno] hyd yv my-an a-anx zavag 2cylov1 Poloren wyr] ginn al my-av1 Art5 my-ylnyrov 3arov;yan 0ru5 yrp anonk 3arov;ivn a-nyn5 ginu anonxme oro|vn bidi badgani5 kani y0;n al amovsnaxan anor hyd1

       #isovs badasqanyx7

       6 Cide|k in[ov tovk molora/ ek1 Molora/ ek` orwyhydyv [ek hasgnar o4[ Sovrp cirkyru yv o4[ al Asdov/o3 z0rov;ivnu1 Yrp my-ylnyru 3arov;ivn

a-nyn5 martig yv ginyr bidi [amovsnana4n5 a3l yrginki hry,dagnyrovn nman bidi ullan1 Isg my-ylnyrov 3arov;ivn a-nylovn masin Mowsesi cirkin me] [e|k gartaxa/ a3ro. Moryniin trovacu1 Hon Asdova/ Mowsesi usav7

8 Y4s ym Aprahami Adova/u5 Isahagi Asdova/u yv #agopi Asdova/u91 Gu n,anage ;e Asodva/ my-ylnyrovn Asdova/u [e45 a3l o.]yrovn1 Ovsdi tovk [a’azanx molora/ ek1

 

       Garyvoraco3n badoviranu

 

       )renki ovsovxi[ mu lsylow anonx wijapanov;ivnu5 m0dyxav yv dysnylow ;e i4n[bes #isovs lav badasqanyx anonx5 harxovx #isovsi7

6 O|rn e garyvoraco3n badoviranu1

#isovs badasqanyx7

       6 Garyvoraco3 badoviranu hydyvyaln e7 8Lse Isra3el5 myr Der Asdova/u miag Dern e91 Yv 8Sire4 kov Der Asdova/t ampo.] srdowt5 ampo.] hociowt5 ampo.] mdkowt yv ampo.] z0rov;yampt91 Yrgrortu or asor nman e5 asiga e7 8Sire4 ungyrt kov an2it bes91 A3s yrgovken avyli my/ badoviran [ga31

)renki ovsovxi[u usav7

       6 Ji4,t e5 Wartabyd5 ov.i. usir` ;e Asdova/ miag Dern e yv ange zad ovri, Asdova/ [ga35 yv bedk e siryl za3n ampo.] srdow5 ampo.] z0rov;yamp yv ampo.] mdkow5 in[bes nayv siryl ungyru` an2in bes5 orowhydyv asiga ,ad avyli g4ar=e kan polor o.]ageznyrn ov zohyru1

       #isovs dysnylow anor dova/ qylaxi badasqanu5 usav7

       6 Asdov/o3 arka3ov;ynen hy-ov [y4s1

       Yv a3lyvs o[ ok gu hamar2ager harxovm unyl #isovsi1

 

       Orov|n ortin e Krisdos

 

       #isovs dajarin me] ovsovxanylov un;axkin harxovx =o.owovrtin7

       6 )renki ovsovxin[nyru I|n[bes g4usyn ;e Krisdos Tavi;I Ortin e5 yrp Tavi; ink Sovrp Hocien nyr,n[ova/ usav76

8 Deru usav im Diro]s76

A] go.ms nsde5

 Min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym

Orbes badovantan91

Y;e Tavi; za3n der gu go[e5 in[be|s ovrymn Krisdosu anor ortin e1

 

       Zcov,axek )renki ovsovxi[nyren

 

       +o.owovrtu hajo3kow mdig g4uner #isovsi5 or ir ovsovxovmnyru ,arovnagylow` g4user7

       6 Zco43, y.ek )renki ovsovxi[nyren oronk gu siryn ‘a-avor zcysdnyrow ,r]il5 hrabaragnyrov wra3 martoxne 3arcalir paryvnyr untovnil5 =o.owarannyrov me] a-a]in a;o-nyru cravyl yv un;riknyrov un;axkin` badovo3 dy.yru1 Meg go.me a3rinyrovn dovnyru anonx 2y-ken gu 3a’,dagyn5 isg mivs go.me gy./avorov;yamp irynx a.0;ku g4yrgaryn1 Asor hamar avyli qisd tadabardov;ivn bidi untovnin1

 

       A3ri gno] lovman

 

