Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 #ovnis 1, 2001
QU  0r #inanx1 Bahk

>ovg721.5-38

 

            Dajari avyrovmin masin

 

       Omank dajarin masin q0sylow` g4usein ;e cy.yxig karyrow yv a,daragnyrow zartarova/ e1 #isovs usav7

       6 A3s poloru or gu dysnek` bidi kantovin7 0r bidi ca35 yrp karkari wra3 bidi [mna31

 

       Ny.ov;ivnnyr y hala/anknyr

 

       Anonk harxovxin7

       6 Wartabyd5 y|rp bidi ulla3 adiga1 I|n[ n,anow bidi cidnank ;e y4rp bidi badahi1

       #isovs usav7

       6 Zco3, y.ek7 [qapovi4k1 <adyr im anovnows bidi can yv usyn7 8Ys ym Krisdosu95 gam 8=amanagu hasa/ e91 Pa3x mi4 hydyvik anonx1 Mi4 sarsa’ik5 yrp lsek badyrazmnyrov yv q-owov;ivnnyrov masin orowyhydyv bedk e or naq anonk badahin1 Saga3n adiga [i4 n,anagyr ;e arten a,qarhi waqjann e1

Yv ,arovnagyx7

6 Azcyr irarov tem bidi g-ovin yv ;acavorov;ivnnyr` ;acavorov;ivnnyrov tem1 Z0ravor yrgra,ar=nyr dy.i bidi ovnynan yv zanazan dy.yr` sow yv hamajarag1 Yrginken sarsa’aztov yv my/amy/ n,annyr bidi yryvin1

Pa3x a3s poloren a-a] 2yz  bidi 2y-pagalyn yv hala/yn5 2yz bidi tadyn =o.owarannyrov me] yv pand nydyn7 im badja-ows 2yz bidi danin ;acavornyrov yv ga-awari[nyrov timax1 Asiga 2yzi a-I; bidi ulla3 wga3ov;ivnu dalov im masis1 A3=men isg 2yr midkyrovn me] ulla35 or sgizpen [mda/e4k ;e in[ badasqan bidi dak5 orowhydyv ys 2yzi bedk y.a/ q0sku yv imasdov;ivnu bidi dam5 orovn bidi [grnan haga-agil gam badasqan dal 2yr polor haga-agortnyru1 No3nisg 2yr /no.nyru5 y.pa3rnyru5 azcagannyrn ov parygamnyru bidi madnyn 2yz yv bidi sbannyn 2yzme omank1 Amen mart bidi ade 2yz` im badja-ows1 Saga3n 2yr clovqen maz mu isg bidi [gorsovi1 Yv 2yr hampyrov;yamp bidi ‘rgek 2yr hocinyru1

 

Yrovsa.emi avyrovmin masin

 

Yrp dysnek Yrovsa.emu z0rkyrow ,r]abadova/5 cidxek or anor avyrovmu m0dyxa/ e1 A3n adyn anonk or Hreasdani me] yn` ho. Ly-nyru ‘aq[in5 anonk or Yrovsa.emi me] yv ;o. ka.aken tovrs yllyn5 isg anonk or ,r]aga3kn yv` ;o. ka.ka [mdnyn1 orowhydyv a3t 0ryru asdova/a3in tadasdani yv badi=I 0ryr yv5 orbeszi iraganana Sovrp cirkyrovn me] polor crova/nyru1 Pa3x a3t 0ryrovn wa3 e ygyr 3.inyrovn yv sdndov ginyrovn5 orowhydyv yrgiru my/ dacnabi bidi madnovi yv Atdov/o3 pargov;ivnu a3s =o.owovrtin wra3 bidi ca31 Anonk sramah bidi ullan gam cyri bidi darovin polor azcyrovn me]1 Yrovsa.emu azcyrovn odki goqan bidi ulla35 min[yv or azcyrovn =amanagu lrana31

 

Martov Ortiin calovsdu

 

6Aryvovn5 lovsinin yv asd.yrovn hyd gab ovnyxo. N,annyr bidi badahin1 A,qarhi polor =o.owovrtnyru dacnabi yv ,’o;ov;yan bidi madnovin ahy. 2a3nyren5 oronk gar/ys /owov alygo/ovmi co[ovmu ullan1 A,qarhi wra3 badahyliknyrov agngalov;ynen martig sarsa’en bidi nova.in5 orowhydyv yrgna3n marminnyru bidi sasanin1 Yv a3n adyn bidi dysnyn Martov Ortin5 or gov ca3 ambyrovn wra3` z0rov;yamp yv my/

‘a-kow1 Yv yrp asonk sgsin badahil5 ,dgovyxek yv 2yr clovqnyru par2raxovxek5 orowhydyv 2yr ‘rgov;ivnu m0d e1

Aba #isovs 0rinag mun al dovav anonx5 usylow7

6Na3yxek ;zyniin yv polor mivs /a-yrovn1 Yrp dysnek or /il gu sgsin ar2agyl5 gu cidnak ;e ama-u m0d e1 No3nbes al5 yrp dysnek or usa/nyrs gu gadarovin` cidxek ;e Asdov/o3 arka3ov;ivnu m0d e1 Wsdah y.ek5 or a3s syrovntu [anxa/` asonk poloru bidi badahin1 No3nisg y;e yrginkn ov yrgiru anhydanan5 q0skyrs bidi [anhydanan1

 

       Ar;ovn mnalov anhra=y,dov;ivnu

 

       6 Calow 2yzi5 ov,atir y.ek 2yr an2yrovn 1{ulla3 or 2yr sirdyru cravovin gyrovqovmow5 arpyxov;ymp yv a,qarhig hocyrow5 yv 3angar/ a3t 0ru 2yr wra3 ca31 Orowhydyv a3t 0ru bidi ca3 /ov.agi bes` polor martox oronk ampo.] a,qarhi wra3 g4abrin1 Ovsdi ar;ovn y.ek yv mi,d a.0;yxek5 or ar=ani ullak a3s badahyliknyren azadylov yv Martov Ortiin nyrga3ov;yna garcylov1

       #isovs ampo.] 0ru dajarin me] g4ovsovxaner5 irg yrygo3yan g4yr;ar @I;ynyax go[ova/ ly-u` ci,yrylov1 A-av0d ganovq ampo.] =o.owovrtu dajar g4yr;ar zink lsylov hamar1

 

Cor/k727.1-28.16

#ovt71.16

#owh713.16-30

Mad;723.1-39

Marg713.1-37

 


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001