Ygy.yxagan Novirabydov;ivn

Եկեղեցական Նուիրապետութիւն

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

Ygy.yxagan Novirabydov;ivn

Noirabydov;ivn gu n,anage srpaznacor/ ba,d0neov;ivn

Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 nyrga3is ampo.]axno. Ba,d0nyanyru hydyvyalnyrn yn1

Tbir Clqavor ba,d0nn e yrcyl badaraci un;axkin1 Tbirnyrovn 3adovg zcysdu gu go[ovi <abig1

Sargavac Ba,d0nn e Sbasargyl Sovrp sy.anin Qngargylow5 Avydaran gartalow yv Ha.ortov;yan sgihu wyrapyrylow1 Sargavacnyru irynx ,abignyrovn wra3en5 irynx 2aq ovsen Ovrar haca/ gullan1

Sargavacnyru 3i,ova/ yn Nor Gdagaranin me] 8A-akyalnyrovn Cor/yru 6 : 1-6 9  8/a-a3o.5 sbasavor5 cor/agix5 0cnagan9 imasdow1 Anonk Ygy.yxvo3 a3n antamnyrn yn oronk a.kadnyrovn yv hivantnyrovn /a-a3ylov bardaganov;ivnu ovnin5 ipryv cor/agix A-akyalnyrovn1

Kahana3 bardaganov;ivnn e madagararyl Ygy.yxvo3 polor qorhovrtnyru i paxa-yal 2y-natrov;yne yv miv-on0rhnov;yne1 Badaraci[ Kahanan hydyvyal zcysdnyru gu hacni1

<abig5 “orovrar5 C0di5 <ovr]a-5 Wagas5 Pazban5 Sa.avard1 ?a-a3ov;yan oro, ,r]ane mu ydk grna3 sdanal Avac Kahana3 asdijanu1

yrp hantibink kahana3in bardink m0dynal yv a]u hampovryl usylow 8 )rhnyxek Der Ha3r9 orovn gu badasqane 8Asdova/ )rhne91

Kahanan Hin Gdagaranin a3n an2n e or ir =o.owovrtin go.me ba,damovnk yv zohyr gu madovxaner Asdov/o31

Apy.a3 gu go[ovi govsagr0n kahanan5 Apy.anyru gu gryn wy.ar I n,an a,qarhovraxov;yan yv bardin abril wankyrov me]1

Asdijani sdaxovmow Apy.an gulla3 wartabyd yv aba /a3raco3n Wartabyd yv sdanalow cavazan grylov I,qanov;ivn5 gu zadoro,ovi apy.a3en yv kahana3en1 Wanken tovrs gu go[ovi =o.owovrti /a-a3ov;yan karoz[agan yv a-a]nortagan ba,d0nnyrow1

yrp hantibink Apy.a3in5 bardink m0dynal yv a]u hampovryl usylow 8 Asdova/ )cnagan Ha3r Sovrp9 orovn gu badasqane 8Asdova/ Bahaban91

Ybisgobos 83ovnaren episkopos 9 gu n,a,age dysov[ gam Wyradysov[5 Ybisgobosn e or gu gadare polor 2y-natrov;ivnnyru yv ybisgobosnyrn yn or gu 2y-natryn Ga;o.igosu1 Ybisgobos mu grna3 ullal Arkybisgobos oro, =amanag mu ydk1

Badriark Ybisgobos mun e a,qarhacragan avyli la3n sahmani mu me] War[agan iravasov;yamp1 Ovnink yrgov badriarkov;ivn Yrovsa.emi himnova/ 1281 :ovin yv Gosdantnovbolso3 1461 :ovin1

 Ga;o.igos gam Ha3rabyd gam nayv ?a3rako3n Badriark5 gam Ybisgobosabyd1 Ga;o.igosu g\undrovi hayasdanya3x Ygy.yxvo3 zavagnyrov nyrga3axovx[agan unthanragan 2a3now1 Ovnink yrgov ga;o.igosov;ivn Giligio3 Ga;o.igosov;ivn orovn getronady.in e An;ilias yv Amynana3n Ha3ox ga;o.igosov;ivn orovn gytronady.in e Sovrp E]mia/ni Ma3r A;o-u1 Ga;o.igosu gu gadare Ybisgobosagan @y-natrov;ivnnyru yv Sovrp Miv-oni 0rhnov;ivnu1

    Sovrp #agop Ma3r Ygy.yxvo3
Giragn0rya3 Tbrox