Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Ma3is 20, 2001
LZ 0r #inanx yv Z7 Giragi

>ovgas (14.25-15.32)

            Pazma;iv =o.owovrt #isovsi hyd g\yr;ar1 #isovs anonx ta-nalow` usav7

       6 Ow or in/i gov ca3 yv zis avyli [i siryr kan ir ha3rn ov ma3ru5 ginn ov zavagnyru5 y.pa3rnyrn ov ko3ryru5 in[bes nayv ir isg an2u5 [i grnar in/i a,agyrd ullal1 Orowhydyv ow or ir qa[u [\a-nyr yv in/i [i hydyvir5 in/i a,agyrd [i grnar ullal1 Y;e 2yr me]en megu ovze a,darag mu ,inyl5 naq [i nsdir yv /aqsyru [i| ha,ovyr5 dysnylov hamar ;e cor/u wyr]axnylov [a’ tram ovni|1 A3labes5 yrp himu nydyle ydk` [garyna3 a,daragu avardyl5 polor dysno.nyru bidi sgsin /i/a.il ir wra35 usylow7 8A3s martu ,inyl sgsav5 pa3x [grxav avardyl91 Gam5 y;e ;acavor mu dasu hazar hocinox panagow mu ovze badyrazmi yllyl ksan hazar ha,ovo. Panagow mu ir tem ygo. ;acavori mu tem5 naq [i nsdir yv [i| mda/yr5 ;e arty0k bidi garyna|3 3a.;yl anor1 A3labes5 dagavin hy-oven5 badcamavor bidi .rge` ha,dov;ivn qntrylov hamar ange1 Nmanabes5 2yr me]en anonk oronk [yn grnar hra=aril irynx ampo.] ovnyxa/en5 [yn grnar in/i a,agyrd ullal1

       6 Lav pan e a.u7 pa3x y;e ir hamu gorsnxne5 in[o|w bidi a.yn za3n1 O4[ ho.in 0cdagar e5 o4[ al garyli e barardaxovxi[ ,inyl5 a3l` za3n gu ;a’yn1 Agan] ovnyxo.u ;o. lse1

       <ad mu maksavornyr yv my.avornyr #isovsi gov ca3in` zink lsylov hamar1 “arisyxinyrn ov )renki ovsovxi[nyru sgsan drdn]al5 usylow7

       6 In[be|s g\ulla3 or a3s martu my.avornyru g\untovni yv anonx hyd gu ja,e1

       #isovs hydyvyal a-agu badmyx anonx7

       6 Yn;atrynk or 2yzme megu  harivr o[qar ovni1 Yrp anonxme megu gorsnxne5 [i| 2cyr innsovninu ar0dawa3rin me] yv [\y|r;ar gorsova/in ydyven5 min[yv or cdne za3n1 Yv yrp cdne` ovraqov;yamp ir ovsyrovn wra3 gu tne yv dovn gu ta-na35 gu gan[e ir parygamnyrn ov traxinyru yv g\use anonx7 8Ovraqaxe4k in/i hyd5 orowhydyv gorsova/ o[qars cda391 g\usym 2yzi5 yrginki me] no3nbes ovraqov;ivn bidi ulla3 meg aba,qaro. my.avori hamar5 kan innsovninu artarnyrov hamar5 oronk aba,qarov;yan bedk [ovnin1

       6 Gam yr;atrynk ;e gin mu dasu ar/a; tahygan ovni1 Yrp anonxme megu gornxne5 jracu [i| wa-yr yv dovnu ov,atrov;yamp [\a|vlyr5 min[yv or tahyganu cdne1 Yv yrp cdne5 gu gan[e ir parygamovhinyrn ov traxinyru yv g\use anonx7 8Ovraqaxe4k in/i hyd5 orowhydyv gorsnxovxa/ tahygan cda391 G\usym 2yzi5 Asdov/o3 hry,dagnyru no3n 2yvow bidi ovraqanan my.avori mu hamar5 or g\aba,qare1

