{ors S7 Avydarani[nyr

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

{ors S7 Avydarani[nyr

Hogdympyri yrgrort ,apa;u 3i,adagovo. :arcman[ax d0nu ,ovki me] gu 2ce Hogdympyr amsovan 2 a3l d0nyr7 a-a]in ,ap;ovan 72 a,agyrdnyrov d0nu yv yrrort ,ap;ovan {ors S7 Avydarani[nyrov d0nu1

#isovsi hydyvo.nyrovn ;ivu ,ad er1 Asonxme 12u Ir go.me undrova/ ein orbes A-akyal ( a3sinkn #isovsi go.me .rgova/5 badcamavor5 tysban ) oronk 3 dari #isovsen anpa=an mnaxin1 Asonx garcin yn myzi /an0; :ateos yv Par;o.omeos a-akyalnyru1 A-i;ow mun al #isovs y0;anasovnyrgov a,agyrdnyr yvs n,anagyx yv zanonk zo3c6zo3c irme a-a] .rgyx ir yr;alik polor ka.aknyrn ov ,r]annyru anonx usylow hovn2ku a-ad e5 pa3x m,agnyru` ki[7 hydyvapar qntryxek hovn2ki Diro]men5 or ir hovn2kin hamar m,agnyr badrasde yv .rge1 Margos Avydarani[u havanapar a3s 72en megn er1

{ors Avydarannyru5 Nor Gdagaranin` Asdova/a,ovn[in #isovsi /novnten ydk crova/ pa=nin` a-a]in 4 cirkyrn yn1 Ivrakan[ivr Crki hy.inagu gu go[ovi Avydarani[5 orowhydyv Krisdosi pyra/ Paru Lovrin Avydisn e or gov da3 ir Avydaranin untme]en1 Avydarannyrov tasavorovmow asonk yn Mad;eos5 Margos5 >ovgas yv #owhannes Avydarani[nyru1

Mad;eos ba,d0now maksavor er5 a3sinkn hargahavak5 yrp #isovs zink ir 12 A-akyalnyren megu ullalov gan[yx1 Mad;eosi Avydaranu ir un;yrxo.nyrovn5 3adgabes ir =amanagi Hrya3 krisdonyanyrovn5 gu 3a3dne ;e #isovsn e qosdaxova/ "rgi[u5 or Asdova/ qosdaxa/ er Hin Gdagarani marcareov;ivnnyrovn me]1 Mad;eos avydarani[ #isovsu gu nyrga3axne orbes a3n My/ Ovsovxi[u5 or I,qanov;ivn ovni mygnapanylov Asdov/o3 )renku yv karozylov Asdov/o3 arka3ov;yan masin1

Margosi Avydaranu [ors avydarannyren amynen garjn e yv crova/ e poloren a-a]1 Hy.inagin masin /an0;ov;ivnnyr ovnink Nor Gdagarani 5rt5 A-akyalnyrov Cor/yru5 cirken or crova/ e >ovgas Avydarani[in go.me yv a-akylagan namagnyren1 Margosi Avydaranu gu sgsi hasdadovmow5 ;e #isovs Krisdos Asdov/o3 Ortin e1 Margosi Avydaranin me] #isovsi badmov;ivnu nyrga3axova/ e ir gadara/ cor/yrovn untme]en5 kan ;e ir q0skyrovn yv ovsovxovmnyrovn1

>ovgas #o3n p=i,g mun er5 or a,agyrda/ er B0.os a-akyali yv tar2a/ anor havadarim cor/agixu yv pazma;iv ancamnyr anor hyd jamporta/1 Hos g4ar=e 3i,yl ;e B0.os5 or cra/ e Nor Gdagarani 27 cirkyren 14 u ;ybydyv gu go[ovi a-akyal5 saga3n an 12 a-akyalnyrovn qovmpin [i badganir1 B0.osi a-akylov;ivnu gu sgsi #isovsi Hampa2ovmen 3-4 dari ydk5 yrp dagavin S0.os gu go[over yv Yrovsa.emen Tamasgos g\yr;ar Krisdonyanyru hala/ylov hamar1 Tamasgosi jampovn wra3 an #isovsi gu hantibi yv gulla3 Krisdonya3 yv gu go[ovi B0.os1

>ovgasi Avydaranu #isovsu gu nyrga3axne orbes "rgi[u Isra3eli yv manavant ampo.] martgov;yan1 >ovgasi Avydaranu nayv 3adovg gyrbow g\ardaxolaxne Asdov/o3 seru` manavant qonarh tasov martox hanteb1 #adgan,aganu a3n e5 or gark mu trovacnyr yv a-agnyr mi\a3n >ovgasi Avydaranin me] gu cdnynk1 )rinag5 #isovsi /novntin =amanag howivnyrovn a3xu5 badani #isovsu dajarin me]5 pari samaraxiin5 ana-ag ortiin yv ovri, a-agnyr5 yva3ln1

Mad;eosi5 Margosi yv >ovgasi Avydarannyru ovnynalow nman lyzov5 niv;yr yv tasavorovm gu go[ovin Hamadysagan Avydarannyr1

#owhannes #isovsi 12 A-akyalnyren grdsyraco3nn e1 #owhannesi Avydaranu 3adgan,agan gyrbow darpyr e mivs avydarannyren1 Aniga3 #isovsu gu nyrga3axne orbes Asdov/o3 Q0sku or marmin y.av yv myr me] pnagyxav1In[bes hy.inagu g\use5 a3s Avydaranu crovyxav orbeszi un;yrxo.nyru havadan ;e #isovsn e qosdaxova/ "rgi[u5 Asdov/o3 Ortin5 yv 3avidynagan gyank ovnynan ( 20:31) 1 #owhannes gu ,y,de 3avidynagan gyanki ,norhku5 or mynk bidi sdanank #isovsi mi]oxav1 #adgan,agan e or a3s avydaranu oyve a-ag [i barovnager1

Sovrp #agop Ma3r Ygy.yxvo3
Giragn0rya3 Tbrox