Hampar2ovm

  Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

                  Hampar2ovm

           Wyraslax 'a-kow ca3 tebi yrgink777

            Wyr hampar2mamp ca3 tebi Ha3ru7777

 

Sovrp #arov;yan d0nen ka-asovn 0r ydk5 Hinc,ap;i 0ru5 myr Der #isovs Krisdosi hampar2man d0nn e1

Hampar2ovm gu n,anage par2raxovm1 Hampar2ovmu #isovsi 3arov;yan ov 'a-avorova/ marmnow yrgink par2ranalov yv Ha3r Asdov/o3 a] go.mu nsdylov 3i,adagn e1

 

Hampar2man badmov;ivnu crova/ e Nor Gdagaranin me]5 Margos5 +Z5 !(6@)5 >ovgas5 IT5 %)6%#5 Cor/k5 A (6!!I pa=innyrovn me]5 usd oronx5 Ir 3arov;ivnen 3ydo3 #isovs Krisdos ka-asovn 0ryrov un;axkin gu 3a3dnovi a,agyrdnyrovn5 wyrsdin gu hasdade ir 3arov;ivn a-a/ ullalu5 gu q0si yrgnki arka3ov;yan masin yv g\ovsovxane ;e in[bes bedk e karozyn Avydaranu1

 

Ka-asovnyrort 0ru Deru a,agyrdnyrovn hyd gu par2rana3 @i;ynyax lyran caca;u1 Anonk m0dynalow gu harxnyn #isovsin7 8Der5 hima e or bidi wyrahasdadys Israeli ;acavorov;ivnu9 Cor/k5 A ^1

#isovs gu badasqane7 8@yzi drova/ [e cidnal H0r5 Ir I,qanov;yan me] hasdada/ =amyrn ov =amanagnyru7 yrp Sovrp Hocin i]ne 2yr wra35 a3n adyn z0rov;ivn yv I,qanov;ivn g\ovnynak yv In/I hamar wganyr gu ta-nak Yrovsa.emi5 ampo.] Hreasdani yv Samaria3i me]5  min[yv yrgri polor /a3ryru9 Cor/k5 A5 &6*1

 

Yrp An a3sbes gu q0ser5 a,agyrdnyru ab,ahar gu na3ein ov gu dysnein ;e in[bes an tebi yrgink gu par2ranar1 Ydku ambyru ge /a/gyn #isovsu irynx a[kyren yv yrp dagavin anonk irynx a[kyru 3a-a/ gu tidein Diro] yrgink par2ranalu5 irynx g\yryvin jyrmag zcysdnyrow yrgov martig ov g\usyn7  8 Ow calilyxinyr5 in[ov gancna/ gu na3ik yrgink5 a3s #isovsu or 2yr me]en tebi yrgink par2raxav5 bidi ca3 no3n 2yvow5 a3nbes in[bes dysak Ir yrgink par2ranalu91 Cor/k5 A5 !!1

 

A3n A-akyalnyru 5 oronk dysyr ein 3arovxyal #isovsin 5 aganadys y.a/ anor hra,knyrovn5 a3=m ab,ahar y.a/ ein1 O[ ;e zarmaxa/ ein 5 dysnylow #isovs Krisdosi yrgink hampa-nalu5 orowhydyv Asdov/o3 hamar o[in[ ga3 angaryli5 manavant irynx ,0,a'a/5 dysa/ Asd/ovn hamar5 or my-ylnyrovn 3arov;ivn a-nyl gov da3 yv qoxova/ marmnow 3arov;ivn a-nyle ydk 5 'ag t-nyren nyrs mdnylow gu gancni Ir a,agyrdnyrovn me]5 a3l hiaxa/ ein5 orowhydyv gu dysnein or mia3n Asdova/ [e5 or hampar2ovm a-av tebi yrgink5 a3l nayv marmnaxyal Asdova/1 Asdova/amartn er or yrgink gu par2ranar1

 

#isovs a3lyvs yrgri wra3 [er5 a3l yrgnavor H0r m0d5 yrgnki arka3ov;yan me]` pazma/ asdova/a3in a;o-in a] go.mu7 8tebi yrgink par2raxav yv nsdav H0r a] go.mu9 Marg7 +Z5 !(1

Krisdos hampar2av or Ir sirylinyrovn hamar paryq0se1Hampar2av orbeszi mynk garynank 3ovsal or mynk yvs marmnow bidi mdnynk  3avidynagan gyank1 Anor q0skyrn yn` 8Y;e ys [\yr;am5 Mqi;ari[u` a3sinkn Sovrp Hocin 2yr m0d [i car1 Isg y;e ys yr;am Anor g\ov.argym 2yr m0d95 #owh7 +Z5&1 Ovsdi Diro] hampar2ovmu myzi hamar nayv hocycalsdyan barcyv er1

 

Diro] hampar2ovmen ydk a,agyrdnyru my/ ovraqov;yamp gu wyrata-nan Yrovsa.em yv daja-in me] mi,d gu cowapanyn Asdova/1

#isovs ancam mu yvs 'asdyx 3avidynagan gyanki co3ov;ivnu1 Yrgink par2ranale a-a] An ir a-akyalnyrovn badoviryx yr;al5 karozyl yv H0r5 Ortvo3n yv Sovrp Hocii anovnow mgrdyl polorin1 Mad;7 IU5 !(1 Diro] a3s badoviranin hama2a3n sovrp :ateosn ov sovrp Parto.imeosu ygan Ha3asdan yv irynx karozov;yamp himnyxin myr Ha3 A-akylagan Sovrp Ygy.yxin1

 

 

Hampar2man d0nu =o/owovrtin m0d /an0; e nayv 8Wijag9 gam 8}angivlivm9 anovanovmnyrow1

 

8Wijag9u gabova/ e Krisdosi hampar2ovmen ydk5 a-akyalnyrovn yv a,agyrdnyrovn5 Bydros a-akyali a-a]argow5 =o.owi mu me]5 madni[ #ovta3i dy. dasnuyrgrort 5 nor a,agyrd mu  undrylov ararkin1 #ovtan inkzink sbanna/ er yv bedk er ir dy. nor mu undryl1 A3s megu gadarova/ er Hampar2man yv Hocycalsdyan d0nyrovn mi]yv inga/ =amanaga,r]anin 1

Hampar2man naqort 0ru5 harsyrn ov a.]ignyru y0;n a.pivrnyre ]ovr yv ta,dyren ov a3cinyren zanazan /a.ignyr gu havakyn yv dovn gu pyryn1 Hampar2man 0ru =o.owrtagan qa.6soworov;yan hama2a3n wijagahanov;yan 0rn e1

 

Ha3asdanya3x A-akylagan Sovrp Ygy.yxvo3 me]5 hampar2man d0nu gu n,ovi Abril #)en min[yv #ovnisi # inga/ =amanaga,r]anin 1 Ha3asdani me]5 Hampar2man a3t 0ru ,adyr ovqdi g\yr;an ?a.gywank1

 

        Hampar2man` Dern myr yrgink par2ranalow usav

a,agyrdnyrovn7 8Nsdyxek 2yr ka.akin` Yrovsa.emi  me]5 min[yv  par2ranalov z0rov;ivnu ovnynak1