       Aba ,arovnagyx7

       6 Mart mu yrgov zavag ovner1 Grdsyru h0ru usav7 8Ha43r5 Kov sdaxova/ket in/I inga/ pa=inu hima4 dovr in/i91 Yv ha3ru ir zavagnyrovn mi]yv pa=nyx ir ovnyxa/u1 Kani mu 0r ydk5 grdsyr zavagu a-av ir ampo.] harsdov;ivnu yv hy-ov yrgir mu cnax1 Hon ana-ag gyank mu abrylow` msqyx harsdov;ivnu yv sba-yx ir ampo.] ovnyxa/u1

       Badahyxav or a3t yrgrin me] my/ sow mu diryx5 yrp arten ink sgsa/ er a.kadanal1 Ovsdi cnax a3t yrgri ka.akaxinyren megovn kow /a-a3 y.av5 yv aniga ir acaragu .rgyx zink` qoz ara/ylov hamar1 No3nisg badrasd er qozyrovn gyra/ y.]ivrnyren ir ‘oru lyxnylov5 saga3n o[ ok  gov dar iryn1 Yrp antratar2av ir wijagin5 inkniryn usav7 8H0rs dan me] kani~ cor/avornyr gan5 oronk irynx bedk y.a/ gyragovren avylin ovnin5 min[ ys hos an0;ov;yne gu my-nim1 Yllym yr;am h0rs kow yv usym iryn76 Ha43r5 my.an[yxi Asdov/o3 yv kyzi tem7 a3lyvs ar=ani [ym kov ortit go[ovylov7 zis kov cor/avornyret megu  ngade91 Aba ylav yv h0ru kow cnax1

       Dagavin dovnen pavagan hy-ov er5 yrp ha3ru dysav zink ov c;ax7 wazylow  timavoryx za3n5 wizin ‘a;;ovyxav yv hampovryx1 Ortin h0ru usav7 8Ha43r5 my.an[yxi Asdov/o3 yv kyzi tem7 a3lyvs ar=ani [ym kov ortit go[ovylov91Ha3ru ir /a-anyrovn hrama3yx7 8Anmi]abes pyrek lavaco3n badmovjanu yv hacxovxek iryn7 madani anxovxek ir madin yv g0,ig dovek iryn1 Pyre4k barard hor;u5 mor;yxek5 ovdynk yv ovraqanank1 Orowhydyv im a3s zavags my-a/ er` o.]nxav5 gorsova/ er` cdnovyxav91 Yv sgsan qraqjanki1

       Min[ a3t5 yrex zavagu   acarag gu cdnover1 Wiratar2in5 yrp dan m0dyxav5 yrci ov bari 2a3nyr lsyx1 Gan[yx /a-anyren megu yv harxovx ;e i4n[ ga31 ?a-an usav iryn7 8 Y.pa3rt ygav5 yv orowhydyv or] a-o.] wyratar2av5 ha3rt barard hor;u mor;yx91 Yrex y.pa3ru za3raxav yv [ovzyx nyrs mdnyl1 A3s masin imanalow5 ha3ru tovrs ylav yv a.a[yx or nyrs mdne1 Isg aniga badasqanyx7 8Darinyre i wyr kyzi gu /a-a3ym7 oyve meg hrahanct [andysyxi5 yv saga3n no3nisg ovl mu [dovir in/i5 or ovraqana3I parygamnyrovs hyd1 Min[ty-5 yrp ygav a3t ortit5 or kov sdaxova/kt bo-nignyrovn hyd msqyx5 barard hor;u  mortyxir anor hamar91 Ha3ru usav7 8D.a4s5 tovn mi,d in/i hyd ys yv ampo.] ovnyxa/s kovgt e1 Saga3n hima bedk e ovraqanank yv xn/ank5 orowhydyv a3s y.pa3rt my-a/ er` o.]naxav5 gorsova/ er` cdnovyxav91

 

A-akyalnyrov Cor/yru (20.17-38)

