A#LAGYRBOV:IVN

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

 

 

                      A#LAGYRBOV:IVN

A#LAGYRBOV:IVN76 Ha3 Ygy.yxvo3 hinc clqavor d0nyren min5 or gu go[ovi nayv BA#?A_AGYRBOV:IVN` Krisdosi ba3/a- ov lovsavor yryvalen5yv Wartawa-` hin hy;anosagan d0nin anovnen1D0nova/ dn0rinov;ivnn e Krisdosi 'a-avor ov lovsavor gyrbarankow yryvnalu ir a-akyalnyren yrykin` Bydrosi5 #owhannesi yv #agoposi nyrga3ov;yan Calilo3 sovrp lyran wra3 or usd hasdadovn avantov;yan :aor go[ova/ ly-n y.a/ e1 Dn0rinov;ivnu gu badmyn Ma;eos5 Margos ov >ovgas avydarani[nyru5 in[bes nayv B0.0s A-akyali P7 :ov.;in me] (A7 17-18)5;eyv lyran anovnu [yn dar1

D0nu gu gadarovi Zadgi +T7 giragin5 a3sinkn Zadigen 98 0r ydku5 hydyvapar 35 0rovan ,ar=aganov;ivn grna3 ovnynal #ovnis 28-en )cosdos 11 D0naqmpov;ivnu yryk 0r e7 Giragi` povn d0nu5 yrgov,ap;i tar2yal hrama3yal d0n ov my-ylox 3i,adag5 yryk,ap;i lovr derovni mu1

#o3nyru yv Ladinnyru A3lagyrbov;yan d0nu gu gadaryn hasdadabes )cosdos 6-in1 A3s d0nu sgsa/ e havanapar :arcman[ax taren5 yv a-a]in 0rovan ,araganu Kyr;o.aha3r Mowsys Qorynaxvo3n gu wyracrovi5 isg my/ a.0;kn al` Y.i,ei1 P7 ov C7 d0nyru <norhaliin =amanag` avylxa/ yn or no3n 0ryrovn ,aragann al cra/ e1

Derovnagan gyanken a-nova/ Hra,adydil trovacu` hydyvyaln e7

6 <ovr] yryk dari karoz[ov;ynen ydk5 a3n ,r]anin yrp #isovs a3lyvs =amanagu yga/ gu ngader Yrovsa.em yr;alov5 gu sgsi ir a,agyrdnyru badrasdyl yv ganqadysov;ivnnyr unyl i m0do3 iryn sbaso. da=ancin [ar[araknyrow astynagan ir gyanki waqjani masin1

#isovs nman zro3xnyrow g\ovzer knnargyl5 ;e iryn sbaso. nman gyankin ov waqjanin antratar2u i|n[ bidi ullar a,agyrdnyrovn wra35 orbeszi nayv zanonk go.mnoro,er tebkyru yv calik iratar2ov;ivnnyru ji,t ump-nylov1

A3tbisi zro3xnyrov un;axkin e aha "ilibyan Gysario3 go.myru5 yrp a,agyrdnyru wrtowova/ wartabydin ganqadysov;ivnnyren5 iraranxovmi me]5 Bydros usav78 Kav lixi Der5 a3t panu kyzi [i badahir9777 (Mad;7 +Z722)1 #isovs /anr0ren gu 3antimane Bydrosu78 Ydis cna5 sadana377791 (Mad;7 +Z723)1

A3s zro3xen yv 3i,yal 8go[9en ,ovr] meg ,apa; ydk5 #isovs ir hyd a-nylow Bydrosu5 #agoposu yv #owhannesu5 ly- ylav a.0;ylov1 Yv min[ g\a.0;er5anor temku a3lagyrbyxav yv hacovsdu a3lovn sbidag co3n a-av1 Yv aha yrgov hocinyr` Mowsesn ov Y.ian yryvxan irynx a-kow5 gu q0sein #isovsi hyd` ir mahovan masin5 or bidi badaher Yrovsa.emi me]1 Bydrosi yv ir ungyraxo.nyrovn a[kyru kovnow /anraxa/ ein5 pa3x s;ayxan yv dysan #isovsi a-ku yv yrgov martigu5 oronk anor hyd ein1 Yrp Mowses ov Y.ia gu mygnein5 Bydros usav #isovsi7 6 Wartaby4d5 lav e or hos mnank7 yryk wrannyr ,inynk` megu kyzi5 megu Mowsesi yv mivsu Y.ia3i hamar1 Saga3n [er cidyr ;e i|n[ g\user1 Dagavin Bydros gu q0ser5 yrp amb mu ygav yv ,ovki dag a-av zanonk1 A,agyrdnyru waqxan5 yrp ambu /a/gyx zirynk1 Ambin me]en lsovyxav 2a3n mu5 or g\user7A#S E IM UNDRYAL ORTIS5 ANOR MDIG UREK1 Min[ a3s 2a3nu gu lsover5 #isovs a-an2in er1 A,agyrdnyru a3t 0ryrovn lov- mnaxin yv oyve megovn [badmyxin irynx dysa/nyrovn masin1(>ovgas 9:28-36)1