Sovrp Badarac

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

                        Sovrp Badarac

                  6Hama-0d paxadrov;ivn6

 

Sovrp Badaraci qorhovrtu Wyr]in Un;riki =amanag hasdadyx #isovs Krisdos1 Ir zohapyrov;yan qorhovrtn e Sovrp Badaracu5 ovr amen havadaxyal bah mu gu wyrana3 ov ir hociin me] g\abri Anor da-abanku yv gu zca3 Anor ansahman seru hanteb martox5 oronx hamar Ink zohovyxav1 Sovrp Badaracu Siro3 qorhovrtn e5 orowhydyv Sovrp Badaraci =amanag Ha3r Asdova/ haxn ov cinin Sovrp Hocii nyrcor/ov;yamp gu wyra/e Ir Mia/in ortiin Marmnin yv Arivnin5 ov gu pa,qe zanonk 5 ja,ago.nyru miavorylow Ir hyd1

 

Badaraci araro.ov;yan cirku gu go[ovi Badaracamado3x gam Qorhrtadydr1 Badaraci araro.ov;yan garcu a-a]in yryk taryrovn no3nn er polor krisdonya3 ygy.yxinyrovn me]1 S7 Cricor Lovsavori[ Gysaria3en pyra/ er Parsy.yan badaracamado3xu yv avantov;ivn ;o.a/ Ha3 ygy.yxiin1 +amanagi un;axkin ha3 ygy.yxvo3 ha3ryru ha3axovxa/ yv m,aga/ yn za3n yv min[yv 0rs g\0cdacor/ovi myr ygy.yxvo3 me]1 Sovrp Badaraci araro.ov;ivnu5 usd ha3ox badaracamado3xi  ovni hydyvyal pa=anovmnyru7

      A7 Badrasdov;ivn` zcysdavorovm5 lovaxovil5 qosdowanov;ivn5 naqamovd5 Narygaxii a.0;k5 a-a]atrov;ivn1

       P7 Ja,ov ba,d0n` qngargov;ivn5 ja,ov movdk5 un;yrxova/k5 Havadamk1

       C7 Ganon Sovrp Badaraci` my/ movdk5 o.]o3n5 srpacor/ov;ivn5 3i,adagov;ivn5 ja,agovm1

        T7 Ar2agovm1

Badaracin masnagxo. Clqavor tyragadarnyru badaraci[ kahanan5 sargavacu5 yv tbirnyrn yn1 Tbirnyru gu nyrga3axnyn =o.owovrtu5 yv amen in[ or g\yrcyn 5 ulla3 badasqan5 ulla3 cohovnagov;yan arda3a3dov;ivn ;e qntrank 5 g\yrcyn =o.owovrti anovnow 1 Badaraci[i  yv =o.owovrtin5 a3sinkn tbirnyrovn mi]nortu sargavacn e or nayv kahana3in 0cnaganu yv sbasavorn e1

 

Badrasdov;ivn

Zcysdavorovm5 lovaxvovm1 Sovrp Badaraci a-a]in masu gu sgsi zcysdavorman araro.ov;yamp1 Kahana3in avantadovn mdnylu5 ir hacovsdnyru hanylu yv avyli makovr hacovsd hacnilu gu n,anage myrganal ir my.avor wijagen yv nor hacovsdnyrow Krisdosu nyrga3axnyl yv srpov;yamp ov artarov;yamp norocovil1 Qo3ru gu qorhrtan,e imasdov;yan bsagu yv 'rgov;yan sa.avardu7 kahana3in ovraru Krisdosi avydaranin lov/u gu qorhrtan,e or5 kahanan gu badrasdovi gryl1 Badaraci[u qorhovrti gadarman =amanag clovqu [i /a/gyr a3l gu mna3 pax clovqow5 in[ or gu n,anage badaraci[in  makrov;ivnu yv srdin barzov;ivnu1 Isg qorhovrtin5 a3sinkn badaracin masnagxo. a3l hocyvoragannyru ullan ybisgobosnyr5 apy.anyr gam kahananyr gu /a/gyn irynx clovqu5 orowhydyv bedk e badaraci =amanag  marmnin polor zca3aranknyru /a/gova/ mnan1