            Milydosen B0.os lovr .rgyx Y’ysos yv ygy.yxvo3 yrexnyru ir kow gan[yx1 Yrp anonk ygan5 usav anonx7

       6 Tovk an2amp cidek5 ;e Asia calovs a-a]in 0ren i wyr i4n[bes warovyxa3 2yzi hyd5 ampo.] a3s =amanagami]oxin1 Amyna3n qonarhov;yamp yv 3ajaq arxovnkow /a-a3yxi Diro]5 Hryanyrovn niv;a/ polor ‘or2arov;ivnnyru grylow1 Cidek5 ;e pnav [ka,ovyxa3 2yzme5 0cdagar panyrov masin q0syxa3 yv sorwyxovxi 2yzmi5 hrabaragav ulla3 ;e dovnyrov me]1 :e4 hryanyrovn yv ;e4 hy;anosnyrovn dovi no3n wga3ov;ivnu yv badcamu` aba,aqarov;yamp Asdov/o3 ta-nalov yv myr Diro] #isovs Krisdosi havadalov1

       Hima5 ahavasig5 Sovrp Hociin m.ovmow Yrovsa.em g\yr;am1 {ym cidyr ;e hon i4n[ bidi badahi in/i1 Mia3n cidym5 ;e amen meg ka.aki me] Sovrp hocin g\aztarare in/i` usylow ;e pandargov;ivn yv ny.ov;ivn gu sbasyn in/i1 Pa3x hocs [e7 in/i hamar garyvoru gyanks [e5 a3l` g\ovzym ovraqov;yamp ir waqjanin hasxnyl sgsa/ cor/s5 a3n ba,d0nu or Der #isovs dovav in/i` Asdov/o3 ,norhku avydaranylov1

       Hima cidym5 ;e a3sovhydyv bidi [dysnek zis1 Yga3 2yzi polorit5 ,r]ya3 yv Asdov/o3 arka3ov;ivnu karozyxi5 yv ahavasig gu 3a3dararym a3s0r` ;e qi.js hantard e5 orowhydyv a-anx ka,ovylov 3a3dnyxi 2yzi Asdov/o3 gamku1 Hsgyxe4k 2yr an2yrovn yv 2yr ampo.] h0din5 orovn dysov[ garcyx 2yz Sovrp Hocin1 Howovyxe4k Diro] ygy.yxin5 or an ir arivnow cnyx1 Orowhydyv cidym5 ;e im mygnovmes ydk 3a’,dagi[ ca3lyr bidi mdnyn 2yr me]5 oronk bidi [qna3yn h0din1 @yr me]en yvs bidi yllyn martig5 oronk sqal panyr bidi ovsovxanyn5 havadaxyalnyru irynx ydyven danylov hamar1 Hydyvapar ar;o4vn y.ek53I,yxek ;e i4n[bes yryk dari antatar5 ci,yr ov xyryg5 arxovnkow qradyxi ivrakan[ivrt1 Yv hima 2yz gu 3an2nym Asdov/o3 yv ir ,norhki Avydaranin5 or grna3 2yz hocyvorabes ajyxnyl yv ir polor sovrpyrovn =a-ancagix tar2nyl1 Oyve megovn ar/a;in5 osgiin gam hacovsdin [xangaxi1 Tovk inknin cidek5 ;e im a3s 2y-kyrows ,ahyxa3 yv hocaxi ;e4 im yv ;e4 ungyrnyragixnyrovs bedkyru1 Yv gyankis 0rinagow xo3x dovi` ;e a3sbes bedk e a,qadil yv dgarnyrovn 0cnyl5 3i,ylow a3n q0sku or Der #isovs ink usav5 ;e` 8Avyli yr]angapyr e dalu5 kan a-nylu91

