Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovlis 1, 2001
HOCYCALOVSDEN  YDK T7 GIRAGI

Ysa3i Marcarei Cirken (1.21-31)

            I~n[bes bo-nig tar2av Sionu5 havadarim ka.aku5

an` or 0rinabahov;yamp lyxovn er5

ovr adyn mu artarnyr gu pnagein5

min[ hima martasbannyrow pnagaova/ e1

       Anar=ek e ar/a;t5 o4w Yrovsa.em5 ab0rini ,ahova/7

waja-ortnyrt ]ovr gu qa-nyn ciniin1

       I,qannyrt in/i tem abasdampa/`

co.yrovn cor/agix tar2yr yn7

ga,a-k gu siryn yv anirav novernyrov hydamovd yn7

o4[ orpyrovn iravovnku gu ba,dbanyn5

o4[ al a3rinyrovn tadu gu lsyn1

       Ovsdi a3sbes g\use myr Diragalu5

Yrgna3in Z0rkyrov Deru5 Isra3eli hz0r Asdova/u76

       8Wa~3 2yzi5 Isra3eli4 I,qannyr5

orowhydyv pargov;ivns bidi ;a’ym in/i haga-ago.nyrovn wra35

yv wre=aqntrov;yamp bidi tadym in/i ;,namaxo.nyru1

Ys inks kov makrov;yant bidi 2y-nargym5

Yv in[bes haloxow myda.u gu zdyn`

A3nbes ys im gragows bidi makrym kyz7

Gorovsdi bidi madnym abasdampnyrt5

Bidi pna]n]ym polor an0rennyrt5

Yv polor ampardavannyru bidi qonarhyxnym1

a-a]ova/ .ygawarnyrovt nman .ygawarnyr bidi garcym kyzi5

yv qorhrtagannyr` him 0ryrov qorhrtagannyrovt bes7

yv a3n adyn Artarov;yan ka.akbidi go[ovis7

bidi go[ovis Ma3raka.ak5 havadarim Sion91

       Deru ir o.ormov;yamp bidi ‘rge kov cyryal zavagnyret anonk`

       Oronk iravovnku gu bahyn yv artarov;ivn g\unyn1

       Pa3x an0rennyrn ov my.avornyru miasnapar bidi qordagovin7

       Anonk or Deru myr=yxin` miasnapar bidi pna]n]ovin1

       Am0;ow bidi mnan anonk`

       Oronk gov-kyr katnagyxin ov ,inyxin7

       Bidi am[nan anonk or pyvygninyr ba,dylov hajyxan5

       Yv anonk oronk asdova/nyrov novirova/ bardeznyr ‘nd-yxin1

       Anonk dyryva;a’ pyvygnii

       Yv an]rti bardezi bes bidi ullan1

       In[bes wov,i gy.yvnyru ga3/en gu p-ngin5

       A3nbes al an0rennyrn ov my.avornyru

       Miasnapar bidi a3rin irynx cor/yren5

       Yv o4[ ok bidi garyna3 zirynk ‘rgyl1

 

 

B0.os A-akyali Go.me H-oma3yxinyrovn Crova/ namagen (7.25-8.11)

            Aba ovrymn ys inks midkow Asdov/o3 0renkin gu /a-a3ym5 isg marmnow` my.ki 0renkin1

