A,qarhamadran gam Gana[ Giragi

       Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org  

               Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

A,qarhamadran gam Gana[ Giragi

             

 

A3t anovnu gu drovi Zadgi C7Giragiin5 or e Zadgen 15 0r ydku5 yv Zadgin hyd 35 0rovan ,ar=aganov;ivn ovnynalow` grna3 hantibil Abril 5-en min[yv Ma3is 9 1 A,qarhamadov-n pa-u gu cor/a/ovi ipr a,qarha=o.ow pazmov;yan 3adgaxyal ygy.yxi5 gam lav yvs polor a,qarhi badgano. ygy.yxi5 yv a3s anovnu drova/ e Sioni Wyrnadan` ovr Krisdos wyr]in zadgagan un;riku gadaryx yv Ha.ortov;yan qorhovrtu hasdadyx (Marg7+T715)5 ovr soworov;ivn urin havakovil a-akyalnyru Krisdosi Hampar2ovmen ydku ( Cor/7A7 13)5 ovr yv nor havadaxialnyrovn hyd ha.ortov;ivn ov a.0;k gu gadarein a-an2in (Cor/7 P7 42)1 Asiga havanaganapar #owhannes Margosi dovnn er` ovr a.0;ki gu =o.wovein nor havadaxyalnyru ( Cor/7 +P7 12)1 Ha3ox Ygy.yxvo3n 3adovg e ygy.yxvo3 anovamp d0nyr gadaryl7 asonx clqavorn e A,qarhamadran d0nu` a3sinkn Wyrnadovnin krisdoneov;yan a-a]in ygy.yxin ullalovn 3i,adagu5 or polor krisdonya3 ygy.yxinyrovn naqadibn y.av yv ygy.yxvo3 noviraganov;yan n,anagu1 A,qarhamadran 0ru Gana[ Giragi al gu go[ovi1

 

              GANA{ GIRAGI

             ---------------------

A3t anovnu gu drovi Zadgi C7 Giragiin or A<qARHAMADRAN d0n e5 pa3x pnav ygy.yxagan /acovm gam n,anagov;ivn [ovni5 a3l havanapar =o.owrtagan hantese mu a-nova/ e5 ipr talarix d0n yv gana[nyrow zartarovylov baraca35 ;eyv badmagan 3i,adagnyr ge bagsin a3s masin1