Tbirnyru 8Qorhovrt Qorin9 ,araganu yrcylow5 kahana3in yv sargavacin hyd g\ovcan qoranin a-]yv yv kahanan /a/ovg a.0;ylow sa.mos IY6n5 2y-kyru gu lova31 Lovaxovilu gu n,anage ir my.kyren kavovil5 makrovil5 orme ydk mia3n garyli g\ulla3 sovrp Sy.an par2ranal1

 

Qngargov;ivn1 Lovaxovyle ydk 5 kahanan ta-nalow tebi =o.owovrtu 5 Asdova/a/ni paryq0sov;yamp hrabaragav gu qosdowani ir my.kyru1 No3n 0rinagow5 =o.owovrtn al min[yv ha.ortovilu bardavor e makrovil5 qosdowanil ir my.kyru yv aba mia3n ja,agyl1

 

Naqamovd1 Qosdowanyle ydk5 badaraci[u sa.mosyrcov;yamp gu par2rana3 pym7 my/ waraco3ru gu 'agovi5 tbirnyru g\yrcyn my.yti gam 0rovan bad,aj da.u5 isg kahanan gu garta3 Narygaxii a.0;ku5 or ov..ova/ e S7 Hociin1 A3s a.0;kow kahanan  S7 Hocii 0cnov;ivnu gu qntre orbeszi gadare Qorhovrtu1 Waraco3rin 'agovilu my.avor martox yv Asdov/o3 mi]yv pa=anovmu gu n,anage1

 

A-a]atrov;ivn1 A.0;ken ydk kahanan gu tne sa.avardu yv g\yr;a3 un/a3aran5 ovr sargavacin 2y-ken a-nylow noviragan haxu gam n,qaru5 gu tne ma.zma3in wra3 yv cinin qa[a2yv gu lyxne sgihin me]1 Ange ydk Osgypyrani Der Asdova/ a.0;kow  kahanan gu time Ha3r Asdov/o3 yv a.0;ki avardin sgihu gu /a/ge k0.ow1 Gu sgsi qngargov;ivnu1

 

Ja,ov ba,d0n

 

Kahanan povrwa-ow gu qngarge sovrp sbasu yv a3tbes gov ca3 sovrp sy.ani a-]yv1 Gu ,arovnage qngargyl5 waraco3ru gu paxovi5 g\i]ne pymen yv =o.owovrtin me] ,r]ylow gu wyrata-na3 yv grgin gu par2rana3 pym1 A3s araro.ov;ivnu 8a,qarhacalox9n e or gu qorhrtan,e #isovs Krisdosi martanalu5 myr gyankin ha.ortovilu5 Avydaranin anov,ahod povrmovnkin dara/ovmu7 isg tar2yal pym yllylu` Ir yrgink par2ranalu1 A,qarhacaloxin gu 3a]orte 8+amamovd9u gam Badaraaci sgizpu1

 

+amamovd1 A3s hancrovanin arten kahanan gu 'oqarine Krisdosu yv sargavacu 8)rhnya Der9 usylow ange asdova/a3in 0rhnov;ivn gu qntre5 isg 8Yv yvs Qa.a.ov;yan9 a.0;kow gu qntre a3n yrgna3in qa.a.ov;ivnu or #isovs qosdaxa/ er Ir a,agyrdnyrovn1 6#owhannes +T6

Orbes a3t qntrankin hydyvank5 kahanan par2ra2a3n g\ardasane Osgypyrani 8Der Asdova/ myr9 a.0;ku yv tbirnyru5 usd d0naxo3xin5 g\yrcyn 0rova3 sa.mosn ov ,araganu1

 

Yryksrpyan 'a-apanov;ivn1 +amamovdin gu 3a]orte kahana3in /a/ovg a.0;ku5 ormow an  hry,dagnyrov tasen 0cnov;ivn gu qntre ir ba,d0nu gadarylov hamar5 orme ydk Avydaranu par2raxnylow5 =o.owovrtin timax5gu 3an2ne  sargavacin or a]ago.myan tasen g\anxni 2aqago.myan tasu min[ tbirnyru g\yrcyn 8yryksrpyan9u` Sovrp Asdova/5 sovrp yv hz0r5 sovrp yv anmah1 Sargavacnyrovn meg tasen mivsu anxnylovn nbadagu5 =o.owovrtu ov,atrov;yan hraviryl e5 orowhydyv ki[ ydk Avydaran bidi gartaxovi1 A3s mi]oxin gu ,ar=in polor k,oxnyru5 or gu n,anage hry,dagnyrov polor tasyrovn nyrga3ov;ivnu5 in[ or ki[ a-a] kahanan qntra/ er ir /a/ovg a.0;kow1

