Հայ Եկեղեցւոյ Գլխաւոր Թուականները

Visit our Main Page  http://www.sourphagop.org

 

 

To view this page In English 

 

HA#ASDANYA#X YGY>YXVO# CLQAVOR :OVAGANNYRU

 

1

Sovrp “rgi[` #isovs Krisdosi /novntu Py;lyhemi me]1 Darinyr ydk Y;ysio3  Ovrfa  Apcar ;acavoru #isovs gu hravire ir baladu or zink pov=e1 Apcari sovrhantagnyru gu hantibin #isovsi1 #isovs anonx hacovsdi gdor mu gov da3 orovn wra3 dbova/ er Asdov/o3 Badgyru1 Yrp hacovsdu gu pyrovi Y;ysia 5 Apcar arten p=,gova/ Er1

33

#isovsi qa[ylov;ivnu5 #arov;ivnu yv Hampar2ovmu1 #arov;ivnen  %) 0r ydk Sovrp Hocin g4i]ne Yrovsa.emi me] havakova/ A-akyalnyrovn wra31

43

:ateos A-akyal Ha3asdan gov ca3 krisdoneov;ivnu karozylov  hamar1 Gu nahadagovi Ha3asdani haravu`  Ardazi me]1 ^^6^*76Parto.imeos A-akyal gu karoze Ha3asdani me]1 An yvs gu           nahadagovi Ha3asdani haravu` Albaki me]1 Ha3asdanya3x         ygy.yxin  :ateos yv Parto.imeos a-akyalnyrov anovnow gu go[ovi A-akylagan ygy.yxi1

75

Sanadrovg yv ir a.]igu` Santovqd5 gu ta-nan krisdonya31  Sanadrovg ;acavor ir lordyrovn yv hy;anosnyrovn jn,ovmnyrovn dag g4ovrana3 krisdoneov;ivnu yv gu sbanne ir a.]igu1 Santovqdu      Ha3asdanya3x ygy.yxvo3 a-a]in Sovrpn e1

286

Drtad ;acavor gu pandarge krisdonya3 tar2a/ Cricoru5 orovn    ha3ru masnagxa/ er ir h0r` Qosrow A7i sbannov;yan1 Cricor gu    nydovi Arda,adi baladin qor wirabu5 ovr gu mna3 !% dari1

301

Drtad C7 gu hala/e krisdonyanyru Ha3asdani me]1 An gu  sbanne #& krisdonya3 go3syr5 oronk ‘aqa/ ein h-omeagan    hala/anken yv hasdadova/ Ha3asdan5 orowhydyv anonxme min`       H-i’sime go3su myr=a/ er ir hyd amovsnanal1 A3s qovmpin clqavoru         Ca3yanen er5 or H-I’simei hyd gu ngadovi Ha3asdanya3x ygy.yxvo3    himnatir sovrpyren megu1 A3s oji-en ydk5 Drtad C7 gu hivantana31 Ir ko3ru` Qosrowitovqd yraz mu gu dysne5 ovr mart mu g4use ;e  bedk e wyr] cdne krisdonyanyrov hala/anku1 Qosrowi;uvqd gu badme ir yrazu  yv g4use ;e bedk e Cricoru    tovrs pyre Qor Wiraben 5 orbeszi a-o.]ana31 :acavoru g4untovni  azadyl Cricoru1 Cricor gu p=,ge Drtadu yv zink ov polor  baladagannyru   Krisdonya3 gu mgrde1 Drtad krisdoneov;ivnu gu 3a3darare  Ha3asdani bydagan gr0nk1 A3sbisow Ha3asdanu gu  ta-na3  Krisdonya3 a-a]in bydov;ivnu1Avyli ov, Cricor dysilk mu gu dysne ovr #isovs yrginken g4i]ne5 osgie movrjow mu Wa.ar,abadi     me] ho.u gu ‘ore yv wran gu par2rana3 hsga35 krisdonya3 ygy.yxi       mu1 Cricor g4ar;nna31 An gu ga-ovxe ir dysilkin me] dysa/ ygy.yxin ji,t hon ovr #isovs i]a/ ov ‘ora/ er yv Wa.ar,abadu         gu wyranovane E]mia/in5 or gu n,anage  Miag ?nyalin I]a/  Wa3ru1 Ha3 =o.owovrtu Krisdosi lo3sin pyra/ ullalovn hamar  Sovrp Cricor gu go[ovi Lovsavori[5 yv untovnova/ e orbes  Ha3asdanya3x ygy.yxvo3 clqavor sovrpu1

