Tro,m

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

                        Tro,m

 

Ha3asdanya3x A-akylagan Sovrp yv Ov..a'a- ygy.yxvo3 y0;u qorhovrtnyren  megn e Tro,mu1 8 Yv an or myz5 2yzi hyd Krisdosow hasdadyx yv 0/yx Asdova/ e5 or myz gnkyx nayv yv myr srdyrovn me] trav Hociin cravu91 6P Gorn;7 A @!6@@6

 

                      Tro,min qorhovrtu

 

Mgrdov;yan makracor/o. qorhovrtin gu 3a]orte Tro,min ,norhapa,q qorhovrtu1 Mgrdov;yamp ,y,du gu trovi a-avylapar martov  makracor/man wra35 isg Tro,mi qorhovrtow Sovrp Hocii noroci[ ,norhnyrov untovnman wra31 Untovnylow Asdova/a3in ,norhnyru5 martu gu z0rana3 hociow 5 andysanyli zenkyrow yv zrahnyrow5 tem tnylov hamar [ari 3ar2agovmnyrovn1

 

Cor/k A-akyloxu gu wga3e5 or A-akyalnyru irynx 2y-ku gu tnein mgrdovo.nyrovn wra35 a3tbisow anonx dalow Sovrp Hocii barcyvnyru1 6Cor/k7 U !^6!*61 Saga3n yrp havadaxyalnyrov ;ivu par2raxav yv krisdonyanyru dara/ovyxan amen go.m5 garyli [er a3lyvs or amen ancam A-akyalnyru an2amp ivrakan[ivr mgrdovo.i wra3 2y-k tnein1 Ovrymn a3t megu 'oqarinylov hamar5 a-akyalnyru 2y-natrov;yan qorhovrtu 'oqarinyxin iv.ow 0/ylov` Tro,mi qorhovrtin1 Garcatryxin nayv or 0/ovmu gadaryn yryxnyru1

Iv.ow 0/ovmu /an0; er Hin Ovqdi =amanagen isg5 saga3n mia3n #isovsi marty.ov;ynen ydk e or an imasdavorovyxav yv tar2av asdova/a3in1 Meg q0skow5 Tro,mu gu qorhrtan,e Sovrp Hocii e]ku mgrdova/nyrovn wra31

 

                       

                        Tro,min niv;u

Tro,mi qorhovrtu gu gadarovi srpalo3s miv-onow1 Miv-onu 3ovnagan pa- mun e or gu n,anage anov,ahod iv.1 Anor clqavor pa.atri[ niv;u 2i;aiv.n e orovn gu qa-nyn ka-asovne avyli anov,apo3r niv;yr5 oronxme clqavoru palasann e1 Myr ygy.yxvo3 me] S7 Miv-oni badrasdov;yan yv orhnov;yan iravovnku drova/ e mia3n ga;o.igosin1 Miv-oni asdova/apanagan imasdu arda3a3dova/ e anor 0rhnov;yan a.0;kin 5 masnavorapar hydyvyal hadova/in me]7

      8Art5 Tovn5 no3n Inkt myr Der Asdova/5

      lse Kov /a-anyrovt a.a[anknyru5 yv

      .rge Kov a-ad o.ormov;ivnt

      a3s 2i;ynii bdov.in untme]en5

      or martox azci 'rgov;yan yv 0cdagarov;yan

hamar dovir5

      yv pnagyxovr myr me] Sovrp ov Paryrar Hociit

      ,norhnyru5 orbes cor/atrov;ivnu yv ampo.]axovmu

      Kov sovrp qorhovrtnyrovn 77791

 

 

                        Tro,mi gadarman garcu

 

Ha3ox ygy.yxin Mgrdov;yan yv Tro,mi qorhovrtnyru gu gadare mia=amanag5 orbeszi mgrdov;yan makracor/ovmen anmi]abes ydk sdaxovi asdova/a3in ,norhnyru1 Ygy.yxin miaxovxa/ e tro,mi qorhovrtu mgrdov;yan qorhovrtin5 ngadi ovnynalow Krisdosi 0rinagu1 Yrp an #owhannes Mgrdi[I 2y-kow #ortanan cydin me] mgrdovyle ydk tovrs ylav5 2a3n mu lsovyxav or g\user 8 as e Im siryli Ortin5 or Ys havnyr ym9 6Mad;7 C !&61 Yv Sovrp Cricor Lovsavori[ yvs5 yrp ha3 azci havadaxyalnyru gu mgrder Ara/ani cydin me]5 no3nadyn zanonk g\0/er sovrp miv-onow5 in[bes gu wga3e Aca;ancy.osu1 6Aca;an7 J+U61

 

Tro,mi qorhovrtu gu go[ynk nayv Gnovnk5 kani or asdova/a3in gnikow gu tro,movin mgrdovo.in zca3aranknyru1

 