       #isovs gyxa/ er dajari can2anagin m0d yv gu tider =o.owovrtu5 or tram gu nyder can2anagin me]1 <ad mu harovsdnyr my/ covmarnyr nydyxin1 A.kad a3ri mun al ygav yv nydyx yrgov lovma35 or kani mu tahygan g4une1 #isovs m0du gan[yx ir a,agyrdnyru yv usav anonx7

       6 Wsda4h cidxek or a3s ;,ova- a3rin poloren ,ad tram nyda/ y.av can2anagin me]5 orowhydyv mivsnyru irynx avylort covmarnyren nydyxin5 min[ aniga5 haga-ag [kavor ullalovn5 in[ or ovner` nydyx5 im ampo4.] abrovsdu1

 

 

?nnt76.9-9.17

A-ag79.1-10.6

Ysa3740.9-17

Mad;724.1-26.2

 

            Dajari avyrovmin masin

 

       #isovs dajaren tovrs yllylow g4yr;ar5 yrp a,agyrdnyru m-dyxan iron` xo3x dalov hamar dajarin ,inov;ivnnyru1 #isovs anonx usav7

       6 A3s polor ,inov;ivnnyru gu dysnek [e|7 g4usym 2yzi or amenkn al bidi kantovin5 kar kari wra3 bidi [mna31

 

       Ny.ov;ivnnyr hala/anknyr yv avyrovmnyr

 

       Yv min[ #isovs nsda/ er @I;ynyax lyran wra35 a,agyrdnyru a-an2in harxovxin irbn7

       6 Use4 myzi y|rp bidi badahi adiga7 I|n[ n,anow bidi cidnank ;e y4rp bidi ulla3 kov calovsdt yv a,qarhi waqjanu1

       #isovs anonx badasqanyx7

       6 Zco43, y.ek5 [ulla3 or megu 2yz qape5 orowhydyv ,adyr bidi can im anovnows yv usyn` ;e 8Ys ym Krisdosu9 yv bidi moloryxnyn ,adyru1 Tovk bidi lsek badyraznyrnov 2a3nyru yv badyrazmnyrov lovryru7 zco43, y.ek5 mi4 q-owik5 orowhydyv bedk e or adonk badahin1 Pa3x asiga [i4 n,anagyr ;e a,qarhi waqjann e1 Azcyr irarov tem bidi g-ovin ov ;acavorov;ivnnyr` ;acavorov;ivnnyru tem1 Zanazan dy.yr sow5 hamajarag yv yrgra,ar=nyr dy.i bidi ovnyna5 =a3x a3s poloru ty- yrgovnkin sgizpn yn1 A3n adyn 2yz ny.ov;yan bidi madnyn ov sbannyn yv polor azcyru bidi adyn 2yz im badja-ows1 A3s adyn ,adyr irynx havadku bidi gorsnxnyn5 zirar bidi madnyn yv sirar bidi adyn1 #ydo3 pazma;iv sovd amrcarenyr bidi yllyn ov ,adyru moloryxnyn1 An0renov;yan pazmanalovn badjva-ow ,adyrovn seru bidi xamki1 Pa3x ow or min[yv wyr]u timana3` aniga bidi ‘rgovi1 Arka3ov;yan Avydaranu bidi karozovi ampo-] a,qarhi me]` ipryv wga3ov;ivn polor =o.owovrtnyrovn7 yv abab bidi ca3 waqjanu1

 

       My/ ny.ov;ivnu

 

       Yrp sovrp wa3rin wra3 garcna/ dysnek 8Avyrova/in srpab./ov;ivnu9 orovn masin q0sa/ e Caniel marcare5 gartaxo.u ;o. hasgna35 an[ adyn anonk oronk Hreasdani me] yn` ;o. yl-nyru ‘aq[in5 an or danikn e` war y]nyle ydk ;o. dovn [mdne pan mu a-nylov hamar5 yv an or ta,dn e` ;o. yd [ta-na3 wyrargovn a-nylov hamar1

       A3t 0ryrovn wa3 e ygyr 3.inyrovn yv sdndov ginyrovn1 A.-;yxek or 2yr ‘aqovsdu 2my- and gam <apah 0r [badahi1 Orowhydyv a3bisi4 my/ ny.ov;yan 0ryr bidi can oronx nmanu a,qarhi sbd/acor/ov;yan sgizpen min[yv a3s0r [e badaha/ yv o[ al bidi badahi1 Yv y;e Asdova/ a3t 0ryrovn ;ivu novazyxovxa/ [ullar` o4[ megu bidi ‘rgover1 Pa3x ir undryalnyrovn hamar Asdova/ a3t 0ryru bidi novazyxne1