 

8Yryksrpyan9i =amanag kahanan ir /a/ovg` Asdova/ Sovrp5 or I sovrps a.0;kow gu wga3e or marcarenyru ganovqen dysa/ ein Asd/ovn5 or gu 'a-apanover syrowpenyrov yv kyrowpenyrov go.me 6 dysnyl Ysa3i Z5 Yzygiel A5+6yv ador nmanov;yamp al kyrowpeagan a3s yrcu gu 3.e Asdov/o31

 

8Yryksrpyan9en ydk gu sgsi sargavacin 8hama,qarhagan karozu95 ovr an Diro]me qa.a.ov;ivn gu qntre` wyrin qa.a.ov;ivnu yv a3t garcow al wyren war` qa.a.ov;ivn gu qntre  a,qarhin5 ga;o.igosin5 ;ymi a-a]nortin5 hocyvoragannyrovn5 =o.owovrtin hamar1 8Hama,qarhagan9i avardin sargavacu gu 3i,e nayv abro.nyru yv nn]yxyalnyru5 oronk anpa=an yn ygy.yxien1

 

Un;yrxanov;ivn1 Gu sgsi un;yrxanov;yan bahu5 yrp hadova/nyr gu gartaxovin marcareagan crkyre yv a-akylagan ;ov.;yre yv amyne wyr]u Avydarane5 orowhydyv in[bes or marcarenyru marcaryxin #isovsi a,qarh calu5 a3nbes al a-akyalnyru wga3yxin yv aganadys y.an marcareov;ivnnyrov iraganaxman5 isg Avydaranu tar2av Marcarenyrov yv )renki ampo.]axovmu1

 Aba sargavacu gu ta-na3 tebi sovrp Sy.anu yv Avydaranu par2r p-na/  g\use 8Havadamk9u` havadki qosdowanov;ivnu5 isg =o.owovrtu 2y-kyru dara/a/ xa/ 2a3now gu grgne za3n1

Asge ydk5 sargavacu gu ,arovnage Asdov/me qntryl or untovni myr a.a[anknyru5 isg kahanan ir /a/ovg a.0;kin untme]en gu qntre #isovs Krisdosen or Ir my/ o.ormov;yamp masnagix tar2ne myz asdova/a3in barcyvnyrovn yv nyre myr my.kyru1 No3nu gu qntryn tbirnyru badaraci[ kahana3in hamar5 usylow` 8yv unt hocvo3t kovm91

 

      Sovrp Badaraci Ganonu

 

Wyrapyrovm1 Kahanan gu hane sa.avardu5 in[ or gu n,anage ;e min[yv hima an ir me] gu grer #isovsi I,qanagan 'a-ku5 isg hima gu mdne /a-a3agan gyrbin me]5 sbasavor gu ta-na3 asdova/a3in 'rgarar qorhovrtin1 Min[yv a3s bahu kahana3in a.0;knyru ov..ova/ ein Krisdosin5 a3s bahen ydk a.0;knyru g\ov..ovin Ha3r Asdov/o35 qntrylow Hocin Sovrp Asdov/o3 cor/agxov;ivnu5 orowhydyv Ortin Asdova/u gu zohapyrovi sovrp Sy.anin wra31

 

A3sdy. Sargavacu par2r 2a3now g\ardasane 8Mi ok yraqa3ix9u5 tovrs hravirylow anhavadnyru5 [i mgrdova/ yryqanyru5 polor anonk or badrasd [yn dagavin masnagxylov srpazan qorhovrtin1 Asor gu hydyvi 8Marmin Derovnagan9  yrcu5 orov mi]oxav tbirnyru5 a3sinkn =o.owovrtu5 gu qosdowanin or gu havadan Derovnagan Marmnin yv "rgi[i aryan sovrp sy.anin a-]yv cdnovylovn1

 

Aba sargavacu qovng gu /qe sovrp Sy.anin yv g\yr;a3 Qorhrtanox7 gu hn[yn k,oxnyru5 tbirnyru g\yrcyn 0rovan hamabadasqan srpasaxov;ivnu5 isg kahanan pazgadara/5 /a/ovg a.0;kow  gu qntre or Asdova/ z0raxne iryn un/anyru madovxanylov yv  qorhovrtu gadarylov hamar1 A.0;ken ydk kahanan meg ka3l gu hy-ana3 sovrp Sy.anen yv gu sbase or untovni un/anyru sargavacin 2y-ken1

