Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 8, 2001
?a.gazart

Yrc yrcox ciren (1.1-2.3)

Harsu

       Hampovre4 zis5 hampovre zis ,r;nyrowt5

       Orowhydyv sert avyli zclqi[ e kan cinin7

       Avyli kan oyve qovng` ano3, po3row 0/ova/ ys7

       Log anovnt isg gu povre anov,ahod iv.i bes1

       Aha in[o4v a.]ignyru sirharovyxan kyzi5

       Usin7 gan[e4 myz5 wazylow cank kyzi1

       Yrpor arkan zis ir synyagu darav5

       )riortnyru usin7

       O~w paqdavor5 ovraqagix ynk kyzi5

iravamp or sert avyli zclqi[ e kan cinin7

arkan ov.i. warovyxav` kyz sirylow1

ys ;ovq ym5 pa3x cy.yxig5 o4w a.]ignyr Sioni7

;ovq ym` in[bes wrannyru Gytari5

yv cy.yxig` So.omoni arka3agan wranin nman1

Mi4 na3ik or syv ym hima5 ;qaxa/5

Orowhydyv arycagu zis a3ryx7

Badja-n a3n e5 or y.pa3rnyrs za3raxa/`

A3cysdani bahaban zis garcyxin5

yv [grxa3 ys hoc danil im an2in1

Badme45 im ser5 o|vr gu howovys kov h0dt5

O|vr arty0k za3n gu hanc[yxnys ges0rin7

Orbeszi mivs howivnyrovn hydkyrow

[;a’a-im` anonx me] kyz ‘nd-ylow1

 

“ysan

       :e [ys cidyr5 o4w ginyrov cy.yxig5

       ovr cdnyl zis5 h0dyrovn hydkow ygovr

       yv ovlyrt howivnyrov wrannyrovn ,ovr] ara/e1

       Cidy|s5 im ser5 cy.ycig ys zyrt n=o3c5

       “aravoni ga-kyrovn me] [ovnis zo3c1

       cy.yxig yn /n0dnyrt zyrt dadrag5

       yv mazyrt wzit ,ovr] ipryv manyag1

       Ygovr kyzi osge manyag ,inynk

       Yv ar/a;e gidova/nyrow zartarynk1

 

       Yrp arkan zis ir caho3kin pazmyxovx5

       Im nartoss ir po3row zink arpyxovx1

       Im sirylin a3n /rarn e sda,qi

       Or g\ovzei` sdinknyrovs me] hanc[i1

       Im sirylin hina3i ‘ovn] e in/i5

       Yngaddii a3cinyrovn me] /a.ga/1

 

       I~n[ cy.yxig ys5 sirovhi45

       Cy.yxig ys7 a[kyrt` me3 meg a.avni1

 

Harsu

       I~n[ a.ovor ys5 im siryli1

:o. qodyru ango.in ullan myzi5

ma3rinyru cyrannyrn ullan myr dan

yv nojinyrn al` a-asda. myr wra31

 

“ysan

Ys ta,dyrov /a.ign ym5

       ,ov,ann ym howidnyrov1

       in[bes or e ,ov,anu` ‘ov,yrovn hyd pa.tada/5

       a3nbes ys tovn5 sirovhis5 polor a.]ignyrovn me]1

 

Harsu

       In[bes or e qn2orynin anda-i /a-yrovn me]5

       A3nbes e im sirylin polor barmannyrovn me]1

       Ovzyxi ir ,ovkin nsdil5 yv nsda35

       Yv im kimkis ir bdov.u ka.xr ygav1  

Zakaria Marcarei cirken (9.9-15)

            My/abes ovraqaxi4r5 Sioni4 pnagi[5 xn/ov;yamp a.a.age45 Yrovsa.emi7 aha ;acavort kyzi gov ca3 artarov;ivn yv ‘rgov;ivn pyrylov7 orbes hyzov;yan n,an` nsda/ i,ov wra35 ty- mad.a, avanagi wra31

       Aniga Y’rymi yrgren bidi anhydaxne badyrazmi ga-kyru5 Yrovsa.emen bidi wyraxne badyrazmi 2iyru7 badyrazmi a.y.u bidi qordage yv qa.a.ov;ivn bidi 3a3darare =o.owovrtnyrovn1

Aniga ir i,qanov;ivnu bid dara/e /owe /ow5 Y’rad cyden sgsyal min[yv /a3ryrn a,qarhi1 Calow kyzi5 Deru a3sbes g\use7 8Kani arivnow ovqd gnkyxi hydt5 cyrywarova/ kov y.pa3rnyrt bidi azadym an]rti anabadin qoryren1

       Yrovsa.em wyratar2ek5 o~w cyrinyr5 or 3o3sow gu sbasek5 aha gu 3a3dararym ;e 2yr aksori =amanagavor zrganknyrovn ‘oqaren grgnabadig pariknyrow bidi hadovxanym 2yzi1 In/i hamar #ovtan bidi larym a.y.i bes5 isg Y’rymu` nydi bes7 zavagnyrt hy;anosnyrovn tem bidi hanym o~w Sion5 yv kyz 2y-kis me] bidi p-nym badyrazmig zinovori bo.badya3 sovrin nman91

       A3o45 Deru ink wyragaxav bidi ulla3 anonx wra37 anor nydu ‘a3lagi bes bidi harova/e1 Deru Amenagal Asdova/u ‘o. bidi hn[yxne yv ;,naminyrovn tem bidi kale4 mrrigi bes sba-nalix1