 

354

gu /ni sovrp )cosdinos5 or gu ngadovi #ovnagan ‘iliso’a3agan  avantov;yan  yv Hrea6Krisdoneagan gr0nagan avantov;yan yv   havadki  mia2ovlman clqavor temku1

365

Sovrp My/n Nyrses A7 ga;o.igos5 #%#6#&#5 A,da,adi me] gu     gazmagyrbe Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 a-a]in Qorhrta=o.owu1 A3s  =o.owin g4oro,ovi  ygy.yxinyrov me] garc5 ganon yv mi0rinagov;ivn  sdy./yl1 G4oro,ovi nayv himnyl tbroxnyr5 hivantanoxnyr yv a3l        parysiragan hasdadov;ivnnyr1

387

My/n Nyrsesi ortin Sahag Bar;yv gu ta-na3 Sahag A7       ga;o.igos1 Wram,abovh ;acavori 0=antagov;yamp an gu ka]alyre         S7 Mysrob Ma,doxu or sdy./e ha3gagan A3povpenu yv clqavorylow         a-a]in ;arcmani[nyru5 ha3yreni ;arcmanyn krisdoneagan garyvor hadova/nyr1 :arcmanagan a,qadanku yv zovd ha3gagan cor/yrov  sdy./ovmu gu gazmyn ha3gagan craganov;yan osgytaru5 %rt7tarovn

406

S7 Mysrob g4ampo.]axne ha3gagan A3povpenu1

433

g4ampo.]ana3 Avydarani ha3yreni ;arcmanov;ivnu1

444

gu covmarovi <ahabavani Hama=o.owu1 Gu m,agovin    ha3asdanya3x ygy.yxvo3 a-a]in 0renknyru1

449

Sasanyan Barsgasdani Hazgyrd P7 ga3sru gu bardatre or  ha3yru untovnin zrata,dagan gr0nku1 A3s a-;iv gu covmarovi       A,da,adi Hama=o.owu1

 

451

Avara3ri ta,din wra35 Wartan Mamigonyani yv >yvont Yryxi  clqavorov;yamp5 ha3yru gu m.yn irynx gr0nku yv q.ji azadov;ivnu  ba,dbanylov a-a]in badyrazmu1    A3s badyrazmi badja-av ha3yru [yn grnar masnagxil  Ka.gytoni  Qorhrta=o.owin5 ovr g4oro,ovi or #isovs Krisdos ovni yrgov darpyr  Pnov;ivnnyr` asdova/a3in yv martga3in5 oronk anpa=an0ren gu       Cdnovin meg an2i me]5 min[ Ha3asdanya3x ygy.yxin Sovriani yv         Y;owbiagan Ov..a’a-5 K0’; yv hntgagan Malabar         Ygy.yxinyrovn hyd gu tavani Sovrp Sirili pana2yvin, or g4use ;e    Meg e Marmnaxyal Q0skin Pno3;u1

 

484

Wartan Mamigonyani zarmig` Wahan Mamigonyani clqavorov;yamp  3a.;agan badyrazme mu ydk4 Barsignyrovn hyd gu gnkovi     Nwarsagi ta,inku5 yv barsignyru g4untovnin or ha3yru g4irargyn    Irynx krisdonya3 gr0nku azad0ren1 Ha3asdanya3x Ygy.yxin gu     myr=e Ka.gytoni +o.owin krisdoneagan pno3;u1