       A3n adyn yvp megu 2yzi use` 8Ahavasin hos e Krisdosu95 gam use` 8hon e95 me4 havadak5 orowhydyv sovd krisdosnyr yv sovd marcarenyr bidi yllyn yv my/ hra,knyr ov n,annyr gadaryn` orbeszi moloraxnyn5 y;e garynan5 no3nisg Asdov/o3 undryalnru1 Ahavasin amen I[ sgizpen usi 2yzi1 Hydyvapar5 y;e usyn 2yzi` 8Ahavasig anabadin me] e an9 hon mi4 yr;ak7 yv gam y;e usyn` 8Ma-anin me] e95 mi4 havadak1 Orowhydyv Martov Ortin bidi ca3 ga3/agi nman5 or yrp ‘a3ladage` gu lovsavroe ampo.] yrgnagamaru5 aryvylken adysmovdk1 Anc.nyru gu havakovin hon` ovr tiag ga31

 

       Martov Ortiin calovsdu

 

       6 Ny.ov;yan a3t 0ryren anmi]abes ydk aryvu bidi qavari yv lovsinu a3lyvs bidi [‘a3li7 yrginken asd.yru bidi i3nan yv yrgna3in marminnyru bidi sasanin1 Aba Martov Ortiin n,anu bidi yryvi yrginki me]`5 yv a,qarhi polor =o.owovrtnyru bidi o.pan5 yrp bdsnyn Martov Ortin5 or gov ca3 ambyrovn wra3 pazma/` z0rov;yamp yv my/ ‘a-kbw1 Yrp my/a2a3n ‘o.u hn[e` an ir hr/,dagnyru bidi .rge5 orbeszi havakyn ir undryalnyru a,qarhi [ors go.myren5 yrginki meg /a3re min[yv mivsu1

       :zynin 2yzi ;o. 0rinag ulla31 Yrp dysnek or anor jiv.yru gu gagov.nan yv dyryv g4ar2agyn5 cide ;e ama-u m0d e1 No3nbes al5 yrp polor usa/nyrs gadarovin5 cidxek ;e Martov Ortiin calovsdu m0d yv arten hasnylov wra31 Wsdah y.ek or a3s syrovntu [anxa/` asonk poloru bidi badahin1 No3nisg y;e yrginkn ov yrgiru anhydanan5 q0skyrs bidi [anhydanan1

 

       O[ ok cide 0ru gam =amu

 

       6 Saga3n o4[ok cide ;e y4rp bidi ca3 a3t 0ru gam =amu7 o4[ yrginku hry,dagnyru5 o4[ al Ortin5 pa3x mia3n` Ha3ru1 Yv in[bes badahyxav No3i 0ryrovn no3nu bidi badahi Martov Ortiin calovsdi =amanag1 A3t 0ryrovn5 ryp dagavin ]rhy.y.u [er badaha/5 martig g4ovdein ov gu qmein5 a3r gam gin g4a-nein5 min[yv a3n 0ru` yrp No3 daban mdav7 pa3x =o.owovrtu [cidxav` min[yv or ]rhy.y.u sgsav yv poloru pna]n]’x1 Aha a3bes bidi badahi Martov Ortiin calovsdin =amanag1 A3n adyn yrp ta,din me] yrgov hoci ullan` anonxme megu bidi a-novi yv mivsu 2covi5 gam y;e yrgov gin meg ]a.axki me] xoryn a.an` anonxme megu bidi a-novi yv mivsu 2cvi1 Ar;o4vn mnaxek5 orowhydyv [ek cidyr ;e 2yr Deru y4rp gov ca31 A3s al cidxek5 or y;e danderu cidnar` ;e co.u o4r =amovn bidi ca35 ar;ovn gu mnar yv ;o3l [er dar or co.u badu kantylow dovnu mdne1 A3s badja-ow tovk al badrasd y.ek5 orowhydyv Martov Ortin 2yr [agngala/ =amovn grna3 cal1

 

       Havadarim yv anhavadarim /a-anyr

 

