Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 Abril 9, 2001
Bahk1 Avac Yrgov,ap;i1 #I,adag arar[acor/ov;yan

Mad;7 21.18-22.14

#isovs g4ani/e ;zynin

 

       #a]ort a-av0d5 yrp #isovs ka.ak gu wyrata-nar5 an0;yxav1 Jampovn wra3 ;zyni mu dysnylow` m0dyxav anor5 pa3x dyryve zad o[in[ cdav1 Ovsdi usav7

       6 Asge ydk 3avidyan bdov. [ovnynas1

       Yv wa3rgyanin ;zynin [orxav1 A,agyrdnyru yrp dysan asiga` zarmaxan yv harxovxin7

       6 In[be|s ;zynin wa3rgyanin [orxav1

       #isovs badasqanyx7

       6 Wsdah y.ek or y;e havadk ovnynak yv [gasga/ik5 o4[ mia3n bidi garynk gadaryl ;zyniin badaha/u5 a3l no3nisg y;e a3s lyran usek` 8yl yv /ow ingir9 bidi gadarovi1 Yv a.0;a/ adyn in[ or havadalow qntrek` bidi sdanak1

 

       #isovsi I,qanov;yan harxu

 

       Aba #isovs dajar ygav1 Min[ g4ovsovxaner5 iryn m0dyxan avac kahananyru yv =o.owovrti yrexnyru5 ov harxovxin7

       6 I|n[ I,qanov;yamp gu gadarys a3s panyru1 O|w kyzi a3t I,qanov;ivnu dovav1

       #isovs badasqanyx7

       6 La4v5 ys al 2yzi harxovm mu ovnim7 y;e badasqanek in/i5 ys al 2yzi g4usym ;e i4n[ I,qanov;yamp g4unym asonk1 #owhannesi mgrdylov I,qanov;ivnu ovrge| er7 Asdov/me| drova/ er iryn ;e martoxme1

       Anonk sgsan irarov mi]yv qorhil yv usyl76 8Y;e usynk` 8Asdov/me drova/ er95 myzi bidi use ;e in[o4v [havadaxik iryn7 isg 8Martoxme er9 [ynk grnar usyl` =o.owovrten waqnalow5 orowhydv amen mart cide ;e #owhannes j,mardabes marcare e91 Ovsdi badasqanyxin #isovsi7

       6{ynk cidyr1

       #isovs al anonx usav7

       6 A3n adyn ys al 2yzi [ym usyl ;e i4n[ I,qanov;yamp g4unym a3s panyru1

 

       Yrgov ortinyrov a-agu

 

       6Art5 I|n[ e 2yr gar/iku1 Mart mu yrgov zavagnyr ovner1 A-a]in zavagin cnax ov usav7 8D.a4s5 a3s0r a3ci cna a,qadylov91 Aniga badasqanyx5 usylow7 8G4yr;am97 pa3x [cnax1 Aba ha3ru mivs zavagin cnax yv no3nu usav1 Yrgrort zavagu badasqanyx7 8{ym yr;ar97 pa3x 3ydo3 z.]ax ov cnax1 Art5 a3s yrgovken o|r megu ir h0ru gamku gadara/ y.av1

       6Yrgrortu56 badasqanyxin1 Yv #isovs usav7

       6 G4usym 2yzi5 ;e maksavornyrn ov bo-nignyru bidi ganqyn 2yz yv 2yzme a-a] bidi mdnyn Asdov/o3 arka3ov;ivnu1 Orowhydyv #owhannes ygav yv 2yzi artar gyanki mu jampan xo3x dovav5 pa3x tovk [havadaxik anor5 min[ maksavornyrn ov bo-nignyru havadaxin1 No3nisg asiga dysnyle ydk [z.]axik ov [havadaxik iryn1

 

       {ar m,agnyrov a-agu

 