614

Barsignyru Yrovsa.emi me] gu kantyn avyli kan &) ha3gagan        ygy.yxinyr yv wankyr5 oronxme ,adyru yrpek [I wyraga-ovxovyxan1

661

Zovar;nox ygy.yxiin ga-ovxovmu ampo.]axa/ e1

685

Pivzantagan #uvstinyan ga3sru gu ‘or2e bardatryl or       Ha3asdanya3x A-akylagan ygy.yxin miana3 Pivzantagan ygy.yxvo3         Ha3yru gu myr=yn mianal yv ink g4avyre Ha3asdanu1

737

Wahan Co.;naxi I,qanu or islamaxa/ er yv tar2a/ qalifa3in     baladaganu5 gu tr=e islamov;ivnu yv gu ta-na3 krisdonya31 An    gu sbannovi a3t badja-ow1

862

Qa[kari arovysdu ir caca;nagedin gu hasni1

893

Yrgra,ar= mu avyrag gu tar2ne Tvini ga;o.igosov;ivnu1

931

Sdy’annos P7 _,dovni ga;o.igosu   gu ‘oqatre ga;o.igosaranu A.;amar g.zin5 or Wasbovragani Ar/rovnyax    ;acavorov;yan nsdady.in er1

941

Anania ga;o.igosu ga;o.igosov;ivnu A.;amaren gu ‘oqatre Ar=ina5 Anii mod1 Ir ga;o.igosov;yan 0row gu ga-ovxovin       Ha.padi5 Sanahini5 Horomosi5 Narygi yv a3l wankyr1

951

gu /ni Cricor Narygaxin1 An y.a/ e Ha3asdanya3x ygy.yxvo3       qorhrtaba,d my/aco3n panasdy./u5 or n,anavor e ir 8Madyan   O.pyrcov;yan 9 skan[yli cor/ow orovn hamar ink g4use 8  srdi       Qorken q0sk Asdov/o3 hyd 91 An gu pa.gana3 #^^ hadova/nyre5    Am’o’ova/ (% clovqnyrov dag1

988

Smpad P7 Pacradovni diyziragal ;acavoru gu tne  Anii    Ma3r Daja-in himnakaru1

989-990

Cacig A7 gu ta-na3 ;acavor1 Ir 0row Pacradovnyax        Harsdov;yan Ma3raka.ak Anin gu hasni ir zarcaxman  caca;nagedin yv gu wyranovanovi 8!))! Ygy.yxinyrov ka.ak91  Ha3gagan jardararovysdu g4abri ir Osgytaru yv ir aztyxov;ivnu  Gu dara/ovi min[yv Aryvmdyan Yvroba1

992

Sarcis A7 Syvanxi ga;o.igosu5 ga;o.igosaranu Arkina3en gu   ‘oqatre Ani1

 

 

 

 

1000

G4ampo.]ana3 Anii Ma3r Daja-in ga-ovxovmu1

1065

Cricor Wga3aser g4undrovi ga;o.igos yv ga;o.igosaranu gu         ‘oqatre Sama;ia1

1080

_ovpen A7 i,qan gu ta-na3 Giligio3 ;acavor1

1084

#owhannes Sargavac wartabyd gu wyranoroce ha3gagan domaru1

1097

Gysario35 Sovrio3 yv Giligio3 ha3yru g40cnyn a-a]in Qa[agirnyrovn          or azadacryn Sovrp Ho.u islamnyrovn 2y-ken1 #a]orto. Yryk  harivramyagnyrovn ha3yru gu cor/agxin Qa[agirnyrovn1

1168-69

Nyrses Lampronaxin :arsovsi A-a]nort gu 2y-natrovi1 An  ygy.yxinyrov ekivmenik ,ar=ovmin a-a]nortu gu ngadovi5 krisdonya3  ygy.yxinyrov me] miov;ivn mu sdy./ylov ir ]ankyrovn badja-ow1