Kahanan un/anyru gu tne Sy.anin wra3 yv  madnyrovn /a3ryru gu lova31 A3s lovaxovilu gu gadarovi Wyr]in Un;riki Odnlova3i 0rinagow yv myzi gu ;ylatre or ha.ortovyle a-a] mynk al makrovink myr my.kyren1

 

O.]o3nu1 Sargavacu gu karoze or in[bes kahanan lovaxovyxav no3nbes =o.owovrtn al sovrp Sy.anin a-]yv an;yri yv gadaryal havadkow badrasdovi ha.ortovylov7 kahanan Der Asdova/ z0rov;yanx a.0;kow g\a.0;e Asdov/o3 or untovni Un/anyru yv Krisdosi Marminn ov Arivnu ja,ago.nyru kavovin irynx my.kyren1

A3s a.0;ken ydk kahanan hraman gov da37 8O.]o3n dovk mimianx  i hampo3r srpov;yan9 yv gu sgsi o.]o3ni bahu1 Myr ygy.yxvo3 me] hampo3ru gu 'oqanxyn a] yv 2aq a3dyru irar m0dyxnylow5 isg owkyr or dagavin badrasd [yn ha.ortovylov tovrs gu hravirovin or tovrsu a.0;yn 1 A3s bahovn kahanan sgihin k0.u gisow gu pana3 orbeszi yryvna3 un/an` n,qaru yv g\use7 8O.]o3n kyz5 Krisdos i me] myr 3a3dnyxav95 orovn sargavacu  gu badasqane  8)rhnyal e 3a3dnov;ivnu Krisdosi9 yv tbirnyru g\yrcyn 8 Krisdos i me] myr 3a3dnyxav9 yrcu1 No3n q0skyrow al havadaxyalnyru o.]o3nu gu 'oqanxyn irar1

 

Srpasaxov;ivn1O.]o3nin gu hydyvi srpasaxov;yan araro.ov;ivnu yrp sargavacu  zcov,axnylow =o.owovrtu gu ;ylatre ahow yv yrgiv.ow sbasyl5 kani or gu m0odyna3 ha.ortov;yan bahu yv Asdov/o3 ca-novgu myr 'rgov;yan yv my.kyrovn hamar bidi badaracovi sovrp Sy.anin wra31 Asor gu hydyvi 8Ztrovns5 ztrovns9 zcov,axno. hramanu5 or go[ mun e 'agylov myr mdki5 srdi5 qorhovrtnyrov t-nyru yv gytronanal mia3n 'rgacor/ov;yan qorhovrtin wra37 go[ mun e nayv 'agylov ygy.yxvo3 t-nyru5 orbeszi ki[ a-a] tovrs yllo.nyru nyrs [i mdnyn1 Asor un;axkin kahanan Ar=an e sdovcabes  a.0;ku /a/ovg unylow gu 'a-apane Ha3ru5 or 'rgacor/ dn0rinov;yamp myzi ar=ani tar2ovx yrgna3innyrov barin masnagxylov1 Ovsdi syrowpenyrov yv kyrowpenyrov hyd mia2a3n5 par2r 2a3now g\yrcynk 8Sovrp5 sovrp5 sovrp91 Ysa3i marcarei a3s q0skyru hry,dagnyrov yrcn e5 ovr an gu 'a-

apane Asdov/o376Ysa3i Z #61

 

                 

            Ganon Badaraci

 

Srpasaxov;yan =amanag kahanan pazmadara/ 5 /a/ovg5 g\a.0;e Asdov/o35 Zink 'a-apanylow5 or martovn [\andysyx yv anor my.kyru kavylov hamar ir Ortin .rgyx a,qarh1 Aba gu 3i,e #isovsi gyanku5 'rgacor/ov;ivnu5 Wyrnadan un;riku1

 

