Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Tahij6(hangman)Niv;1 N,anavor ha3yr

Badgyr6#i,o.ov;ivn Lav syrde badgyru aba sgsir 3i,yl

;e ovr dysar amen meg gdor1

A-y./ova/ )cdacor/ylow Ov..ov;yan panalinyru dy.a'oqe
ka-agovsinyru ji,t ga-kow1 Hajyli =amanx1


Ngar6A-y./ova/ )cdacor/ylow maovsu qa-ne yv ,dge badgyru1

Qovsa'ovm "o
-2e cntagu xadka/ bahyl yv makre polor karyru1

Gytronaxovm"o-2e panal polor ka-agovsinyru7 No3naman
ka-yru irar ydyv panalow bidi 3a]o.is1


"ing6"ongMaovsow yv yrgov da-yrow "ing "ong"
ka-yru irar ydyv panalow bidi 3a]o.is1


AganahavakZade magartag mu yv kage agannyru1