1105

Cricor P7 ga;o.igosu gu waqjani1 An undrova/ er !)^%in wyr] dalow a;o-in hncamya3 ;a’ovr ,r]anin` sgsa/ Qa[ig Ga;o.igosi mahen1 Cricor P7 wyranorocyx d0naxo3xu yv ;arcmanyl dovav wga3ov;ivnnyr5 go[ovylow Wga3aser1

1113

Giligio3 Qorhrta=o.owu gu tadabarde A.;amari ybisgobosu  or inkzink ybisgobos h-[aga/ er1

1147

Cricor C7 Bahlawovni ga;o.igosu ga;o.igosagan a;o-u gu         ‘oqatre H-omgla5 Giligio3 harav aryvylku1

1166

Nyrses <norhalin5 Cricor C7 Bahlavovniin y.pa3ru5 gu ta-na3      ga;o.igos orbes Nyrses T71 Nyrses <norhalin /an0; e orbes   panasdy./1 An ha3gagan Mi]nataryan craganov;yan clqavor  panasdy./nyren megn e1 Ir cor/yrovn my/amasnov;ivnu dy. cda/ e  ygy.yxvo3 =amacrkyrovn me]1

1166

Nyrses <norhali g4undrovi a;o-agix ga;o.igos5 gu 3a]orte ir  y.p0r Cricoris C7in5 yv gu cre ir 8Unthanragan Namagu91

1168

Mah :oros P7 i,qanin5 novajyle ydk ampo.] Giligian1

1179

Nyrses Lampronaxi gu q0si 8Adynapanov;ivn9 hry.en ja-u i nbasd ygy.yxvo3 miov;yan1 An gu hradarage 8Mygnov;ivn A-agaxu9 no3n darin1

1180

Samovel Anyxi gu hradarage ir ha3ox badmov;yan 8+amanagacrov;ivnu91

1184

Mqi;ar Co, gu sgsi gazmyl Tadasdanacirku5 or my/ aztyxov;ivn ovnyxav ipryv ha3gagan i,qanov;ivnnyrov yv  my/ ca.ov;nyrov 0rinacirku1 Waq;anc Z75 wraxi i,qan yv ;acavoru5 bidi untovni za3n ir 0rinacirkin me]1

1186

Lyvon P7 i,qan Giligio35 gu ,ine Sis Ka.aku5 a3=m Kozan1

1199

Lyvon P7 Giligio3 i,qanu gu bsagovi ;acavor5 ta-nalow Lyvon A7  ;acavor1

1262

:oros _oslin5 ha3gagan manrangar[ov;yan amene n,anavor temku5  Le0 I,qanin yv Keran Digno] hamar  srpangar mu gu badrasde1  :oros _oslin jan[xova/ e orbes Idalagan wyra/novnti   naqaha3ru1

1292

Ycibdosi Mamlovknyru gu cravyn H-omgla3i ga;o.igosov;ivnu1        Sdy’annos T7 ga;o.igosu yv ir ygy.yxagannyru5 oronx me] nayv ir  a] pazovgu` Cricor Lovsavori[u5 gu darovin Cahire1

1293

ga;o.igosov;ivnu gu ‘oqatrovi Giligio3 Ma3raka.ak` Sis1

1306

Dan;e Allygiyrin gu sgsi cryl ir Asdova/a3in Gadagyrcov;ivn   cor/u1

1311

gu himnovi Yrovsa.emi Badriarkov;ivnu1

1333

Momig arovysdacedu gu mahana31 Momigu Giligio3 me] sgsa/ e orbes manrangari[1 Sdy’an )rfylyan Ybisgobosu zink gu pyre Da;yvi wanku or aryvylyan my/n Ha3asdani me] Sivnyax a,qarhi hocyvoragan gytronn er1 Momigu Cla2or manrangar;agan tbroxi lavaco3n nyrga3axovxi;n e1 13 rt taren sgsyal an Qa[karyr gu ,ine1 Ir ngar[ov;ivnnyren gu sdy./e 3adovg jardaracidov;ivn yv gu ga-ovxe yrgov badmagan ;ancaran6ygy.yxinyr Norawanki me]1

