Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Abril 7, 2001
Bahk1 #i,adag >azarov 3arov;yan yv Avydovmn S7 Asdova/a/ni1

A-ag714.27-35

A7 :ys74.12-17

777 orbeszi 2yr bargy,d un;axkow 3arcovik [havadaxo.nyren yv oyve megovn gar0d [mnak1

My-ylnyrov 3arov;ivnu yv Diro] calovsdu

       Y.pa3rny4r5 g4ovzynk or my-a/nyrovn masin j,mardov;ivnu cidnak orbeszi [drdmik ovri,nyrovn bes5 oronk oyve 3o3s [ovnin1 Orowhydyv5 y;e gu havadank ;e #isovs my-av yv 3arov;ivn a-av5 no3nbes al gu havadank5 ;e Asdova/ #isovsi 2y-kow yv anor hyd wyrsdin gyanki bidi pyre anonk` oronk havadaxin yv my-an1

       Hydyvapar` g4usynk 2yzi5 in[bes Deru ink sorwyxovx76 Myzme anonk oronk o.] mnaxa/ g4ullan Diro] calovsdin adyn5 my-a/nyren a-a] bidi [anxnin1 Orowhydyv yrp hramanu lsovi5 hry,dagabydu aztarare yv Asdov/o3 ‘o.u hn[e5 Deru ink yrginken bidi I]ne yv naq 3arov;ivn bidi a-nyn anonk` or Krisdosi havadaxin yv my-an1 Yv aba5 myzme anonk or a3n adyn ty- o.] bidi ullan` anonx hyd miasin ambyrov wra3 yrgink bidi 3a’,dagovin Deru timavorylov hamar7 yv a3novhydyv Diro] hyd miasin bidi ullank 3avidyan1

 

#owh711.55-12.11

 

            M0d er Hryanyrovn Zadigu1 A3t cava-en ,adyr Yrovsa.em ylan orbeszi Zadigen a-a] makrovin irynx /isagan soworov;yan hama2a3n1 Anonk #isovsu gu ‘nd-ein5 yv yrp dajarin me] havakova/ ein` irarov gu harxnein7

       6 I|n[ gu gar/ek7 arty0k d0nin a-I;ow hos bidi [ca|31

       Avac kahananyrn ov ‘arisyxinyru badovira/ ein5 or y;e megu anor ovr ullalu cidna3` imaxne orbeszi 2yrpagalyn za3n1

 

       #isovsi odkyrovn 0/ovmu Pe;ania3i me]

 

       Zadigen wyx 0r a-a] #isovs Py;ania ygav5 hon ovr >azarosu g4abrer5 a3n martu or my-a/ er yv orovn #isovs my-ylnyren 3arov;ivn dova/ er1 Hon iryn un;rik badrasdyxin1 Mar;an gu sbasarger yv >azarosn al sy.anagixnyren megn er1 Un;riki adyn Mariam ,I, mu azniv yv sov. Nartosi iv. a-nylow` 0/yx #isovsi odkyru yv ir mazyrow srpyx zanonk1 Dovnu iv.in anov,ahodov;yampu lyxovyxav1 A,agyrdnyren megu` #ovta Isgariodaxin5 or za3n madno.u bidi ullar5 usav7

       6 In[o|v a3t iv.u yryk harivr ar/a; tahygani [/aqover yv a.kadnyrovn [drover1

       Asiga usav` o4[ ;e anor hamar or gu mdahocover a.kadnyrow5 a3l orowhydyv co. er1 Ir kow gu cdnover can2anagu yv i4n[ or hon gu 2cover` ange g40cdover1 #isovs badasqanyx7

       6 Azad 2ce zink5 orowhydyv ;a.ovmis 0ru ullalikn e or hima g4une1 A.kadnyru amen adyn 2yzi hyd ovnik5 pa3x zis mi,d 2yzi hyd [ovnik1

 

       Tav >azarosi tem

 