       Ir q0sku wyr]axnyle ydk5 B0.os polorin hyd /ovngi ygav yv a.0;yx1 Poloru sgsan lal yv B0.0si wizin ‘a;;ovylow gu hampovrein zink1 Gu mormokein manavant anor hamar5 or g\user` ;e a3lyvs zink bidi [dysnyn1 Aba anor ungyragxyxan min[yv nav1

 

 

A7 #owhannesi  (3.2-6)

       Siryliny4r5 a3=m Asdov/o3 ortinyr ynk1 :I i4n[bes bidi ullank 3ydo3` dagavin [ynk cidyr1 Pa3x cidynk ;e` yrp Krisdos 3a3dnovi` iryn nman bidi ullank5 orowhydyv zink bidi dysnynk ir isgov;yan me]1 Ow or a3s 3o3su ovni` inkzink gu makre5 in[bes or krisdos ink makovr e1 Ow or gu my.an[e` Asdov/o3 )renku gu  qaqde5 yv my.ku inknin )renkin qaqdovmn e1 Cidek ;e Krisdos a,qarh ygav` myr my.kyru ]n]ylov hamar5 yv ;e ir me] my.k [ga31 Ow or Krisdosi miaxa/ gu mna3` [i my.an[yr7 isg ow or gu my.an[e` za3n yrpek dysa/  ov jan[xa/ [e1

 

 

#owhannes (9.39-10.10)

       #isovs usav7

       6Tadasdan unylov yga3 a3s a,qarhu5 orbeszi [dysno.nyru dysnyn yv anonk or gu dysnyn` govrnan1

       “arisyxinyren omank5 or ,ovr]n ein5 lsyxin asiga yv harxovxin7

       6Arty0k my|nk al go3r ynk1

       #isovs anonx badasqanyx7

       6Y;e go3r ulla3ik` my.k bidi [ovnyna3ik7 pa3x kani g\usek ;e gu dysnyk5 gu n,anage` ;e 2yr my.avor ullalu gu hasdadek1

      

       6Hasdad cidxek5 an or o[qarnyrovn ‘araqu t-nen [I mdnyr5 a3l ovri, dy.e gu maclxi5 aniga co. e yv avazag7 isg an or t-nen gu mdne5 aniga o[qarnyrovn howivn e1 T-nabanu tov-u gu pana3 anor yv o[qarnyru ir 2a3nin gu hydyvin1 Irynx anovnnyrow gu gan[e ir o[qarnyru yv tovrs gu dani zanonk1 Yv y;e ir o[qarnyru tovrs gu hane` ink g\a-a]norte5 yv o[qarnyru gu hydyvin iryn5 orowhydyv ir 2a3nu gu jan[nan1 )darnin [yn hydyvir7 unthaga-agu5 gu ‘aq[in ange1 orowhydyv 0darnyrovn 2a3nu [yn jan[nar1

       #isovs a3s a-agu q0syxav anonx5 saga3n anonk [hasgxan ;e i4n[ usyl g\ovzer irynx1 Ovsdi #isovs grgin usav anonx7

       6 Hasdad cidxek5 ;e y4s ym o[qarnyrovn tov-u1 Polor anonk oronk in2me a-a] ygan5 co. ein yv avazag7 pa3x o[qarnyru anonx [hydyvyxan1 Y4s ym tov-u1 Ow or in2me anxnylow nyrs mdne` bidi ‘rgovi7 bidi mdne yv ylle yv jarag cdne1 Co.u gov ca3 mia3n co.nalov5 sbannylov yv ‘jaxnylov hamar1 Ys yga3` orbeszi gyank ovnynan5 yv lyxovn gyank ovnynan1

 

 

Mad; (16.13-17.13)