1333

hagaja-ov;ivn gu p-ngi ha3 ygy.yxvo3 ov..a’a-ov;yan masin5 zor Miapano. Y.pa3rnyru 6himnova/ #owhannes K-nyxie 1328 in 6 dysnylov imasdov;ivnu yv cidov;ivnu [ovnein1

1346

Wa3ox @ori me] gu /ni wartabyd5 ‘iliso’a35 tasdiarag yv asdova/a’an Cricor Da;yvaxin1 Cricor Da;yvaxin yv #owhannes Oronyxi Wartabydu` ovsovxi[5 asdova/a’an yv Da;yvi Hamalsarani Himnatir5 tem gu hantisanan Hrowmeagan Ygy.yxvo3 hyd miov;yan1

1375

Lyvon Y7 cyri g4i3na3 Ycibdosi mamlovknyrovn 2y-ku5 oronk wyr] gov dan Giligio3 ha3 ;acavorov;yan1

1441

Wa.ar,abadi me] gu covmarovi qorhrta=o.ow mu1 957 darinyrov paxaga3ov;yne ydk5 ga-a]argyn Cricor Movsapygyanx Ga;o.igosin or ga;o.igosagan a;o-u Sisen ‘oqatre E]mia/in5 ngadylow or 66 darinyre I wyr Ha3gagan :acavorov;ivn co3ov;ivn [\ovner1 Ga;o.igosu gu myr=e yr;al E]mia/in5 pa3x [untimanar or hon nor ga;o.igos mu undrovi1

Ir 3a,ortnyrov 0rinagan I,qanov;ivnu gu dara/ovi Sisi yv ,r]aga3ki wra31

Wa.ar,abadi qorhrta=o.owu5 Giragos Qor Wirabyxin g\undre Amyna3n Ha3ox ga;o.igos1 Giragos A7 ga;o.igosu gu wyragyntanaxne yv gu wyragazmagyrbe Sp7 E]mia/na3 a;o-u1

1512

#agop My.abard gu dbe a-a]in ha3yren cirku Wynydigi me]1

1517

Hogdympyr 31 in Wittenberg Castle Church I tran wra3 gu gaqe 95 wijyli niv;yrov xang mu yv gu sgsi Po.okagan <ar=ovmu1

1547

E]mia/na3 me] ca.dni =o.ow Ha3asdani azadacrman hamar1 Sdy’anos Y7 Salmasdyxi g4ov.yvorovi H-om5 ovr gu gyna3 yrgov dari5 aryvmovdki krisdonya3 bydov;ivnnyren 0cnov;ivn 2y-k pyrylov nbadagow

1651

Yrovsa.emi Qorhrta=o.owin “ilibos A7 A.pagyxi Amyna3n Ha3ox ga;o.igosu yv My/i Dann Giligio3 Nyrses Ga;o.igosu hantibovm mu g4ovnynan  j,tylov hamar 0renknyr yv iravasov;yanx sahmannyr yrgov A;o-nyrovn mi]yv1

 

1655

#agop T7 }ov.a3yxi ga;o.igos E]mia/ni1

1666                 

Ams;yrdami me[ gu dbovi a-a]in ha3yren Avydaranu1

1677

#agop T7 }ov.a3yxi ga;o.igosu Ha3asdani azadacrman azca3in =o.owu gu pana3 E]mia/ni me]1

1694

Y’rym >a’anxi Bolso3 badriark g4undrovi yv gu hala/e Ka.gytoni wartabydov;ivnu yv H-omi ybisgobosin clqavorov;ivnu untovno. Ha3yrovn tem1