       Hryanyrov my/ pazmov;ivn mu5 yrp cidxav ;e #isovs Py;ania3i me] e5 ygav` o4[ mia3n #isovsi hamar5 a3l nayv dysnylov hamar >azarosu5 orovn #isovs my-ylnyren 3arov;ivn dova/ er1 Ovsdi avac kahananyru oro,yxin >azarosn al sbannyl5 orowhydyv Hryanyren ,adyr >azarosu dysnylov g4yr;a3in ov gu havada3in #isovsi1

 

Cirk yv Avydaran Avydman76 Yrc7 1.1-11

A-ag711.30-12.4

Ysa3752.7-10

Zak72.10-13

Ma.73.1-2

P7 Gorn76.16-7.1

           

            I|n[ nmanov;ivn ga3 Asdov/o3 dajarin yv myhyannyrovn mi]yv1

       Artaryv5 my4nk ynk gyntani Asdov/o3 dajaru5 in[bes Asdova/ ink usav76

       8Anonx me] bidi pnagim

       yv anonx hyd bidi abrim1

       Ys irynx Asovda/u bidi ullam

       Yv anonk` im =o.owovrts91

Aha ;e in[o4v Asdova/ gu hrahance myzi76

       8An]ad yv hy-ov4 gyxek hy;anosnyren7

bi./ panyrov mi4 tb[ik

       yv ys 2yz bidi untovnim1

       Ys 2yzi Ha3r bidi ullam

       Yv tovk im d.aks ov a.]igs bidi ullak56

       G4use amynagal Deru91

       Sirylny4r5 a3s qosdovmnyru myzi y.a/ ynk Ovsdi hy-o4v mnank marmnagan yv hocygan amen b./ov;yne5 mynk myz gadarylabes makrynk` Asdov/o3 yrgiv.owu abrylow1

 

>ovg71.26-38

 

Avydovm #isovsi /novntin

 

Y.isape;i 3.ov;yan wyxyrort amsovan5 Asdova/ Capriel hry,dagu .rgyx Calilya3i Nazare; ka.aku5 go3si mu m0d5 or n,anova/ er Tavi;i syrovnten #owse’ anovnow megov mu hyd1 Go3sin anovnu Mariam er1 Hry,dagu Mariami calow usav7

6 Ovraqaxi4r5 ,norhali4 go3s5 orowhydyv Asdova/ kyzi hyd e1

Mariam a3s q0skin wra3 q-owyxav7 gu mda/er ;e i4n[ gu n,anage a3s o.]o3nu1 Saga3n hry,dagu usav iryn7

6Mi4 waqnar5 Maria4m5 orowhydyv Asdov/o3 ,norhkin ar=anaxar1 Aha bidi 3.anas yv zavag mu /nis5 or #isovs bidi go[ys1 Aniga my/ bidi ulla3 yv Par2ryalin Ortin bidi go[ovi1 Der Asdova/ anor bidi da3 ir h0ru` Tavi;I cahu5 yv aniga #agopi syrovntnyrovn wra3 3avidyans bidi ;acavore1 Anor ;acavorov;ivnu anwaqjan bidi ulla31

Mariam usav hry,dagin7

6Adiga I|n[bes grna3 badahil5 yrp amovsnaxa/ [ym1

Hry,dagu badasqanyk7

6Sovrp Hocin kyzi bidi ca3 yv Par2ryalin z0rov;ivnu kov wrat bidi hanc[i7 ovsdi /nylik zavagt sovrp e yv Asdov/o3 Orti bidi go[ovi1 Aha azcagant Y.isape;n al5 haga-ag /yr yv amovl ullalovn` wyxyrort amisn e or 3.i e1 Cidxir or Asdov/o3 hamar angaryli pan [ga31

Mariam usav7

6Asdov/o3 a.aqinn ym5 ;o. kov usa/t ulla31

Aba hry,dagu cnax Mariami kowen1

 


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001