       6 A3s a-agn al lsyxek1 Galova/ader mart mu gar5 or a3ci mu dngyx5 [ors go.men xangabadyx5 hn2ani hamar ‘osu ‘oryx5 a,darag mun al ,inyx yv za3n war2ov dovav m,agnyrov5 isg ink ovri, yrgir mygnyxav1 Yrp a3cygovtki =amanagu ygav5 ir /a-anyru .rgyx m,agnyrovn m0d` pyrken ir pa=inu a-nylov hamar1 M,agnyru /a-anyru p-nyxin5 megu /y/yxin5 mivsu sbannyxin5 ovri, mun al kargo/yxin1 A3ciin deru tar2yal /a-anyr .rgyx5 naqginen ,ad avyli ;ivow5 pa3x asonx al no3nu urin1 Amynen wyr]u ir ortin .rgyx anonx` mda/ylow7 8:yryvs im orties badga-in91 Pa3x m,agnyru yrp dysan ortin` irynk irynx usin7 8Asiga e =a-ancortu5 ygek sbannynk za3n5 orbeszi anor =a-ancov;yan diranank91 Ovsdi a3cien tovrs hanyxin za3n yv sbannyxin1

       Yv #isovs harxovx7

       6 Art5 yrp a3ciin deru ca35 I|n[ bidi une a3t m,agnyrovn1

       Anonk badasqanyxin7

       6 Wsdahapar a3t [ar martigu [ara[ar bidi sbanne yv a3cin war2ov da3 ovri, m,agnyrov5 oronk pyrki ir pa=inu =amanagin bidi dan iryn1

       Aba #isovs usav7

       6 Sovrp cirkyrovn me] [e|k gartaxa/76

       8A3n karu or ,ino.nyru myr=yxin cor/a/yl5

       ink angivnakaru y.av1

       Asiga Deru gadaryx5

       Ov myr a[kyrovn skan[yli e91

Ow or a3t karin zarnovi` bidi qordagovi5 yv orovn wra3 or aniga i3na3` bidi jzme za3n1 Asor hamar g4usym 2yzi ;e Asdov/o3 arka3ov;ivnu 2yzme bidi a-novI yv drovi =o.owovrti mu5 or bd.apyr gu tar2ne za3n1

       Yrp avac kahananyru5 )renki ovsovxi[nyru yv “arisyxinyru lsyxin a3s a-agnyru5 hasgxan or irynx hamar usav1 G4ovzein 2yrpagalyl #isovsu5 pa3x waqxan =o.owovrten5 or za3n ipryv marcare g4untovner1

 

       Harsanikin hraviryalnyrovn a-agu

 

       Ipr badasqan5 #isovs tar2yal a-agnyrow usav =o.owovrtin7

       6 Yrginki arka3ov;ivnu gu nmani hydyvyalin76 :acavor mu ir ortiin hamar hasanik sarkyx1 Aniga ir /a-anyru .rgyx5 orbeszi hraviryalnyru harsaniki gan[yn5 saga3n hraviryalnyru myr=yxin cal1 Tar2yal ovri,

/a-anyr al .rgyx` anonx badovirylow7 8Usek hravirylnyrovn76 ja,gyro3;u badrasd e5 zovaragnyrs yv barard gyntaninyru mor;ova/ yn5 ov amen in[ gazm ov badrasd e7 hrammyxek harsaniki91 Pa3x hravirylnyru garyvorov;ivn [dovin7 megu ir acaragu cnax5 mivsu ir a-yvdovrin5 isg ovri,nyr al /a-anyru p-nyxin /y/yxin yv sbannyxin1 :acavoru yrp asiga lsyx5 pargaxav yv ir zinovornyru .rgyx5 oronk ojracor/nyru sbannyxin yv anonx ka.akn al a3ryxin1 #ido3 ;acavoru usav ir /a-anyrovn7 8Harsaniku badrasd e5 pa3x hraviryalnyru ar=ani [ein1 Hima hrabarag caxek yv o4w or cdnek` hraviryxe4k harsaniki91 ?a-anyru jampanyru yllylow` havakyxin polor anonk or cdan5 ;e4 [aryru yv ;e4 parinyru5 yv harsaniki srahu lyxovyxav hraviryalnyrow1