1700

Himnatrov;ivn Mqi;aryan Miapanov;yan5 Mqi;ar Sy’asdaxii go.me

1705

#owhannes Golod Ba.,yxin gu ta-na3 Gosdantnovbolso3 badriark1 An Sgivdari me] gu himne tbrox mu5 isg Covm Ca’ovi me] crataran mu1 Ir ]ankyrow gu dbovin Aga;anky.osi5 #ownan Mamigonyani5 Pavsdos Pivzanti5 Mysrob Wa3ox @oryxii5 Cricor Da;yvaxii cor/yren1

Ha3 Ga;olig Mqi;aryan miapanov;ivnu gu hasdaovi Wynydigi Sovrp >azar g.ziin wra35 ovr gu mna3 min[yv 0rs1 Mqi;aryannyru n,anavor yn irynx gr;ov;yamp yv ovsano.ov;yamp yv my/ aztyxov;ivn ovnyxa/ yn ha3ox yv Ha3asdani wra31

1717

Cricor <irwanxin gu ta-na3 Yrovsa.emi badriark1 An gu go[ovi 8<.;a3agir9 orowhydyv ir wizen anxovxa/ er ,.;a3 mu5 min[yv or Yrovsa.emi badriarkov;yan polor bardkyru wjarovein1 #owhannes Golo; badriarki 0=antagov;yamp5 my/  covmarnyr gu havake Yrovsa.emi gariknyru hocalov hamar1

1771

Simon A7 ga;o.igos Yryvanxii 0row` 1763-80 E]mia/ni me] gu himnovi a-a]in dbaranu1

1773

Mqi;aryannyru masnajiv. Mu gu panan :ries;I me] yv gu ‘oqatrovin Wiynna1

1828-1820

Po.okagan misionarnyru ;ovrkyru Po.okagan tar2nylov irynx jicin me] 2aqo.yle ydk5 gu 2y-nargyn ha3yru Po.okagan tar2nylov a,qadankin1 !(rt7 tarov wyr]avorov;yan gu dysnovi Po.okagan ,ad dara/ovn cor/ovneov;ivn1

1836

_ovsagan I,qanov;ivnnyru Sahmanatrov;ivn mu gu badrasdyn Ha3asdanya3x ygy.yxvo3 hamar1 Ganonacrov;ivnu g4ard0ne nyrkin azadov;ivn mu saga3n gu j,te * g.yragannyre pa.gaxa/ Qorhovrt mu5 or g4i3na3 _ovsagan hsgo.ov;yan dag1

1869

Mgrdi[ Qrimyan Ybisgobosu gu ta-na3 Gosdantnovbolso3 badriark1 An azca3naser ha3 mun er1

1873

Mgrdi[ Ybisgobos gu hra=ari ;rkagan jn,ovmnyrov dag1 Zink gu ‘oqarine a3l azca3naser ` Nyrses War2bydyan ybisgobosu1

1874

E]mia/ni me] gu himnovi Cyvorkyan Jymaranu1

1879

Nyrses badriark g4untovni Ga;oligov;yne Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 tar2a/ &% ha3yr5 oronxme er Ma.akia )rmanyanu5 or 3ydaca3in  gu ta-na3 Gosdantnovbolso3 badriark1

1884

_ovsyru gu hrama3yn ha3gagan yggy.yxinyrov war=arannyru _ovsaganaxnyl1Ygy.yxin gu myr=e7 _ovsyru gu ‘agyn Ha3gagan War=arannyru1

1886

Ha3 g.yraganov;ivnu gu hama2a3ni nyrmov/yl _ovsyreni Ovsovxman ?racir mu Ha3gagan Tbroxnyre nyrs1 #a]orto. 10 darinyrovn Ygy.yxin mi,d tem tnylow hantyr2 –ovsaganaxman 3avylyal /racirnyrovn5 2yvow mu gu 3a[o.i pax bahyl war=arannyru1