       Yrp #isovs “ilibbosi ga-ovxa/ Gysaria3i go.myru ygav5 ir a,agyrdnyrovn harxovx7

       6 Martig I|n[ g\usyn Martov Ortiin masin7 o|w ym ys1

Anonk badasqanyxin7

6 Omank kyz #owhannes Mgrdi[u  gu gar/yn5 omank` Y.ia marcaren5 isg ovri,nyr` Yramian gam marcarenyren megu1

#isovs harxovx anonx7

6 Isg to|vk ow gu gar/ek zis1

Simon Bydros badasqanyx7

6 Tovn Krisdosn ys5 gyntani Asdov/o3 Ortin1

#isovs usav anor7

6 Yrani~ kyzi5 Simon5 #ownani orti5 orowhydyv adiga kyzi 3a3dno.u mart mu [er5 a3l im Ha3rs5 or yrginki me] y1 Kyzi g\usym` ;e =a3- ys tovn5 yv a3t =a3-in wra3 bidi ,inym im ygy.yxis5 zor mahn ancam ir ampo.]  z0rov;yamp bidi [grna3 3a.;aharyl1 Kyzi bidi dam yrginki arka3ov;yan panalinyru5 yv in[ or gabys yrgri wra3` gabova/ bidi ulla3 yrginki me]1

Aba #isovs qsdiv badoviryx ir a,agyrdnyrovn5 or oyve megovn [usyn ;e inkn e Krisdosu1

 

A3t tebken ydk5 #isovs sgsav 3a3dnyl ir a,agyrgnyrovn5 ;e bedk e or ink Yrovsa.em yr;a35 ovr ,ad bidi [ar[arovi avac kahananyren5 )renki ovsovxi[nyren yv yrexnyren5 ;e bedk e or sbannovi5 yv yrrort 0ru 3arov;ivn a-ne1

Asor wra3 Bydros zink meg go.m darav yv sgsav haga-agylow wijil7

6 Ka4v lixi5 De4r5 a3tbisi pan ;o. [badahi kyzi1

#isovs Bydrosi ta-nalow usav7

6 Ydi4s cna5 Sadana435 tovn arcylk ys in/i5 orowhydyv Asdov/o3 /raciru [e or gu qorhis5 a3l martox mdahocov;ivnu g\arda3a3dys1

 

Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn usav7

6 Y;e megu ovze in/I hydyvil` ;o. ovrana3 an2u5 a-ne ir qa[u yv ydyves ca31 Orowhydyv o4w or ovze ir gyanku ‘rgyl` bidi gorsnxne za3n1 Yv o4w or in/i hamar gorsnxne ir gyanku` bidi cdne za3n1 I|n[ 0covd5 y;e mart ampo.] a,qarhu ,ahi5 pa3x ir gyanku gorsnxne5 orowhydyv i|n[ ‘rgacin bidi da3 ir gyanku yd a-nylov hamar1 Artaryv5 Martov Ortin bidi ca3 ir H0r ‘a-kow` ir hry,dagnyrovn hyd5 yv a3n adyn ivrakan[ivrin ir cor/yrovn hama2a3n hadovxovm bidi gadare1 Wsdah y.ek5 or hos cdnovo.nyren omank bidi [my-nin` min[yv dysnyn Martov Ortin or gov ca3 ir ;acavorov;yamp1

      

       Wyx 0r ydk5#isovs ir hyd a-av Bydrosu5 #ogopos yv #owhannes y.pa3rnyru yv zanonk par2r ly- mu hanyx5 ovr  a-an2in ein1 Hon a3lagyrbyxav anonx timax7 ir temku aryvov nman lovsavor tar2av yv hacovsdnyru lo3si nman jyrmag y.an1 Yv aha yryvxan Mowsesn ov Y.ian5 oronk gu q0sein #isovsi hyd1 Y;e g\ovzys` yryk wrannyr ,inynk5 megu kyzi5 megu Mowsesi yv mivsu Y.ia3I hamar1

       Min[ Bydros gu q0ser5 aha lovsavor amb mu /a/gyx zirynk7 ambin me]en 2a3n mu lsovyxav5 or g\user7

       6 A3s e im siryli  Ortis5 orovn ys hajyxa37 anor mdig urek1

       Yrp a,agyrdnyru lsyxin asiga5 sarsa’ahar` yrysi wra3 cydin ingan1 #isovs m0dynalow` tbav anonx yv usav7