Kahanan ir miv-onin ;a;qova/ madow gu gnke myr jagadu yv g\use 8anov, iv.u #isovs Krisdosi anovnow ;a'ovylow kov wrat5 ;o. yrgnavor anabagan barcyvnyrovn gniku ulla391 #ydo3 2y-ku sahyxnylow myr a[kyrovn wra35 g\use 8 #isovs Krisdosi anovnow tro,movo. a3s gniku ;o. lovsavore kov a[kyrt5 or yrpek 3avidynagan mahow [i nn]ys91 #ydo3 gu tro,me mgrdovo.i agan]nyru usylow 8a3s srpov;yamp 0/ovmu ;o. asdova/a3in badovirannyru lsylov hamar ulla391 )/man ,arkin 3a]ortu ki;n e  ovr g\use 8#isovs Krisdosi anovnow tro,movo. a3s gniku ;o. kyzi anov,ov;yan hod ulla35 or kyz a-a]norte gyange gyank91 Aba gov can ,r;ovnknyru7 kahanan g\use 8;o. #isovs Krisdosi anovnow tro,movo. a3s gniku ;o. kov pyrnit ba,dbanov;yan yv ,r;ovnknyrovt amovr 'agman hamar ulla391 #ydo3 gu tro,movin 2y-kyru5 usylow 8 #isovs Krisdosi anovnow tro,movo. a3s gniku  parik cor/ylov yv cor/ow ov warkow5 garyliov;yan [a'ow5 a-akinov;ivnnyr gadarylov badja- ;o. ulla391 Asge ydk gu tro,movi govr/ku5 srdin m0d5 yv kahanan g\use 8 asdova/a3in a3s gniku ;o. sovrp sird hasdade yv hocit ov.i. bahe ov noroce 91 :igovnky 0/ylov adyn g\use 8 #isovs Krisdosi anovnow tro,movo. a3s gniku kyzi hamar  amrov;yan wahan ta-na3 or garo.anas maryl [arin ar2aga/ polor mqaxo. nydyru91 Amyne wyr]u g\0/e odkyru usylow 8asdova/a3in a3s gniku ;o. ov..e kov un;axkt tebi 3avidynagan gyank 5 orbeszi yrpek [i sasanis1

 

Ovrymn5 Tro,mu hasdadov;yan qorhovrtn e5 or gu drovi martovn z0raxnylov yv ariaxnylov hamar1 Martu gu hasdadovi Asdov/o3 me]5 gu ta-na3 sovrp Hocii daja- yv =a-ancort Yrgnki arka3ov;yan1

 

 

                        Am'o'ovm

Hocyvoraganin go.me miv-onow ;a;qova/ a3s qa[ani, gniky an'oqarinyli e1 An myzi gu sorwyxne ar=yvoryl myr polor zca3aranknyru1 Y;e 'or2ynk hocal myr polor zca3aranknyru a-an2in a-an2in5 a3n adyn avyli tivrov;yamp grnank makovr bahyl myr an2u1  Sovrp Y]rym Qovri Asorin ir a.0;knyren megovn me] a3s gu 3i,yxne myzi5 yrp g\use 8 Der5 l-yxovr ,r;ovnknyrs` pampasylov =amanag5 lyzovs` [ar q0sylov =amanag5 a[kyrs` /ov- na3ova/ken5 agan]nyrs` [ar lovr lsylov adyn5 2y-kyrs` 3a',dagylov adyn5 odkyrs` ana-ag ka3lyrov adyn1 Yv polor antamnyrs badsbare yv ar;ovn bahe mi,d Kyzi hamar hajylin gadarylov hamar91

 

Noratar2 krisdonya3in hamar tro,mi qorhovrtu ir hocycalovsdn e1 In[bes or hocycalovsdu a-akyalnyrovn gragi lyzovnyrov yryvo3;ow y.av5 a3s0r al a3t qorhovrtu myzi gu nyrga3ana3 miv-oni anov,ahod iv.ow1 Tro,mi qorhovrtu yvs angrgnyli e in[bes Mgrdov;yan qorhovrtu1

 

Mgrdov;yan yv Tro,mi qorhovrtnyren ydk5 /isagadar hocyvoraganu myz ar=ani g\une untovnylov ygy.yxvo3 y0;u qorhovrtnyren meg ovri,u` Ha.ortov;yan qorhovrtu1

A3sbisow5 Tro,mi qorhovrtow martu gu sdana3 nor gyanki asdova/a3in gniknyru` Sovrp Hocii untovnman n,annyru1 Mia3n gnkovyle ydk e or martu gu ta-na3 krisdonya35 a3sinkn 0/ova/5 yv un/a3ovylow Sovrp Hociin g\ortycrovi Ha3r Asdov/o3 go.me1

 

            Qa.a.ov;ivn kyzi ow Asdov/o3 go.me 'rgova/5

            Qa.a.ov;ivn kyz5 ow Asdov/o3 go.me 0/yal1