       Amynagal Deru ink bidi ba,dbane ir =o.owovrtu yv anonk bidi pna]n]yn ;,naminyru zanonk barsadignyrov karyrovn dag ;a.ylow7anonx arivnu bidi qmyn orbes cini yv anonx arivnow da,dyr bidi lyxnyn5 a3nbes` in[bes g\unyn zohasy.anin wra31 A3n 0ru Deru bidi ‘rge ir =o.owovrtu a3nbes` in[bes howiv mu gu ‘rge ir sy’agan h0du7 yv anonk ;angacin karyrov ba3/a-ov;yamp bidi ‘a3lin Asdov/o3 yrgrin me]7 yrgir mu` amen pariknyrow ov cy.yxgov;yamp lyxovn5 ovr yridasartnyru xorynow bidi ajin yv go3syru` anov,arar ciniow1

 

B0.os A-akyali go.me “ilibbixinyrovn crova/ namagen (4.4-7)

       Mi,d ovraq y.ek Asdov/mow7 tar2yal g\usym` ovraq y.ek1 Polorin hanteb hyz yv azniv y.ek1 <ovdow Deru gov ca31 Oyve pan ;o. [mdahoce 2yz7 a3l mi,d 2yr a.0;knyrovn yv a.a[anknyrovn me] cohovnag sirdow Asdov/me qntryxek in[ pani or gariku gu zcak5 yv a3n adyn Asdov/o3 qa.a.ov;ivnu5 or midkow garyli [e hasgnal5 qa.a. bidi bahe 2yr sirdyrn ov midkyru oronk Krisdos #isovsi miaxa/ yn1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen usd Mad;eosi (20.29-21.17)

       Yrp #isovs yv ir a,agyrdnyru Yrikowen tovrs g\yllein5 my/ pazmov;ivn mu hydyvyxav iryn1 Jampov yzyrkin nsda/ yrgov go3ryr5 yrp lsyxin or #isovs g\anxni5 sgsan a.a.agyl7 8 O.orme4 myzi5 #iso4vs Tavi;i orti91 +o.owovrtu sasdyx anonx orbeszi l-yn5 pa3x anonk avyli par2r 2a3now ,arovnagyxin a.a.agyl7 8 O.orme4 myzi5 De4r5 Tavi;i ortin91 #isovs ganc a-av5ir m0d gan[yx go3ryru yv harxovx7 8I|n[ g\ovzek or unym 2yzi91 Anonk badasqanyxin7 8De~r5 ;o. myr a[kyru paxovin91 #isovs c;ax yv anonx a[kyrovn tbav1 Go3ryru anmi]abes sgsan dysnyl yv hydyvyxan iryn1

       Yrp Yrovsa.emi m0dyxan yv hasan Py;’ace5@i;ynyax lyran go.in5 #isovs ir a,agyrdnyren yrgovku .rgyx` anonx badovirylow7 8Caxek sa timaxi civ.u yv anmi]abes hon gabova/ e, mu bidi cdnek ir avanagin hyd7 kagyxek yv in/i pyrek1 Y;e megu a-arge5 usek7 Deru anonx bedk ovni5 yv anmi]abes ;o3l bidi da3 2yzi91 Asiga badahyxav5 orbeszi iraganana3 marcarein q0sku7

       Yrovsa.emi usek7 Aha kov ;acavort kyzi gov ca37 Aniga hyz e5 nsda/ i,ov mu avanagin wra31

       A,agyrdnyru caxin yv gadaryxin in[ or #isovs badoviryx irynx1 Pyrin e,n ov avanagu yv irynx hacovsdnyru anonx wra3 trin1 Aba #isovs nsdav avanagin wra31 +o.owovrten ,adyr irynx hacovsdnyru gu ‘-ein jampovn wra35 ovri,nyr /a-yren osdyr gu gdrein yv gu dara/ein jampovn wra31 Yv ampo.] pazmov;ivnu5 or ;a’orin me] #isovsi a-]yven g\yr;ar gam gu hydyver iryn5 g\a.a.ager

       )rhnov;I~vn Tavi;I ortiin5 0rhnyal e an or gov ca3 Diro] anovnow1 )rhnov;I~vn Par2ryalin1

        Yrp #isovs Yrovsa.em mdav5 ampo.] ka.aku t.rtyxav1 8O|w e asiga95 gu harxnein ka.aki pnagi[nyru7 yv ampoqu gu badasqaner7 8Asiga #isovs marcaren e5 Calilia3i Nazare; ka.aken91

       Aba #isovs dajar mdav yv tovrs w-ndyx polor anonk oronk dajarin me] a-ov/aq g\unein7 lovma3a’oqnyrovn sy.annyru yv a.avnywaja-nyrovn a;o-nyru ,r]yx yv usav anonx7 8Sovrp Cirkyrovn me] crova/ e7 Im dovns a.0;ki dovn bidi go[ovi5 min[ tovk za3n avazagnyrov or]i wyra/a/ ek91

       Dajarin me] #isovsi m0dyxan go3ryr yv ga.yr yv an p=,gyx zanonk1 Yrp kahana3abydnyrn ov tbirnyru dysan #isovsi gadara/ hra,knyru yv lsyxin a.a.agu manovgnyrovn5 oronk dajarin me] gu co[ein7 )rhnov;I~vn Tavi;I ortiin5 pargaxan yv #isovsi usin7 8 gu lsy|s in[ g\usyn adonk91 #isovs badasqanyx7 8A3o45 [e|k  gartaxa/ Sovrp Cirkin sa q0sku5 ;e manovgnyrov yv ga;ngyr yryqanyrov pyrnow cowysd hivsyxir1

       Aba #isovs 2xyx zanonk yv ka.aken tovrs ylav` tebi Py;ania5 yv hon cy,yryx1Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001