       6 Odki4 ylek5 mi4 waqnak1

       A,agyrdnyru irynx a[kyru wyr par2raxovxin yv #isovse zad mart [dysan1

       Yv min[ ly-nen war g\i]nein5 #isovs badoviryx anonx5 usylow7

6 Min[yv or Martov Ortin my-ylnyren 3arov;ivn [a-ne5 2yr dysa/u oyve megovn mi4 badmek1

       A3n adyn a,agyrdnyru harxovxin #isovsi7

       6 Haba in[o|v )renki ovsovxi[nyru g\usyn ;e naq Y.ian bedk e ca31

       #isovs badasqanyx7

       6 Ji,t e5 Y.ian naq calow` bidi badrasde amen in[7 pa3x cidxek or Y.ian arten isg yga/ e5 saga3n martig za3n [jan[xan yv anor hyd warovyxan in[bes or ovzyxin1 No3nbes al Martov Ortin bidi [ar[arovi anonx go.me1

       A3n adyn a,agydnyru hasgxan ;e #owhannes Mgrdi[i masin gu q0ser an1

 

 

Marg (8.27-9.12)

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn hyd cnax “ilibbosi ga-ovxa/ Gysaria3i civ.yru1 Jampov un;axkin anonx harxovx7

       6Martig im masis I|n[ g\usyn5 o|w ym ys1

       Anonk badasqanyxin7

       6Omank g\usyn` ;e #owhannes Mgrdi[n ys5 omank` Y.ia marcaren5 isg ovri,nyr` marcarenyren megu1

       #isovs harxovx anonx7

       6 Isg to|vk in[ g\usek im masis7 o|w ym ys1

       Bydros badasqanyx7

       6 Tovn Krisdosi )/yaln ys1

       #isovs qsdiv badoviryx anonx5 or oyve magovn [usyn asiga1

 

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn sgsav ovsovxanyl yv usav7

       Martov Ortin ,ad bidi [ar[arovi yv  myr=ovi yrexnyren5 avac kahananyren yv )renki ovsovxi[nyren5 bidi sbannovi yv saga3n yrrort 0ru 3arov;ivn bidi a-ne1

       #isovs a3s panyru 3sdag0ren 3a3dnyx ir a,agyrdnyrovn1 Asor wra35 Bydros meg go.m a-av za3n yv sgsav 3antimanyl1 Isg #isovs tar2av yv a,agyrdnyru dysnylow` 3antimanyx Bydrosu5 usylow7

       6 Ydi4s cna5 Sadana435 orowhydyv Asdov/o3 /racirnyrovn hama2a3n [ys qorhir5 a3l martox mdahocov;ivnu g\arda3a3dys1

 

       Aba ir m0d gan[yx =o.owovrtu ir a,agyrdnyrovn hyd miasin yv usav anonx7

       6 y;e megu ovze in/i hydyvil` ;o. ovrana3 ir an2u5 a-ne ir Qa[u yv ydyves ca31 Orowhydyv ow or ovze ir gyanku ‘rgyl` bidi gorsnxne za3n5 yv ow or in/i yv Avydaranin hamar ir gyanku gorsnxne` bidi ‘rge za3n1 I|n[ 0covd5 yrp megu ampo.] a,qarhu ,ahi5 pa3x ir gyanku gosnxne1 Orywhydyv ir gyankin ‘oqaren i|n[ ‘rgacin gran3 dal1 Ow or zis gam q0skyrs untovnilu am0; ngade5 Asdov/o3 anhavadarim yv my.avor a3s syrovntin me]5 Martov Ortin al za3n untovnilu am0; bidi ngade` yrp ca3 ir H0ru ‘a-kow5 sovrp hry,dagnyrovn hyd1

 

       Yv #isovs avylxovx7

       6 Wsdah y.ek5 or hos cdnovo.nyren omank bidi [my-nin5 min[yv dysnyn Asdov/o3 ;acavorov;ivnu5 or z0rov;yamp bidi ca31

 