       Y;e a3tbes e5 gu n,anage ;e anonk or Krisdos #isovsi miaxa/ yn` tadabardov;yan yn;aga3 [yn5 kani marmnavorabes [yn abrir5 a3l hocyvorabes1 Orowhydyv hociin 0renku zis Krisdos #isovsi miaxnylow gyntanaxovx yv azadyx my.ki yv mahovan yn;aga3ov;ynen1 Artaryv in[ or 0renku [er grnar unyl5 martga3in pnov;yan dgar ullalovn badja-ow5 Asdova/ iracor/yx a,qarh .rgylow ir Ortin5 or my.ku 3a.;aharylov hamar myr my.an[agan pnov;ivnu ir wra3 a-av yv ir marmnin me] tadabardyx my.ku5 orbeszi mynk or hocyvorabes g\abrink yv o4[ marmnavorabes5 garynank lriv cor/atryl 0renkin artar bahan]knyru1 Anonk or mia3n irynx marmnagan bahan]nyrow gu .ygawarovin5 anonx mda/ylagyrbu marmnagan e7 min[ty- anonk or hociin ;ylatra/ 2yvow g\abrin5 anonx  mda/ylagyrbu marmnagan e7 min[ty- anonk or hociin ;ylatra/ 2yvow g\abrin5 anonx mda/ylagyrbu hocyvor e1 Marmnaganu qorhilu` gyank yv qa.a.ov;ivn1 Marmnaganin ga-[a/ midku Asdov/o3 ;,nami e5 orowhydyv Asdov/o3 ;,nami e5 orowhydyv Asdov/o3 0renknyrovn [I` hnazantir5 o4[ al grna3 hnazantil1 Aha ;e in[ov anonk or marmnagnin gu hydyvin` Asdov/o3 hajyli [yn grnar ullal1

       Y;e irabes Asdov/o3 hocin 2yr me] gu pnagi5 gu n,anage ;e tovk a3lyvs marmnin [ek hydyvir5 a3l hociin1 Isg ow or Krisdosi hocin [ovni5 anor [i4 badganir1 Y;e Krisdos 2yr me]n e5 ;ebedyv 2yr marminnyru bidi my-nin5 orowhydyv my.an[yxik5 saga3n Sovrp Hocin tar2yal gyank bidi da3 2yzi5 orowhydyv artaraxak1 A3sinkn5 y;e Asdov/o3 hocin 2yr  me] gu pnagi5 Asdova/5 or #isovs Krisdosu my-yalnyren 3arovxanyx5 ir hociin mi]oxav or 2yr me] gu pnagi` bidi gyntanaxne nayv 2yr mahganaxov marminnyru1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi (12.38-45)

            A3n adyn 0renki ovsovxi[nyren yv ‘arisyxinyren omank usin #isovsi7 8Wartaby4d5 g\ovzynk or hra,k mu cor/ys91 #isovs anonx badasqanyx7 8Asdov/o3 anhavadarim [a4r syrovnt7 nman mu g\ovzek7 pa3x #ownan marcarein badaha/ hra,ken zad ovri, n,an bidi [dysnek1 Yv in[bes #ownan yryk 0r xyryg ov ci,yr ged 2ovgin ‘orin me] anxovx5 no3nbes al martov Ortin yryk 0r xyryg ov ci,yr bidi mna3 yrgri untyrkin me]1 Tadasdani 0ru ninoveaxinyru 2yzi tem bidi yllyn yv tadabardyn 2yz5 orowhydyv anonk #ownani karozov;yamp z.]axin irynx my.kyrovn hamar1 Yv aha5 #owhanen avyli my/ megu ga3 hos1 Tar2yal5 tadasdani 0ru haravi ;acovhin bidi ylle yv tadabarde 2yz5 orowhydyv an ir hy-avor yrgren ygav So.omoni imasdovn ovsovxovmnyru lsylov hamar1 yv aha5 So.omonen avyli my/ megu ga3 hos1

       8Yrp [ar oci mu tovrs g\ylle martov mu me]en5 g\yr;a3 yv an]rti wa3ryr gu ,r]i` hancisd dy. mu cdnylov hamar1 Yv yrp [cdne5 inkniryn g\use7 yllym yr;am im dovns5 ovrge yla31 Ovsdi gu  wyrata-na3 ir naqgin dovnu yv za3n gu cdne barab5 makovr yv 3artarova/1 Aba g\yr;a3 gu pyre irme avyli [ar y0;u a3l ocinyr5 oronx hyd nyrs mdnylow` gu pnagi hon5 orow a3t martovn wyr]u ir naqgin wijagen ,ad avyli ce, g\ulla31 Cidxek or no3nu bidi badahi nayv a3s [ar syrovntin91

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001