       6 Ovrymn o|w e havadarim yv imasdovn /a-an1 Aniga e5 or deru ir /a-anyrovn wra3 wyragaxov gu garce5 orbeszi ji,t adynin gyragovri anonk pa=inu da31 Yrani a3n /a-a3in orovn deru yrp gov ca3` zink gu cdne ir ba,d0nu lavabes gadara/1 G4usym 2yzi or deru a3t /a-an ir polor sdaxova/knyrovn wyragaxov bidi garce1 Saga3n yrp /a-an [ar ullau yv inkniryn qorhi` usylow7 8Ders g4ov,ana3 calov9 yv sgsi ir /a-a3agixnyru /y/yl5 cinownyrov hyd ovdyl yv qmyl5 3angar/ ir [agngaqa/ adnyn yv [sbasa/ =amovn deru bidi ca3 yv a3n adyn za3n qsdov;yamp bidi bad=e5 gy./avornyrov garcin tasylow1 Hon bidi la3 yv ag-anyru gjrde1

 

       Dasu go3syrov a-agu

 

       6 A3n adyn yrginki ;acavorov;ivnu bidi nmani hydyvyalin76

Dasu go3syr ga3in oronk irynx labdyrnyru a-a/` timavorylov ylan ‘ysan1 Anonxme hicu 3imar ein isg mivs hincu` imasdovn1 #imarnyru a-in irynx qabdyrnyru5 pa3x irynx hyd bahysd 2e; [a-in5 min[ty- imasdovnnyru irynx labdyrnyrovn hyd sdovgow 2e; a-in1 Yrp ‘ysan ov,axav calov5 polors al ;mryxan ov knaxan1

       Ges ci,yrin gan[ mu lsovyxav78 Aha ‘ysan gov ca35 za3n timavorylov ylek91 Go3syru ar;nxan yv sgsan irynx labdyrnyru garcin tnyl1 #imar go3syru imasdovnnyrovn usin78 @yr 2e;en ki[ mu myzi dovek5 orowhydyv myr labdyrnyru aha gu marin91 Imasdovn go3syru badasqanyxin7 8O4[5 orowhydyv grna3 ullalor myzi yv 2yzi [pave7 avyli lav g4ulla3 or yr;ak qa;ov;badnnyrovn yv 2yzi hamar 2e; cnek19

       Yrp anor 2e; cnylov caxin5 ‘ysan ygav yv badrasd y.o.nyru ‘ysa3in hyd ;arsaniki mdan5 yv tov-u coxovyxav1 Ki[ ydk ygan mivs go3syru yv usin7 8Der Der5 tov-u pa4x myzi91 “ysan badasqanyx7 8Isgabes or [ym jan[nar 2yz91

       Aba #isovs yzragaxovx7

       6 Ovrymn` ar;o4vn mnaxek5 orowhydyv [ek cidyr Martov Ortiin calov o4[ 0ru yv o4[ al =amu1

 

       In[be|s ,ahargyl tramu

 

       6 Tar2yal5 yrginki arka3ov;ivnu bidi nmani hydyvyalin76

       Mart mu gar5 or yrp ovri, yrgir bidi yr;ar5 gan[yx ir /a-anyru yv anonx 3an2nyx ir sdaxova/ku5 or ,ahargyn1 Yv hama2a3n anonx garo.ov;ivnnyrovn5 megovn dovav hinc harivr orgi tram5 mivsin` yrgov harivr yv ovri,I mu` harivr1 YV aba jamportyx1

       ?a-anyren an or hinc harivr osgi tram sdaxa/ er5 anmi]abes cnax5 ,ahargov;yan trav yv hinc harivr yvs ,ahyxav1 No3n 2yvow5 an or yrgov harivr osgi tram sdaxa/ er5 yrgov harivr yvs ,ahyxav1 Pa3x an or harivr osgi tram sdaxa/ er5 cnax ho.u ‘oryx yv ir diro] tramu hon bahyx1

       Pavagan =amanag yrd5 a3t /a-anyrovn deru ygav yv anonxme ha,iv bahan]yx1 An or hic harivr osgi tram sdaxa/ er5 hinc harivr yvs payrav yv usav7 8De4r in[/I hinc harivr osgu tram dovir5 ahavasig hinc harivr yvs ,ahyxa391 Deru usav7 8Abri4s5 pari yv havadari4m /a-a35 kani a3t ‘okrig covmaru ,ahargylov me] havadarim cdnovyxar5 kyz avyli my/ cor/yrov badasqanadov bidi garcym5 ygovr yv masnagix y.ir diro]t ovraqov;yan91