1889

Gosdantnovbolso3 badriark Qoren A,ucyan gu himne badriarkov;yan jymaranu Arma,I me[1 Ma.akia )rmanyan Arkybisgobosu gu ta-na3 Arma,I Jymaranin a-a]in Dn0renu1 Arma,I jymaranu gu ta-na3 ,ad garyvor Ovsovmnagan gytron mu or saga3n gu kantovi 1915 in

1890

Himnargov;ivn sovrp Crki Tbroxin5 Yrovsa.em1

1892

Mgrdi[ Qrimyan Ybisgobos 8Qrimyan Ha3rig9 g\undrovi E[mia/na3 ga;o.igos

1902

Sahag P7 Qaba3yan g\undrovi Ga;o.igos Me/I Dann Giligio31

1903

Mgrdi[ A7 Qrimyan Amyna3n Ha3oc Ga;o.igos tivanacidov;yamp yv hampyrankow gu timatre Ygy.yxvo3 galova/nyru cravylov _ovsagan ‘or2yrovn yv gu 3a]o.i1

An [I 3an2nyr Y[mia/na3 panalinyru –ovsagan I,qanov;ivnnyrovn1

1911

Cevork T7 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos g\undrovi

1914

Hama,qarha3in A-a]in Badyrazmu gu p-ngi1

1915-1923

Ha3gagan Xy.asbanov;ivn

1916

·        Jymal “a,an gu hrama3e Sahag P7 Ga;o.igosin or sdanxne )smanyan ga3srov;yan Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos6Badriarki ba,d0nu or Giligio3 dan kantovmen ydk hasdadova/ er Yrovsa.em1 Sahag P7 Ga;o.igos g\untovni 3ovsalow wyr] tnyl Ha3ox ]artyrovn1 I Zovr1

·        Gomidas wartabyd Gosdantnovbolso3 me] gu nydovi angylanox mu1

·        Zaven Armenyan` Gosdantnovbolso3 badriarku g\aksorovi Ba.dad

 

1917

Sahag P7 Ga;o.igos g\aksorovi Tamasgos

1918

·        :rkagan panagu gu ,arovnage cravyl ha3gagan ho.yru Cevork Y7 gu mna3 E]mia/in haga-ag ha3 zinovoragan .ygawarov;yan ;ylatrankin1

·        Sahag P7 Ga;o.igos gu wyrata-na3 Giligya3

 

1920

g4untovnovi Cricoryan Domaragalov;ivnu1

1921

Sahag P7i gu sdibyn barbyl Giligian1

1922

Zaven Y.yayan 5 Bolso3 badriarku gu ‘aq[I ;a’ovr 2cylow a;o-u1

1929

·        A,nan Halebi azca3in a-a]nortaranin mangabardezi srahin me] ba,d0nabes gu paxovi Giligio3 Ga;o.igosov;yan Giragn0rya3 Tbroxnyr

·        Giligio3 ga;o.igosov;ivnu gu sdan2ne Be3rov;i5 Tamasgosi yv   Gibrosi :ymyru5 oronk gu badganein Yrovsa.emi   badriarkov;yan1

1930

Cyvork Y7 gu waqjani S7 E]mia/na3 me]1 1932 in zink gu   ‘oqarine Qoren Movradbegyan1

1931

Halebi me] garj =amanag mu mnale ydk5 Sahag P7 ga;o.igos gu  hasdadovi An;ilias5 Be3rov;I hivsisu1 An;iliasu gu ta-na3  Giligio3 ga;o.igosov;yan nor nsdawa3ru1

1938

Qoren A7 Amyna3n Ha3ox ga;o.igosu sbannova/ gu cdnovi ir   synyagin me]5 qorhrtavor ba3mannyrov dag1