       Wyx 0r ydk` #isovs ir hyd a-av Bydrosu5 #agoposu yv #owhannesu yv zanonk par2r ly- mu hanyx5 ovr a-an2in ein1 Hon a3lagyrbyxav anonx a-]yv7 hacovsdnyru ‘a3lovn5 2ivni bes jyrmag y.an5 a3nkan` or a,qarhi wra3 o4[ meg ;a’i[ grnar a3tbes jyrmag tar2nyl1 Yv anonx yryvxav Y.ian5 Mowsesi hyd miasin5 oronk #isovsi hyd gu q0sein1 Bydros usav #isovsi7

       Wartaby4d5 lav e or hos mnank7 yryk wrannyr ,inynk` megu kyzi5 megu Mowsesi yv mivsu Y.ia3I hamar1

       Anonk a43nkan waqxa/ ein5 or Bydros [er cidyr ;e in[ g\user1 Amb mu /a/gyx zirynk5 yv ambin me]en lsovyxav 2a3n mu5 or g\user7

       Asiga e im siryli Ortis7 anor mdig urek1

       Anonk 3angar/ [ors go.m na3yxan5 pa3x #isovse zad o[ ok dysan irynx hyd1

       Yv min[ ly-nen war g\i]nein5 #isovs anonx badoviryx or irynx dysa/in masin oyve megovn pan [syn5 min[yv or Martov Ortin my-ylnyren 3arov;ivn a-ne1 Anonk #isovsi a3s badoveru mdki me] bahyxin5 pa3x irarov harx gov da3in ;e i4n[ gu n,anage 8my-ylnyren 3arov;ivn a-nyl91 Yv harxovxin #isovsi7

       In[o|v )renki ovsovxi[nyru g\usyn` ;e naq Y.ian bedk e ca31

       Aniga badasqanyx7

       6 Ji,t e5 or naq Y.ian calow amen in[ garci bidi tne1 Saga3n yv a3nbes` in[o|v Sovrp cirkyru g\usyn ;e Martov Ortin ,ad bidi [ar[arovi yv anarcovi1 Pa3x g\usym 2yzi5 ;e Y.ian arten isg yga/ e5 yv martig anor hyd irynx ovza/in bes warovyxan5 in[bes or Sovrp cirkyrovn me] anor masin crova/ e1

       Min[ #isovs anonx a3s ovsovxovmnyru g4uner5 Hrya3 I,qanavor mu m0dyxav yv /ovngi calow` usav anor7

       6 A.]igs nor my-av5 pa3x ygovr yv 2y-kt anor wra3 tir ov aniga bidi o.]nna31

       #isovs ylav yv ir a,agyrdnyrovn hyd cnax anor ydyven1

       Yv aha gin mu5 or dasnyrgov darie I wyr arivnahosov;yne gu

da-aber5 #isovsi ydyven m0dyxav yv tbav anor hacovsdi k.anxkin1 Aniga inkniryn gu qorher ov g4user7 8Mia3n tbnam anor hacovsdin yv bidi p=,govim91

       3isovs ydyv tar2av yv ginu dysnyow usav7

       6 A.]i4gs5 ka]alyrove45 havadkt kyz p=,gyx1

       No3n wa3rgyanin ginu p=,govyxav1

       Yrp #isovs I,qanavorin dovnu ygav yv dysav ‘o.aharnyru yv q-owa/ ampoqu5 usav anonx7

       6 Megti4 gyxek5 orowhydyv a.]igu my-a/ [e5 a3l gu knana31

       Polorn al sgsan /a.ryl zink1 Yrp pazmov;ivnu tovrs ylav5 #isovs mdav a.]gan synyagu5 p-nyx anor 2y-ken yv a.]igu odki ylav1 A3s lovru ampo.] ,r]anin me] dara/ovyxav1

 

Marg73.20-30

 

 


Ma3is 2001
G Y Y { H O <
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001