Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

Ամէն օր Վարդանանց է

Սփիւռքի տարածքին ապրող բոլոր հայերուն համար ամէն օր Վարդանանց պէտք է որ ըլլայ եթէ այս հայապահպանումի պատերազմին մէջ մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն յաղթելու յոյսը վառ կուզենք պահել:

Իւրաքանչիւր օրուան ծագող արեւուն հետ ճերմակ ջարդի սուրն է որ կը ճօճէ, քիչ մը եւս օտարացնելով բոլոր անոնց որոնք օրէ օր կը նուազացնեն իրենց դիմադրականութիւնը եւ կը նօսրացնեն իրենց հայկականութիւնը, համակըրպելու համար օտարութեան պայմաններուն:

Թշնամիին միջոցներն ու կարողութիւնները մեր ունեցած միջոցներուն ու կարողութիւններուն բազմապատիկն են: Մեր շարքերուն մէջ Վասակեան ըմբռնումի հաւատացողներուն թիւը տարուէ տարի կաճի: Այս բոլորին մէջ սակայն, մեր ռազմավարութիւնը պէտք է մնայ վարդանանց շունչով սերմանուած որպէսզի այս մաշումի պատերազմը մենք հասցնենք Վահանեանց յաղթական եզրակափումին: Ահաւասիկ այս ռազմավարութեան հիմնաքարերը:

 

1. ՉԶԻՋԻԼ

Նկարագրի տէր անձ մը պէտք է գիտնայ երբ պէտք է հաստատ կենայ իր կեցուածքին վրայ ու որոշէ թէ ամէն գնով իր սկզբունքը եւ գաղափարը պիտի պաշտպանէ: Ահա այդ ըրաւ Վարդան Մամիկոնեան ու մերժեց զիջիլ Քրիստոնէութենէն ըսելով այս հաւատքէն մեզ ոչ ոք պիտի շեղէ:

2. ՄԵՐԺԵԼ

Երբեմն մեզի պէս մտածող անձերուն թիւը քիչ կըլլայ, իսկ հակառակորդներունը՝ շատ: Բայց թիւով մեծ խումբը կրնայ նոյնքան զօրաւոր չըլլալ որովհետեւ նոյնքան համոզում չունենար եւ նոյնքան բուռն ձեւով չի հաւատար իր գաղափարին: Ահա այսպէս է որ հայ քրիստոնեաները թէեւ թիւով նուազ էին պարսիկներէն բայց իրենց հաւատքին մէջ աւելի զօրաւոր ըլլալով, մերժեցին ընդունիլ Յազկերտի առաջարկը:

3. ՀԱՄԲԵՐԵԼ

Վարդանի եւ իր 1036 ընկերներու նահատակումով սկսած պատերազմը աւարտեցաւ 33 տարիներ ետք իր եղբօրորդի Վահան մամիկոնեանի յաղթանակով եւ 484 թուականի Նուարսակի մէջ ստորագրուած դաշնագրով: Այս դաշնագրով պարսիկները կընդունէին Հայոց պայմանները:

ա. Հայաստանի շնորհել ինքնավարութիւն

բ. Քրիստոնէական պաշտամունքի ազատութիւն

գ. Ատրուշաններու վերացում

Ահա այսօր, վարդանանցէն 1,560 տարիներ ետք, մենք որքա՞ն հաւատարիմ ենք քաջ Վարդանին եւ մենք ալ մեր կարգին

1. Հաստատ կը մնանք մեր Քրիստոնէական սկզբունքներուն վրայ

2. Հակառակ անոր որ մեր շուրջը շատ աւելի է թիւը անոնց որոնց հաւատամքը խոտոր է մեր Հայ Քրիստոնեայ սկզբունքներուն ու աւանդութիւններուն, եւ

3. Մենք այս բոլորին կը դիմադրենք համբերութեամբ եւ Քաջ Վարդանին պէս կըսենք՝

 

Քանզի 

Հայր Մեր զՍուրբ 

Աւետարանն Գիտեմք եւ 

Մայր զԱռաքելական Եկեղեցի Կաթողիկէ