A.0;ken ydk5 kahanan gu pana3 sgihu5 gu wyrxne n,qaru yv par2ra2a3n g\use 8 a-ek5 gyrek5 a3s e marmin im77791 Ange ydk gu par2raxne sgihu yv g\use 8Arpek i smane amynykyan5 a3s e arivn im77795 orme ydk sgihu ma.zma3i wran tnylow5 ko.ow gu /a/ge yv /a/ovg a.0;kow gu 3i,e or Mia/ini badoverow e or Cinin yv Arivnu gu pyre Sy.anin wra35 H0r a-]yv yv a.0;ki avardin Un/anyru ki[ mu par2raxnylow gu madovxe Asdov/o3 yv g\use 8yv zKo3s Kyz madovxanymk77791 A3sinkn5 #isovsu` Kov ortit5 or Kyzme e yv Kovgt e5 Kov gamkow ygav a,qarh5 yv hima no3n #isovsu Kyz g\un/a3ynk5 poloris 'rgov;yan hamar1

 

A3s =amanag tbirnyru g\yrcyn 8 3amyna3ni 0rhnyal ys9 yrcu5 isg kahanan /a/ovg g\a.0;e yv yryk ancam Haxu g\0rhne5 yryk ancam Cinin yv yryk ancam Haxn ov Cinin miasin` no3n q0skyrow1 Min[ a3s Haxn ov Cinin gu qorhrtan,ein #isovsi Marminn ov Arivnu7 a3s bahen ydk5 yrp Sovrp Hocin g\i]ne yv gu srpacor/e Un/anyru5 anonk irabes gu ta-nan Anor Marminu yv Arivnu1

 

#I,adagov;ivn1 Asonxme ydk5 kahanan /a/ovg a.0;kow gu qntre or srpacor/ova/ Un/anyrovn mi]oxav Asdova/ ser5 hasdadov;ivn yv qa.a.ov;ivn barcyve ampo.] a,qarhin5 sovrp Ygy.yxiin5 hocyvoragannyrovn5 ;acavornyrovn5 =o.owovrtin1 Ange ydk gu sgsi 3i,adagov;ivnnyrovn ,arku5 ovr gu 3i,ovin sovrp Asdova/a/inu5 sovrp #owhannes Mgrdi[u5 sovrp Sdy'annos naqawgan yv ovri, sovrpyr1 #I,adagov;ivnnyrov a3s ,arku gu qorhrtan,e zinovoryalnyrov5 a3sinkn abro.nyrov yv 3a.;agannyrov5 a3sinkn nn]yxyalnyrov ygy.yxinyrovn miov;ivnu1 Sargavacu g\anxni qoranin a] go.mu5 yv gu sgsi sovpyrov 3i,adagov;ivnu1 A] go.m anxnilu gu qorhrtan,e sovrpyrov a]ago.myan wyri tasovn badganilu1

 

Yrp kahanan g\avarde 3i,adagov;ivnnyrov ,arku5 sargavacnyru g\anxnin sovrp Sy.anin 2aq go.mu5 3i,ylov hamar zinovoryalnyrovn5 a3sinkn gyntani havadaxyalnyrovn5 kani or a] go.mu gu qorhrtan,e sovrpyrov =o.owu5 isg 2aqu abro. havadaxyalnyru1

 

Myr ygy.yxvo3 untovna/ 0renkin hama2a3n5 a3s bahovn araro.ov;ivnu g\unthadovi yv kahanan gam oryve par2rasdijan hocyvoragan gu sgsi karozyl =o.owovrtin usd 0rova3 niv;in  gam sovrp cra3in oryve pnapani1

 

Karozi avardylen ydk kahanan par2ra2a3n g\use 8 yv dovk myz hamar2aga2a3n parpa-ow panal zpyrans myr9 a.0;ku yv =o.owovrtu orbes ir qntranknyrovn 'agovmu5 g\ardasane Ha3r myr a.0;ku1

 