       Yrp ;acavoru nyrs mdav tidylov hamar hraviryalnyru5 dysav megu or harsaniki bad,aj hacovsd [er haca/ ov usav anor7 8Paryga4m5 I|n[bes hos mdar a-anx harsaniki hacovsd ovnynalov91 Martu baban2yxav1 A3n adyn ;acavoru sbasavornyrovn usav7 8Gabyxe4k anor odkyrn ov 2y-kyru yv tovrsu qavarin me] nydyxek7 hon aniga ;o4. la3 yv ag-anyru grjde91 Orowhydyv gan[ova/nyru ,ad yn5 pa3x undrova/nyru` ki[1

 

?nnt71.1-3.24

A-ag71.1-9

Ysa3740.1-8

Mad;720.17-28

 

            #isovs yrrort ancam gu q0si ir mahovan yv 3arov;yan masin

 

       Yv min[ #isovs Yrovsa.em g4yr;ar5 meg go.m a-av dasnyrgov a,agyrdnyru yv jampov un;axkin usav anonx7

6 Aha Yrovsa.em g4yr;ank5 ovr Martov Ortin bidi madnovi avac kahananyrovn yv )renki ovsovxi[nyrovn 2y-ku5 oronk zink mahovan bidi tadabardyn yv aba 3an2nyn hy;anosnyrovn5 oronk bidi /a.ryn zink5 /y/yn yv qa[u hanyn7 pa3x yrrort 0ru aniga 3arov;ivn bidi a-ne1

 

       Zypyteosi ortinyrovn m0r qntranku

 

       A3n adyn Zypyteosi ortinyrovn ma3ru ir zavagnyrovn hyd m0dyxav #isovsi yv /ovngi calow ange pan mu gu qntrer1

       6 I|n[ g4ovzys56 harxovx #isovs1

       Aniga badasqanyx7

       6 qosdaxir or im a3s yrgov zavagnyrs kov arka3ov;ant me] megu a] go.mt yv mivsu 2aq go.mt bidi nsdin1

       #isovs badasqanyx7

       6 {ek cidyr ;e i4n[ g4ovzek1 Grna|k qmyl da-abarki a3n pa=agen orme ys bidi qmym5 gam grna|k 3an2n a-nyl a3n mgrdov;ivnu orow ys bidi mgrdovim1

       6 Grnank56 badasqanyxin anonk1

       #isovs usav anonx7

       6 Artaryv tovk bidi qmek a3n pa=agen5 orme ys bidi qmym yv mgrdovik a3n mgrdov;yamp5 orow ys bidi mgrdovim5 pa3x im a] yv 2aq go.ms nsdyxnylov iravovnku ims [e5 a3l a3t dy.yru Ha3rs bidi da3 anonx` oronx hamar badrasda/ e1

       Yrp mivs dasu a,agyrdnyru lsyxin asiga5 pargaxan yrgov y.pa3rnyrovn wra31 #isovs polors al ir m0d gan[yx yv usav7

       6 Cidek or azcyrov I,qannyru gu diryn irynx hbadagnyrovn wra3 yv .ygawarnyru g4i,qyn irynx =o.owovrtnyrovn wra31 Pa3x 2yr baraca3in a3tbes bedk [e ulla31 Y;e 2yzme megu ovze my/ ullal` bedk e 2yr sbasavoru ulla35 yv y;e 2yzme megu ovze a-a]in ullal` bedk e 2yr /a-an ulla35 orowhydyv Martov Ortin inkn al5 [ygav ovri,nyrov go.me sbasavorov;ivn untovnylov5 a3l orbes ‘rgacin dalov1

 

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001