1939

Sahag P7 W,dali ga;o.igos gu waqjani An;iliasi me]1

1943

Carycin #owse’yan Arkybisgobos g4undrovi My/I Dann Giligio3 ga;o.igos1 Badyrazmin badja-av yrgov dari gu sbase ir  a;o-in  wra3 nsdylov hamar1 An gu 2y-narge S7 E]mia/na3 yv An;iliasi mi]yv cor/agxov;ivn  sdy./ylov a,qadankin1 An gu m,age m,agov;a3in cor/ovneov;ivn5 An;iliasi me]1

1945

Cyvork Z7 ga;o.igos gu 2y-natrovi Crymlin1n undrov;yan iravovnk  sdanale ydk1Ir undrov;yan yv o/man nyrga3 g4ulla3 My/I Dann  Giligio3 ga;o.igos Carycin A7u1 Cyvork Z7 ga;o.igos gu  wyrapana3 E]mia/na3 Jymaranu1

1952

Carycin A7 gu waqjani1

1955

Wazcen A7 ga;o.igos  g4undrovi1 An 3ajaq gu jamporte   Ha3asdani yv S’iv-ki mi]yv gabyru z0raxnylov hamar1 Ampo.]  sowydagan i,qanov;yan t=ovarin 0ryrovn an gu bahe   S7E]mia/inu1 Ir 0row Ha3asdanya3x ygy.yxin gu miana3   Ygy.yxinyrov Hama,qarha3in Qorhovrtin1

1956

Zaryh “a3aslyan g4undrovi ga;o.igos My/I Dann Giligio31  An gu ta-na3 a,qarha2riv ha3ov;yan artar tadin qorhrtani,u1

1956

Wazcen A7 E]mia/na3 norundir ga;o.igosu g\a3xyle Sisi a;o-in ga;o.igosagan undrov;ynen a-a]1

1962

E]mia/ni yv Sisi Ygy.yxinyru g4antamagxin Ygy.yxinyrov Hama,qarha3in Qorhovrtin1

1963

  • Zaryh A7 ga;o.igos gu waqjani1 Qoren A7 g4undrovi ga;o.igos1  No3n darin hantibovm mu g4ovnyna3 Wazcen A7 ga;o.igosin hyd  q0sylov hamar yrgov ga;o.igosov;ivnnyrov daragar/ov;ivnnyrovn  masin1
  • Carycin wrt7 Sarcisyan 8hydaca3in Carycin P7 Giligio3 yv Carycin A7 Anyna3n ha3ox9 gu himne HYHOM u 8Ha3x7 Ygy.yxvo3 Hamalsaranagan Ovsano.nyrov Miov;ivn

 

1977

Carycin P7 Sarcisyan5 a;o-agix Qoren A7 i

1983

Qoren A7 ga;o.igos gu waqjani An;iliasi me]1 Iryn gu 3a]orte  Carycin  P7 Sarcisyan5 or gu ta-na3 lovsavor temk mu  ha3asdanya3x  ygy.yxvo3 noraco3n badmov;yan me]1

1988

Gu sgsi Nagorni >arapa.i azadacrman ba3karu 1

1988

Tygdympyr &in5 Ha3asdani Hivsis Aryvmdyan ,r]anin me]5   z0ravor yrgra,ar=i mu zoh g4yr;an dasnyag hazaravor ha3yr1 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos Wazcen A7 yv My/i Dann Giligio3 ga;o.igos Carycin P7 z0rago[I g4yn;argyn s’iv-ku5 or 0=antage Ha3asdanin1

1994

Wazcen A7 ga;o.igos gu waqjani1

1995

Carycin P7 g4undrovi Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos5 S7 E]mia/na3 me]  yv gu ta-na3 Carycin A71

1996

Aram A7 g4undrovi My/i Dann Giligio3 ga;o.igos1

1999

Carycin A7 gu waqjani1 Carycin Arkybisgobos Nyrsesyan`  Araradyan ,r]ani A-a]nort5 g4undrovi Amyna3n Ha3ox  Ga;o.igos5 orbes Carycin P71

2001

Krisdoneov;ivnu Ha3asdani Bydagan Gr0nk h-[agman !&))  amyag1