Ja,agovm1 +o.owovrtu /ovngu gov ca35 isg kahanan5 clovqu qonarhylow5 sgihin  a-]yv5  /a/ovg5 Sovrp Hociin g\ardasane Qonarhman a.0;ku5 qntrylow or Asdova/ o.ormi a3s qonarha/ =o.owovrtin1 Asor gu hydyvi sargavacin go[u` 8B-osqovme9 ormow ov,atrov;yan gu hravire /nga[ok =o.owovrtu dysnylov hamar Derovnagan Marminu1 Yv a3t bahovn kahanan Sovrp Marminu wyr par2raxnylow g\yse 8 I srpiv;ivn Srpox95 a3sinkn aha sovrpyrov srpov;ivnu` Sovrp Marminu5 orovn gu 'a'akink ha.ortovil1 Aba gu sgsi kahana3in 0rhnov;ivnnyru yv a.0;ku a3t Aryan yv Marmnin ar=ani ullalov hamar1 Kahanan gu hampovre Sy.anu yv Sovrp Marminu Aryan me] ;a;qylow wyr gu par2raxne yv gu ta-na3 =o.owovrtin5 gu qa[agnke yv yd ta-nalow Srpov;ivnu gu tne Sy.anin wra31 Waraco3ru gu 'agovi1 8Der O.ormia9i bahn e7 =o.owovrtu /ovngi gov ca35 kahanan /a/ovg g\a.0;e waraco3rin ydyvu5 Sovrp Haxu5 a3sinkn n,qaru [ors masi gu pa=ne yv gu tne sgihin me] usylow` 8Lrovmn Hocvo3n Srpo391 Aba gu .arovnage /a/ovg gyrbow Osgypyrani a.0;ku ardasanyl5 qmtrylow or Asdova/ iryn yv =o.owovrtin ar=ani tar2ne Marmnin ov Aryan ha.ortovylov1

Waraco3ru gu paxovi5 yv ar=anavornyru m0dynalow Sovrp Sy.anin5 gu ha.ortovin5 Srpov;ivnu a-anx /amylov govl dalow1

 

                  Ar2agovm

Cohov;ivn1 +o.owovrtin ha.ortov;ivn dale ydk kahanan gu wyrata-na3 tebi Sovrp Sy.an7 waraco3ru grgin gu 'agovi yv badaraci[ kahanan  gu ja,age sgihin me] mnaxa/ Marminn ov Arivnu5 gu makre sgihu5 gu srpe yv  ko.ow gu /a/ge5 cohov;ivn 3a3dnylow Sovrp Yrrortov;yan` Ha3r Asdov/o35 Ortin Asov/o3 yv Sovrp Hoci Asov/o31 Cohapanagan a.0;kin gu mianan nayv tbirnyru1 A.0;ken ydk kahanan gu lova3 2y-kyru5 sa.avardu gu tne  clqovn yv ir ba,d0nu avarda/ ullalow gu badrasdovi hy-anal Sovrp Sy.anen1

 

A3sdy.5 waraco3ru gu paxovi yv kahanan wyr]in ancam g\yrgrbace Sovrp Sy.anin a-]yv5 gu wyrxne Avydaranu yv 2aq harava3in go.men g\i]ne pymen5 ardasanylow 8Or 0rhnys7779 a.0;ku1

 

In[bes araro.ov;yan sgizpu kahanan pym par2raxav sa.avardu clqovn5 no3nbes al bedk e i]ne war #isovsi 0rinagow7 #isovs yrgink par2raxav yv tar2yal bidi wyrata-na35 tadylov martik usd irynx cor/yrovn1

 

Sovrp Badaraci povn qorhovrtu arten avarda/ e5 saga3n =o.owovrtu ar2agyle a-a]  gu gartaxovi #owhannov avydarani A !6!$ clovqnyru5 orme ydk 8Bahbani[9 a.0;kow =o.owovrtu g\ar2agovi1

 

                                       

Pa-aran

Avantadovn  6 pymin a] yv 2aq go.myru cdnovo. synyagnyr5

                 ovr gu bahovin ygy.yxvo3 sbasnyru5 zartyru5

                 hantyr2nyru1

Un/a3         6 Derovnagan Marminu qorhrtan,o. haxn ov

                  cinin1

Un/a3aran gam qorhrtanox 6 qoranin yrgov go.myrov

                  badyrovn wra3 cdnovo. megagag qor,yru5

                  ovr gu bahovin Sovrp Qorhovrti un/anyru1

Ma.zma      6 ar/a;ya3 gam myda.ya3 'okrig bnag5 orov

                  wra3 gu trovin un/anyru1

Ovrar         6 ovsen war i]no.5 yrgov martahasag yrga3nkow

                  ny. =abaven1

K,ox          6 'a3de yrgar 2o.i mu wra3 hasdadova/

                  myda.ya3 ho.mahar5 or gu qorhrtan,e

                  hry,dagnyru` kyrowpenyrn ov syrowpenyru1