       An or yrgov harivr osgi tram sdaa/ er5 m0dyxav yv usav7 8De4r5 in/I yrgov harivr osgu tram dovir5 ahavasig5 yrgov harivr al ,ahyxa391 Deru usav78 Abri4s5 pari yv havadarim /a-a35 kani a3t ‘lkrig covmaru ,ahargylov me] havadarim cdnovyxar5 kyzi avli my/ cor/lrov badasqanadov bidi garcym1 To4vn al ygovr yv masnagix y.ir diro]t ovraqov;yan91

       #ydo3 m0dyxav an or harivr osgu tram sdaxa/ er yv usav78 De4r5 cidei or qosd mart ys5 gu hn2ys I[ or [ys syrmama/ yv gu havakys in[ or [ys xana/1 Waqxa35 ovrsd caxi yv dova/ harivr osgu tramt ho.in me] bahyxi1 Aha dova/t kyzi91 Deru badasqanyx7 8{ar yv /o3l /a-a35 y;e cideir or gu hn2ym in[ or [ym syrmana/ yv gu havakym in[ or [ym xana/5 bedk er or kyzi 3an2na/ trams ,ahargo.nyrovn da3ir5 orbeszi wyraar2is dogosow miasin yd a-nei za3n1 Hima a-e4k ange harivr osgi tramu yv dovek anor or hazar ovni1 Orowhydyv ovnyxo.in bidi drovi` no3nisg avyliow1 Isg [ovnyxo.en bidi a-novi ovnyxa/ ‘ykr pa=inn al1 Isg a3s anbidan /a-an tovrsu mov;in hanyxek1 :o. hon la3 yv ag-anyru grjde19

 

       Wyr]in tadasdanu

 

       6 Yv yrp Martov Ortin ir ‘a-kow ca3` polor hry,dagnyrovn hyd5 bidi nsdi ir ;acavoragan cahin wra31 Polor azcyru bidi havakovin ir timax yv ink martigu irarme bid zade5 in[bes or howiru o[qarnyru a3/yren gu zade1 O[qarnyru bidi garcnyxne ir a] go.mu5 isg a3/yru` 2aq go.mu1 #ydo3 ;acavoru ir a]go.mu gyxo.nyrovn bidi use78 Yge4k` H0rs go.me orhnyalnyr5 yv =a-ancyxek a3n arka3ov;ivnu or 2yzi hamar a,qarhi sgizpen badrasdova/ e1 Orowhydyv an0;I ei yv zis gyragryxik5 /arav ei yv ]ovr dovik5 0daragan ei yv untovnyxik zis5 myrg ei yv hacxovxik in/i5 hivant ei yv hoc darik in/i5 pandi me] ei yv a3xylyxik in/i91

       A3n adyn artarnyru bidi harxnyn7 8De4r5 kyz y|rp an0;I dysank yv gyragryxink5 gam /arav dasank yv ]ovr dovink1 Kyz y|rp 0daragan dysank yv untovnyxink gam myrg` yv hacxovxink1 Kyz y|rp hivant gam pandi e] dysank yv a3zi ygank kyzi91

Hacavoru bidi badasqane anonx7 8G4usym 2yzi5 orowhydyv im a3s ‘okr y.pa3rnyren megovn urik5 in/I ura/ y.ak91

       Aba ir 2aq go.mu gyxo.nyrovn bidi use7 8Ani/yalnyr5 hy-axe4k in2me5 caxe4k 3avidynagan gragin me]5 or Sadana3in yv anor hry,dagnyrovn hamar badrasdova/ e1 Orowhydyv an0;i ei` yv [gyragryxik zis5 /arav ei` yv ]ovr [dovik5 0daragan ei` yv [untovnxik zis5 myrg ei` yv [hacxovxik5 hivant ei yv pardi me]` sga3n a3xi [ygak in/i91

       A3n adyn anonk bidi harxnyn7 8De4r5 kyz y|rp an0;i5 /arav5 0daragan5 myrg5 hivang gam pandi me] dysank yv [-cnyxink91 :acavoru bidi badasqane anonx7 8T4usym 2yzi5 orowhydyv a3s ‘okr y.pa3rnyres megovn [0cnyxik5 in/i 0cna/ [y.ak91 Yv a3sbes5 anonk bidi yr;an 3avidynagan badi=i isg artanyru` 3avidynagan gyanki1

 

       Tav #isovsi tem

 

       Yrp #isovs a3s polor q0skyru wyr]axovx5 ir a,agyrdnyrov usav7

       6 In[bes cidek5 yrgov 0ren Zadig e yv Martov Ortin bidi madnovi` qa[ovylov hamar1 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001